P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. marijampole@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Asmenų aptarnavimas

 

Asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMUOJAME, KAD ARCHYVAS ATNAUJINO SKAITYKLŲ DARBĄ IR KONTAKTINĮ  ASMENŲ APTARNAVIMĄ.

Į ARCHYVO SKAITYKLAS ĮLEIDŽIAMI TIK IŠ ANKSTO UŽSIREGISTRAVĘ IR PATVIRTINIMĄ GAVĘ LANKYTOJAI.

 

Dėl išsamesnės informacijos apie Kauno regioninio valstybės archyvo skaityklų darbą žr. nuorodą „Skaitykla“

 

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją rekomenduojame prašymus teikti nuotoliniu būdu

Elektroninio pašto adresais:

Marijampolėje – marijampole@archyvai.lt

Naudojantis integralia administracinių paslaugų sistema - I@ps 

Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje EAIS arba per e – pristatymo sistemą 

PRAŠYMŲ FORMOS   

Užpildytus prašymus galima siųsti ir paprastu paštu. 

Informacija teikiama telefonais:

Marijampolėje: (8 343) 92 991

 

VISI ATVYKSTANTYS Į ARCHYVĄ PRIVALO DĖVĖTI NOSĮ IR BURNĄ DENGIANČIAS APSAUGOS PRIEMONES, MATUOTIS KŪNO TEMPERATŪRĄ IR PAKLUSTI ARCHYVO DARBUOTOJŲ NURODYMAMS BEI REIKALAVIMAMS, SUSIJUSIEMS SU COVID-19 GRĖSMĖMIS IR JŲ SUVALDYMU 

NEAPTARNAUJAMI LANKYTOJAI, KURIE KARŠČIUOJA, TURI ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ POŽYMIŲ, NESILAIKO ASMENS HIGIENOS (RANKŲ HIGIENOS, KOSĖJIMO ČIAUDĖJIMO ETIKETO), NEPAKLŪSTA ARCHYVO DARBUOTOJŲ NURODYMAMS BEI REIKALAVIMAMS, SUSIJUSIEMS SU COVID-19 GRĖSMĖMIS IR JŲ SUVALDYMU.

 

Sekite mus

 

KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO MARIJAMPOLĖS FILIALO

DEKLARACIJA DĖL Į MUS BESIKREIPIANTIEMS ASMENIMS TEIKIAMŲ

PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĖS

 

Naujienos

Paroda Sūduva ir Sąjūdis

2013-06-03

 

SŪDUVA IR SĄJŪDIS

 

               1988 m. birželio 3 d. Lietuvos Mokslų Akademijos prezidiumo salėje Vilniaus visuomenė paskelbė įkurianti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį, išrinko iniciatyvinę grupę. Lietuvą užliejo nepamirštamų mitingų, piketų banga, tautinių simbolių grąžinimo šventės.

              1988 m. liepos 13 d. ir Marijampolėje (tuomet – Kapsuke), Rygiškių Jono gimnazijos (tuomet – Jono Jablonskio vidurinės mokyklos) stadione, įvyko pirmasis Sąjūdžio mitingas. Po to sekė visa eilė įvykių, įamžinusių mūsų istoriją: 1988 m. spalio 30 d. ant Marijampolės (Kapsuko) pašto pastato iškelta Lietuvos tautinė valstybinė trispalvė vėliava; 1988 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Tautinė vėliava iškelta Vilkaviškio centrinėje miesto aikštėje; 1989 m. kovo 21 d. po įvykusios apklausos miestui grąžintas Marijampolės vardas, leidžiamas Sąjūdžio laikraštis „Varpo aidas“, 1990 m. į Lietuvos Aukščiausisios Tarybos Atkuriamąjį Seimą bei Marijampolės liaudies deputatų tarybą išrenkami Sąjūdžio atstovai.

              Nuo tų dienų prabėgo 25 metai. Marijampolės apskrities archyvas siūlo dar kartą prisiminti tuos mūsų tautai svarbius įvykius ir nuo 2013 m. birželio 7 d. kviečia į parodą „Sūduva ir Sąjūdis“ archyvo skaitykloje. Parodoje atrinkti dokumentai iš Marijampolės apskrities archyve saugomų dokumentų fondų, taip pat panaudoti asmeniniai tų dienų liudininkų archyvai, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Smilgių filialo fonde sukauptos knygos.

              Minint Tarptautinę archyvų dieną Marijampolės apskrities archyve 2013 m. birželio 7 d. nuo 10 val. lankytojai kviečiami plačiau susipažinti su archyvu ir jo veikla, saugyklose saugomais dokumentais.

              Taip pat lankytojai laukiami ir Marijampolės kultūros centre eksponuojamoje parodoje, skirtoje paminėti 150-ąsias 1863 metų sukilimo metines, „Už Jūsų ir Mūsų laisvę. 1863 metų sukilimo atspindžiai archyvuose“. Parodoje atrinkti dokumentai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos archyvų, bibliotekų.

 
 
Informaciją atnaujino: Danutė Baltrukonienė,
Informacija atnaujinta: 2014-03-24 16:35