P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Reorganizavimo sąlygų aprašas

                                                                                                    

ALYTAUS IR MARIJAMPOLĖS APSKRIČIŲ ARCHYVŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

     1. Alytaus ir Marijampolės apskričių archyvų reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo reorganizavimo tvarką.

     2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės archyvus“.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMŲ IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS

 

     3. Duomenys apie reorganizuojamus juridinius asmenis:

     3.1. Alytaus apskrities archyvas:

     3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

     3.1.2. buveinės adresas – Alytus, Jotvingių g. 7;

     3.1.3. kodas – 190766238;

     3.1.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

     3.2. Marijampolės apskrities archyvas:

     3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

     3.2.2. buveinės adresas – Marijampolė, P. Butlerienės g. 9;

     3.2.3. kodas – 190766576;

     3.2.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

     4. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujantį juridinį asmenį – Kauno apskrities archyvą:

     4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

     4.2. buveinės adresas – Kaunas, Maironio g. 28B;

     4.3. kodas – 190765474;

     4.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

     5. Reorganizavimo būdas – Alytaus apskrities archyvas ir Marijampolės apskrities archyvas reorganizuojami jungimo būdu, prijungiant juos prie Kauno apskrities archyvo, kuriam pereina visos reorganizuojamų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo teisės ir pareigos. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kauno apskrities archyvo pavadinimas bus pakeistas į Kauno regioninį valstybės archyvą.

     6. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Alytaus apskrities archyvas ir Marijampolės apskrities archyvas.

     7. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kauno regioninis valstybės archyvas.

 

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 

                 8. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo teisės ir pareigos 2017 m. sausio 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Kauno regioniniam valstybės archyvui. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kauno regioninio valstybės archyvo nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre iki 2016 m. gruodžio 31 dienos.

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

                 9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendins Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

                10. Aprašas skelbiamas reorganizuojamų Alytaus apskrities archyvo, Marijampolės apskrities archyvo ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kauno regioninio valstybės archyvo interneto svetainėse http://www.archyvai.lt/lt/aaa.html, http://www.archyvai.lt/lt/maa_naujienos.html, http://www.archyvai.lt/lt/kaa_naujienos.html ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

 

Informaciją atnaujino: Danutė Baltrukonienė,
Informacija atnaujinta: 2016-12-02 11:22