O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2010 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2010 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2010 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2010 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

97

Lietuvos TSR valstybinis akademinis operos ir baleto teatras

1975–1982 m.

15

Kūrybinės veiklos dokumentai: spektaklių programos, plakatai, nuotraukos, recenzijos ir atsiliepimai.

109

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla

1960–1993 m.

645

Atleistų darbuotojų asmens bylos*.

256

Donatas Banionis

1941–2008 m.

188

D.Banionio – teatro aktoriaus ir režisieriaus kūrybos dokumentai: vaidmenų nuotraukos, vaidintų pjesių tekstai, režisuotų, pastatytų pjesių tekstai, nuotraukos; kino aktoriaus darbo dokumentai: vaidybinių filmų kadrų nuotraukos, scenarijai, vaidmenų tekstai; spektaklių, filmų, kūrybos vakarų afišos ir programos, rankraščiai, laiškai ir sveikinimai; laiškai ir sveikinimai D.Banioniui; D.Banionio biografiniai dokumentai: asmens dokumentai, sutartys, raštai, anketos, teatrų, kino festivalių, televizijos programų ir filmų festivalių dalyvio ir žiuri nario dokumentai, kūrybinių kelionių, susitikimų su žiūrovais, suvažiavimų delegato, konferencijų dalyvio ir kiti veiklos dokumentai; vaizdo dokumentai, šeimos narių bei surinkti dokumentai**.

334

Zita Žemaitytė

1945–2001 m.

37

Z.Žemaitytės monografijų “Paulius Galaunė” ir “Adomas Varnas”, straipsnių rankraščiai ir rengimo dokumentai, straipsniai spaudoje, laiškai; laiškai, sveikinimai Z.Žemaitytei; Z.Žemaitytės mokslo dokumentai, sutartys, raštai, kvietimai ir kiti veiklos dokumentai, surinkti dokumentai.

579

Vilniaus aukštesnioji kultūros mokykla

1949–1993 m.

533

Atleistų darbuotojų asmens bylos*.

600

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

2005–2008 m.

52

Veiklos dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, veiklos planai ir ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai, išlaidų sąmatos, darbuotojų sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai, archyvui priskirtų įstaigų patikrinimų pažymos, dokumentų, sutarčių ir aktų registrai.

636

Lietuvos valstybinis jaunimo teatras

1998–2008 m.

264

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos, naujų pastatymų ir vaidmenų paskirstymo, gastrolių klausimais, meno tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, pareigybių sąrašai; kūrybinės veiklos dokumentai: pjesių tekstai, spektaklių programos, plakatai, nuotraukos, atsiliepimai spaudoje, repeticijų ir spektaklių apskaitos knygos; spektaklių statistinės suvestinės; atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

657

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

1995–2001 m.

115

Veiklos organizavimo dokumentai: Lietuvos nacionalinės filharmonijos nuostatai, įsakymai veiklos ir komandiruočių klausimais, tarybos posėdžių protokolai, autorinės sutartys, koncertų afišos, programos, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai.

678

Elena Urbaitis

1917–2006 m.

135

 

 

E.Urbaitis (Urbaitytės) tapybos, grafikos kūriniai, koliažai, parodų dokumentai, knygų, atsiminimų, straipsnių rankraščiai, laiškai; laiškai ir sveikinimai E.Urbaitis; biografiniai dokumentai; nuotraukos; surinkti dokumentai.

715

Laima Lankauskaitė

1930–2009 m.

80

 

 

L.Lankauskaitės vaidintų ir režisuotų spektaklių užrašai, piešiniai, tekstai, nuotraukos, programos, recenzijos; laiškai, sveikinimai L.Lankauskaitei; L.Lankauskaitės biografiniai dokumentai, nuotraukos, surinkti dokumentai.

731

Viešoji įstaiga „Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas“

2008–2009 m.

3

 

Atleistų darbuotojų asmens bylos*.

735

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla

1993–2002 m.

253

 

 

Atleistų darbuotojų asmens bylos*.

740

Izidorius Vasyliūnas

1931–1997 m.

123

 

 

I.Vasyliūno solinių koncertų, koncertų su kitais atlikėjais, vadovautų chorų koncertų rengimo dokumentai: sutartys, programos, afišos, informacijos; straipsnių, recenzijų, pranešimų, interviu rankraščiai, laiškai; laiškai ir sveikinimai I.Vasyliūnui; I.Vasyliūno asmens, koncertinės, tarnybų, pedagoginio darbo ir visuomeninės veiklos dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos, šeimos narių ir surinkti dokumentai.

741

Viešoji koncertinė įstaiga „Choras Vilnius“

1993–2010 m.

258

 

 

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos ir gastrolių klausimais, meno tarybos posėdžių, meno konkursų komisijos posėdžių protokolai, koncertų programos, afišos, kūrybinio bendradarbiavimo sutartys, paraiškos, planai, ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai; atleistų darbuotojų asmens bylos*.

742

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

1990–2000 m.

148

 

 

Veiklos organizavimo dokumentai: teatro steigimo dokumentai, įsakymai veiklos klausimais, teatro tarybos posėdžių ir gamybinių pasitarimų protokolai, autorinės sutartys, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, pareigybių sąrašai; kūrybinės veiklos dokumentai: pjesių tekstai, spektaklių programos, afišos, nuotraukos, atsiliepimai spaudoje, gastrolių dokumentai; atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

743

Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“

1991–2003 m.

110

 

Veiklos organizavimo dokumentai: nuostatai, įsakymai veiklos ir gastrolių klausimais, meno tarybos posėdžių protokolai, koncertų programos, afišos, planai, ataskaitos, kūrybinės autorinės sutartys, finansinės atskaitomybės dokumentai, susirašinėjimo dokumentai.

 

 

 

 

 

                     

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-06-05 14:56