O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2015 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2015 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2015 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2015 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

Nauji fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

704

Audronė Vainiūnaitė, Augustinas Vasiliauskas

1939–2005 m.

142

A.Vainiūnaitės ir A.Vasiliausko koncerų programos, kvietimai, afišos, Valstybinio Vilniaus kvarteto veiklos dokumentai; laiškai, sveikinimai, dovanojimo įrašai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie A.Vainiūnaitę ir A.Vasiliauską, nuotraukos, šeimos narių ir surinkti dokumentai**.

763

Alfredas Kulpa-Kulpavičius

1926–2000 m.

192

A.Kulpos-Kulpavičiaus projektuotų ir pastatytų bažnyčių, kryžių, koplytėlių, paminklų ir kt. statinių dokumentai, straipsniai, užrašai, iliustracijos; laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, vaizdo ir surinkti dokumentai.

764

Liucija Gražina Drąsutienė

1955–2012 m.

102

L.G.Drąsutienės disertacijos rengimo dokumentai, straipsniai, pranešimai, paskaitų tekstai, užrašai, išrašai; laiškai; asmens, pedagoginės veiklos, konkursų žiuri narės dokumentai; nuotraukos; šeimos narių dokumentai, surinkti dokumentai.

768

Elvyra Kairiūkštytė

1950–2010 m.

45

E.Kairiūkštytės kurti kvietimai, grafikos darbų nuotraukos, parodų dokumentai, dienoraštis, laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie ją, nuotraukos, surinkti dokumentai.

782

Lietuvos liaudies kultūros centras

1991–2006 m.

279

Tvarkomosios organizacinės veiklos dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, nuostatai, darbo planai, Pasaulio lietuvių dainų švenčių, teatrų, skaitovų švenčių, festivalių, konkursų ir kitų renginių organizavimo dokumentai, pareigybių sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai; atleistų darbuotojų asmens bylos*.

 

 

 

 

 

 

Papildyti fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Julius Sinius (Sinevičius)

[1925–1937 m.]

1

[Švenčionių] šv. Kazimiero draugijos susirinkimo nuotrauka.

256

Donatas Banionis

1925–2014 m.

399

D.Banionio – dramos teatro, kino aktoriaus ir skaitovo dokumentai: vaidmenų nuotraukos, spektaklių programos, afišos, pjesių tekstai, filmų scenarijai, prisiminimų, interviu rankraščiai, užrašai; laiškai ir sveikinimai; biografiniai dokumentai; dokumentai apie D.Banionį, vaizdo dokumentai; šeimos narių ir surinkti dokumentai.

269

Ona Miciūtė

1972–1973 m.

1

O.Miciūtės-Šutovičienės, J.Šutovčiaus laiškai, sveikinimai, telegrama J. Turonek.

323

Laimonas Noreika

1925–2007 m.

173

L.Noreikos – dramos teatro ir kino aktoriaus – dokumentai: spektaklių programos, afišos, nuotraukos, skaitovo tekstai, programos, kvietimai, nuotraukos; laiškai, sveikinimai, telegramos; biografiniai dokumentai; dokumentai apie L.Noreiką; ekslibrisai, nuotraukos; giminių dokumentai; surinkti dokumentai**.

342

Lietuvos TSR kultūros ministerija

1973–1990 m.

540

Pareiškimai TSRS kultūros ministerijos įgaliotiniui ir leidimų išvežti kultūros vertybes iš TSRS išdavimo dokumentai.

582

Algimantas Bružas

1952–2015 m.

25

A.Bružo vaidintų spektaklių, filmo, skaitovo dokumentai; sveikinimai; dokumentai apie A.Bružą; nuotraukos; surinkti dokumentai.

599

Domas Svirskis

1948–1995 m.

5

D.Svirskio diplomai, pažymėjimai, nuotraukos.

636

Valstybinis jaunimo teatras

2005–2007 m.

45

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai, Vyriausybės nutarimai teatro veiklos klausimais, teatro vadovo įsakymai veiklos ir vaidmenų paskirstymo klausimais, meno tarybos ir dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, repertuarai, pareigybių sąrašas, metinės apyskaitos, statistinės ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai.

644

Stasys Sližys

1966–2010 m.

6

S.Sližio vadovaujamų chorų nuotraukos, koncertų programos; straipsniai, asmens dokumentai.

689

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

1996–2008 m.

255

Veiklos organizavimo dokumentai: senato posėdžių protokolai su priedais, įsakymai veiklos organizavimo klausimais, komitetų ir komisijų, katedrų posėdžių protokolai, planai, ataskaitos, surengtų koncertų ir kitų renginių dokumentai, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai; doktorantų, aspirantų asmens ir disertacijų gynimo bylos*; atleistų darbuotojų asmens bylos*.

752

Lietuvos operos ir baleto teatras

2000–2005 m.

110

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, teatro tarybos, teatro kolegijos , baleto kolegijos posėdžių protokolai, repertuariniai planai, teatro veiklos ir repertuaro ataskaitos, vidaus audito ataskaitos, autorinės sutartys su priedais, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai; kūrybinės veiklos dokumentai: spektaklių afišos, programos, nuotraukos, recenzijos.

765

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla

1994–2009 m.

485

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai ir potvarkiai dėl mokyklos veiklos, įsakymai veiklos klausimais, darbuotojų pareiginės instrukcijos, posėdžių protokolai, veiklos planai ir ataskaitos, festivalių ir konkursų dokumentai, koncertų ir parodų dokumentai, projektų dokumentai, autorinės sutartys, susirašinėjimo dokumentai; atleistų darbuotojų asmens bylos, mokyklos vadovų ir mokytojų atestacijos asmens bylos*.

 

 

 

 

 

 

                     

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2016-01-07 13:49