O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2017 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2017 m. apskaitos duomenis

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2017 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2017 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis (apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 

Nauji fondai

 

 

 

580

Alisa Iljina

1928-2015 m.

77

Alisos Iljinos kūrybos, biografiniai, asmeninės ir visuomeninės veiklos, vaizdo, susirašinėjimo, artimųjų ir kiti dokumentai**.

584

Petras Gintalas

1972-199 m.

19

Petro Gintalo  kūrybos, biografiniai dokumentai, dokumentai apie P.Gintalą, P.Gintalo šeimos narių dokumentai.

596

Jonas Rimkevičius

1947-1985 m.

14

J.Rimkevičiaus perrašytas B.Sruogos laiškas P.Cvirkai, K.Skebėros pasakojimai  apie I.Šeinių, surinktos Lietuvos ir užsienio teatrų programos ir kt. dokumentai.

 633

Viktoras Kutorga 

19501991 m.

 30

Viktoro Kutorgos rankraščiai, visuomeninę veiklą ir jo interesus atspindintys bei jo surinkti dokumentai, nuotraukos, laiškai ir sveikinimai, motinos dokumentai.

635

Irena Aleksaitė

1925-2010 m.

129

Irenos Aleksaitės knygų rankraščiai, straipsniai, pasisakymai, recenzijos, pranešimai ir kt. kūrybos dokumentai, korespondencija, biografiniai dokumentai, straipsniai apie I.Aleksaitę, šeimos narių bei surinkti dokumentai**.

772

Feliksas Vitas

19421999 m.

65

Felikso Vito kūrybos dokumentai, laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos, projektuotojo ir architektūros tyrinėtojo darbą atspindintys bei surinkti dokumentai.

777

Alfredas Širmulis

1930-2015 m.

84

Alfredo Širmulio disertacija, knygos, straipsniai, recenzijos, anotacijos, mokymo priemonės, A.Širmulio studijų dokumentai, sveikinimai A.Širmuliui, A.Širmulio biografiniai, vaizdo, surinkti ir kt. dokumentai.

792

Nastazija Keršytė

1927-2016 m.

66

Nastazijos Keršytės disertacija, monografija, straipsniai, konferencijose skaityti pranešimai, nuotraukos, kūrybinės, visuomeninės, tarnybinės veiklos bei kiti dokumentai.

794

Algimantas Čižauskas

1936-2004 m.

30

Algimanto Čižausko nuotraukos, žmonos baletmeisterės Marijos Vaitulevičiūtės dokumentai.

795

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

1990-2007 m.

232

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro dokumentai: Lietuvos Respublikos ministro įsakymai, nurodymai teatro veiklos klausimais, teatro vadovo įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai ir jų registrai, teatro vadovo įsakymai gastrolių klausimais ir jų registrai, teatro meno tarybos, meno vadovybės posėdžių protokolai, etatų sąrašai, valdymo ir vidaus audito ataskaita, kūrybinės veiklos programa, autorinės sutartys ir jų pagrindu atliktų darbų priėmimo aktai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir kitomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentai ir kt. dokumentai.

 

Papildyti fondai

 

 

 

113

Vilniaus M.K.Čiurlionio vidurinė meno mokykla

1948-1993 m.

423

Vilniaus M.K.Čiurlionio vidurinės meno mokyklos atleistų darbuotojų asmens bylos*.

140

Vincas Kisarauskas

1970-1988 m.

7

Vinco Kisarausko kūrybos dokumentai, V.Kisarausko laiškai, dokumentai apie V.Kisarauską**.

150

Leonardas Zelčius ir Danutė Juronytė

1948-2003 m.

23

Leonardo Zelčiaus ir Danutės Juronytės kūrybos dokumentai, laiškai ir sveikinimai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie L.Zelčių, L.Zelčiaus nuotraukos ir surinkti dokumentai.

155

Juozas Gudavičius

1900-2008 m.

44

Juozo Gudavičiaus kūrybos, vaizdo, šeimos narių dokumentai.

176

Mikalojus Novikas

1950-2015 m.

106

Mikalojaus Noviko kūrybos, biografiniai dokumentai, nuotraukos, dokumentai apie M.Noviką, jo žmonos Irenos Novikienės bei sūnaus Artūro Noviko dokumentai.

247

Saulė Kisarauskienė

1960-2017 m.

138

Saulės Kisarauskienės kūrybos dokumentai, laiškai ir sveikinimai S.Kisarauskienei, S.Kisarauskienės biografiniai dokumentai, dokumentai apie S.Kisarauskienė, S.Kisarauskienės surinkti dokumentai**.

365

Antanas Rekašius

19392012 m.

148

Antano Rekašiaus kūrybos, biografiniai dokumentai, laiškai ir sveikinimai A.Rekašiui, dokumentai apie jį, nuotraukos.

384

Romanas Sirotskis

1901-2005 m.

203

Romano Sirotskio atspaudai, jų projektai, piešiniai, ekslibrisai, kūrinių klišės, tapybos darbai, kūrinių fotokopijos, parodų dokumentai, rankraščiai, laiškai, biografiniai dokumentai, straipsniai apie R.Sirotskį, žmonos J.Sirotskajos surinkti dokumentai**.

486

Gracijus Pauga

1975 m.

1

Gracijaus Paugos 1975 m. sukurta daina „Laukimas“.

549

Romualdas Lukšas, Aleksandra Tamoliūnaitė

19232012 m.

35

Romualdo Lukšo rankraščiai, nuotraukos, biografiniai dokumentai.

Aleksandros Tamoliūnaitės kūrybos dokumentai, nuotraukos, biografiniai ir kt. dokumentai.

600

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

2015-2016 m.

23

Lietuvos literatūros ir meno archyvo veiklos organizavimo nuolat saugomų bylų apyrašo Nr. 1 tęsinys:Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų archyvo veiklos organizavimo klausimais (2016 m.), archyvo direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais, ekspertų komisijos posėdžių protokolų, jų registrų, metų veiklos planų ir ataskaitų, LR kultūros ministerijos atlikto archyvo audito, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašų, susirašinėjimo ir kitų dokumentų bylos.

Atleistų valstybės tarnautojų nuolat saugomų asmens bylų apyrašo Nr. 2 tęsinys: atleisto valstybės tarnautojo asmens byla*.

654

Lietuvos muzikų sąjunga

1987-2010 m.

56

Lietuvos muzikų sąjungos apyrašo Nr. 1 tęsinys: LR kultūros ministro įsakymas, Lietuvos muzikos draugijos įstatai, 2005 m. registravimo pažymėjimo kopija, Lietuvos muzikos sąjungos 2006-2010 m. konferencijų dokumentai, įsakymai veiklos organizavimo klausimais, Tarybos posėdžių protokolai su priedais, kūrybinės-meninės veiklos projektai (programos), bendradarbiavimo, paramos, programų ir projektų finansavimo sutartys su priedais, kūrybinės programos ir projektų įvykdymo ataskaitos, informaciniai leidiniai apie Lietuvos muzikos sąjungos veiklą, statistinės ataskaitos, 2002 m. LR kultūros ministerijos Vidaus audito tarnybos atlikto patikrinimo ataskaita, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai.

730

Lietuvos rašytojų sąjunga

1999-2007 m.

121

Lietuvos rašytojų sąjungos apyrašo Nr. 1 tęsinys: suvažiavimo dokumentai, veiklos įsakymai, valdybos posėdžių protokolai, tarptautinio poetų festivalio „Poezijos pavasaris“ dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai ir kt.

Buvusių narių asmens bylų apyrašo Nr. 2 tęsinys*.

741

Koncertinė įstaiga valstybinis choras „Vilnius“

1994-2002 m.

7

Koncertinės įstaigos valstybinis choras „Vilnius“ veiklos organizavimo bylos.

                      

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-02-12 09:00