P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

2014 metai

Eil. Nr. Fondo Nr. Fondo pavadinimas Chronologinės ribos Apskaitos vienetų (s.v.) skaičius
1 1000 Marijampolės apskrities archyvas 2011-2012 21
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktų, direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais, archyvo veiklos planų ir ataskaitų, susirašinėjimo su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, valstybės archyvais veiklos klausimais dokumentų, Archyvo direktoriaus Rimvydo Urbonavičiaus komandiruočių į užsienio valstybes ataskaitų, 2002-2012 metų bylų apyrašų apskaitos žurnalo, archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimo per 2010, 2011 metus ataskaitų, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolų, dokumentų valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimų pažymų ir kitų dokumentų bylos
2 1016 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 1990-2014 172
3 1091 Šakių rajono žemės ūkio skyrius 2001-2002 2
4 1101 Šakių rajono savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnija 1991-2002  1995-2011 73
5 1101 Šakių rajono savivaldybės administracijos Plokščių seniūnija 1991-2002 65
6 1101 Šakių rajono savivaldybės administracijos Gelgaudiškio seniūnija 1999-2003 18
7 1101 Šakių rajono savivaldybės administracijos Sintautų seniūnija 1995-2008   1991-2002 99
8 1121 Vilkaviškio žemės ūkio mokykla 1999-2000 5
9 1125 Marijampolės savivaldybės administracija 1998-2005 107
10 1134 Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnyba 1998-2008 45
11 1138 Marijampolės apskrities viršininko administracija 1995 1
12 1161 Marijampolės kultūros centras 1992-1995 8
13 1162 Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė 1990-2009 616
14 1163 Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas 1990-1997 31
15 1164 Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 1990-2001 109
16 1165 Viešoji įstaiga Šakių ligoninė 1990-2001 86
Informaciją atnaujino: Danutė Baltrukonienė,
Informacija atnaujinta: 2016-12-28 11:08