O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2009 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2009 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2009 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2009 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

23

Leidykla „Vaga“

1964–1993 m.

50

Veiklos organizavimo dokumentai: Valstybinės leidyklos “Vaga” įstatai, redakcinių komisijų posėdžių, Vaikų ir jaunimo lietuvių literatūros redakcijos posėdžių bei leidyklos darbuotojų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su autoriais knygų leidimo klausimais dokumentai.

82

Vytautas Landsbergis

1898–2005 m.

783

V.Landsbergio knygų, straipsnių, pranešimų, kalbų tekstų, muzikos kūrinių ir kt. rankraščiai, laiškai; laiškai ir sveikinimai V.Landsbergiui, V.Landsbergio – Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pirmininko, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko, seimų nario ir pirmininko, Europos parlamento nario – dokumentai, Tėvynės sąjungos – Lietuvos konservatorių partijos pirmininko dokumentai, pedagoginės veiklos dokumentai, knygų pristatymo dokumentai, komisijų pirmininko, nario, garbės nario ir kiti veiklos dokumentai; vaizdo dokumentai; žmonos Gražinos Ručytės-Landsbergienės kūrybos ir veiklos dokumentai; surinkti dokumentai**.

109

Vilniaus Juozo Tallat – Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla

1887–1993 m.

3

Veiklos organizavimo dokumentai: statistinės ataskaitos apie moksleivius ir dėstytojus, valstybinių egzaminų kvalifikacinių komisijų posėdžių protokolai, studentų kontingento judėjimo žinios.

113

Vilniaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vidurinė mokykla - internatas

1965–1986 m.

3

Veiklos organizavimo dokumentai: Choreografijos skyriaus koncertų, spektaklių ir kitų renginių programos, straipsniai apie Choreografijos skyrių.

242

Halina Kobeckaitė

1974–1994 m.

9

H.Kobeckaitės iš azerų, uzbekų ir kt. kalbų verstų I.Efendijevo, J.Samedoglu ir kitų autorių romanų, apysakų, apsakymų rankraščiai, konferencijos “Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje” dokumentai**.

326

Ipolitas Užkurnys

1926–2009 m.

318

I.Užkurnio skulptūros kūrinių nuotraukos, tapyba, piešiniai, eskizai, kūrinių bei parodų katalogai; poezijos, prozos kūrinių rankraščiai, autobiografijos, užrašai, laiškai; laiškai ir sveikinimai I.Užkurniui; asmens, kūrybinės ir tarnybinės veiklos dokumentai; vaizdo dokumentai; šeimos narių ir surinkti dokumentai**.

395

Viktoras Alekna

1924–2007 m.

61

V.Aleknos knygų, straipsnių, pranešimų rankraščiai, laiškai; laiškai ir sveikinimai V.Aleknai; asmens, kūrybinės, visuomeninės veiklos, tarnybų dokumentai; nuotraukos, šeimos narių dokumentai.

501

Lietuvos TSR žurnalistų sąjunga

1993–2004 m.

1129

 

 

Žurnalistų sąjungos narių asmens bylos*.

590

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

1990–1998 m.

240

 

 

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos ir gastrolių klausimais, autorinės sutartys, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, etatų sąrašai; repeticijų ir spektaklių tvarkaraščiai, įsakymai paskirstant vaidmenis, pjesių tekstai; spektaklių programos, afišos, nuotraukos, recenzijos; atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

598

Gražina Martinaitienė ir Marcelijus Martinaitis

1951–1998 m.

40

 

G.Martinaitienės disertacijos, knygų, straipsnių, pranešimų, referatų rankraščiai, M.Martinaičio eilėraščių, straipsnių, recenzijų rankraščiai; laiškai ir sveikinimai; G.Martinaitienės asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai; M.Martinaičio kūrybinės ir tarnybinės veiklos dokumentai; M.Martinaičio kūrybos recenzijos; šaržas; surinkti dokumentai**.

679

Alfonsas Bukontas

1957–2000 m.

12

 

 

A.Bukonto eilėraščių, dainų tekstų, vertimų, straipsnių, recenzijų ir kt. rankraščiai; laiškai, dovanojimo įrašai A.Bukontui, asmens dokumentai; straipsniai apie A.Bukontą; vaizdo dokumentai.

690

Jokūbas Josadė

1941–2004 m.

100

 

 

J.Josadės apysakų, apsakymų, dramos kūrinių, kino scenarijaus, recenzijų, straipsnių, kalbų tekstų ir kt. rankraščiai, laiškai ir sveikinimai; laiškai, sveikinimai J.Josadei, jo asmens ir biografiniai dokumentai, straipsniai apie J.Josadę, jo kūrinių recenzijos; nuotraukos, giminių ir šeimos narių dokumentai; surinkti dokumentai**.

716

Vilniaus baleto mokykla

1986–2001 m.

2

 

 

Koncertų ir spektaklių, kuriuose dalyvavo mokyklos moksleiviai, programos, straipsniai apie mokyklą spaudoje.

731

Viešoji įstaiga „Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas

1995–2006 m.

45

 

 

Veiklos dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, sutartys, konkursų dalyvių vertinimo protokolai, konkursų sąlygos, programos, išlaidų sąmatos, veiklos ir finansinės ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai.

735

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla

2000–2007 m.

173

 

Mokytojų atestacijos bylos*.

738

Vilniaus konservatorija

1993–2004 m.

470

 

 

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, pedagogų tarybos posėdžių, direkcinės tarybos posėdžių, dėstytojų susirinkimų protokolai, dėstytojų atestacijos nuostatai ir atestacijos komisijos posėdžių protokolai, finansinės atskaitomybės dokumentai, susirašinėjimo dokumentai; ugdymo proceso organizavimo dokumentai: įsakymai moksleivių klausimais, egzaminų protokolai, semestrinių pažymių suvestinės; pedagogų atestacijos bylos*.

739

Lietuvos kultūros fondas

1987–1991 m.

97

 

 

Veiklos dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, veiklos programa, steigiamosios konferencijos dokumentai, fondo valdybos posėdžių protokolai, nutarimai, pažymos, kultūrinių renginių programos, kvietimai, katalogai, konkursų dokumentai, bendrijų, draugijų, klubų nuostatai, dovanotų vertybių priėmimo bei perdavimo aktai, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai.

 

 

 

 

 

                     

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2011-12-09 09:52