O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2012 metai

 

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2012 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2012 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2012 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones. 

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

Nauji fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

581

Eugenija Nijola Jankutė

1953–[2009] m.

24

E.N.Jankutės – televizijos ir teatro aktorės nuotraukos, skaitovės, koncertų vedėjos dokumentai, rankraščiai, laiškai, biografiniai dokumentai, vaizdo dokumentai, surinktos teatrų spektaklių programos, afišos ir kiti dokumentai.

614

Gerardas Žalėnas

1973–1986 m.

8

G.Žalėno vieno, su bendramoksliais, vaidmenų nuotraukos.

630

Jakavičių ir Šaltenių šeimos

1895–1996 m.

66

Jakavičių šeimos narių dokumentai: Liudviko Jakavičiaus spektaklių ir buitinės nuotraukos, Gražinos Jakavičiūtės-Šaltenienės vaidmenų ir buitinės nuotraukos, Liudo Jakavičiaus nuotraukos ir kt.; Šaltenių šeimos narių dokumentai: Leono Šaltenio atsiminimai, Jurgio Arno Šaltenio pjesių tekstų ir vertimų rankraščiai, laiškai, nuotraukos, Kristinos Dagmaros Gražinos Šaltenytės-Svilienės straipsniai, paskaitų tekstai, nuotraukos, Arno Liudviko Šaltenio rengtų leidinių, straipsnių, pranešimų rankraščiai, radijo laidų ir televizijos filmų scenarijai, biografiniai dokumentai, nuotraukos ir kiti dokumentai**.

665

Remigijus Vilkaitis

1970–1998 m.

14

R.Vilkaičio – teatro aktoriaus ir režisieriaus dokumentai: nuotraukos, programos, afišos; kino, televizijos ir radijo teatro aktoriaus nuotraukos, koncertų ir literatūrinių vakarų dalyvio dokumentai, rankraščiai, laiškai, nuotraukos. **.

705

Zigmas Virkšas

[1959–2000] m.

49

Z.Virkšo vokalinių, instrumentinių kūrinių, kūrinių chorams rankraščiai, nuotraukos.

709

Sigitas Ramelis

1941–2001 m.

46

S.Ramelio – teatro, kino, televizijos, radijo ir saviveiklos aktoriaus – dokumentai: nuotraukos, scenarijai, inscenizacija, biografiniai dokumentai, nuotraukos, surinktos Lietuvos teatrų spektaklių programos.

724

Domijonas Šniukas

1932–2006 m.

33

D.Šniuko parengtos knygos Juozas Olinardas Penčyla: šaržų karalius maketas ir rengimo dokumentai, redaguotų ir rengtų – J.P.Palukaičio Lietuvių periodika Vakarų Europoje 1944–1952”, B.Railos Rašalo ašaros, B.Railos Liudytojo poringės: minčių ir išgyvenimų pėdsakais rengimo dokumentai, laiškai D.Šniukui, jo biografiniai dokumentai, surinkti rankraščiai ir nuotraukos, B.Jermolajevo (Borjero) kūrybos albumas.

747

Kauno valstybinis muzikinis teatras

1990–2004 m.

200

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos ir vaidmenų paskirstymo klausimais, pareigybių sąrašai, veiklos planai ir ataskaitos, autorinės sutartys, sąmatos, jų vykdymo apyskaitos, susirašinėjimo dokumentai; kūrybinės veiklos dokumentai: meno vadovybės posėdžių protokolai, spektaklių ir repeticijų registracijos žurnalai, spektaklių programos, afišos, nuotraukos, recenzijos.

748

Ričardas Kalytis

1949–2011 m.

15

R.Kalyčio romanų, apsakymų, atsiminimų, straipsnių rankraščiai, kūrybinė autobiografija, laiškai; biografiniai dokumentai, nuotraukos, straipsniai saudoje apie R.Kalytį ir knygos Verksmo vieta recenzija.

749

Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla

1989–2003 m.

164

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai, pedagogų tarybos ir direkcinės tarybos posėdžių protokolai, mokymo planai, studentų kontingento judėjimo žinios, meninių renginių organizavimo dokumentai, susirašinėjimo dokumentai, sąmątos ir patvirtinti etatų sąrašai, metiniai balansai; ugdymo proceso organizavimo dokumentai: įsakymai studentų klausimais, diplominių darbų gynimo protokolai, recenzijos, ataskaitos, studentų abėcėlinė knyga.

750

Genovaitė Kęstutytė - Jasiulienė

[1933]–2003 m.

273

G.Kęstutytės-Jasiulienės albumo Keramika rengimo dokumentai, apybraižų, straipsnių, pranešimų tekstai, dėstytų paskaitų konspektai ir kortelės, užrašai; laiškai ir sveikinimai G.Kęstutytei-Jasiulienei, jos asmens, LTSR dailės instituto dėstytojos ir visuomeninės veiklos dokumentai, vaizdo ir surinkti dokumentai.

751

Šiaulių dramos teatras

1990–2003 m.

95

Kūrybinės veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai vaidmenų paskirstymo klausimais, repeticijų ir spektaklių registracijos knygos, pjesių tekstai.

752

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

1990–1995 m.

169

Atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

 

 

 

 

 

 

Papildyti fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Leidykla Vaga

1982–1988 m.

10

Originaliosios lietuvių literatūros ir verstinės literatūros redaguoti rankraščiai.

43

Pavienių dokumentų rinkinys

1943 m.

1

 

 

M.Rőmerio laiškas.

66

Vytautas Sirijos Gira

1950–2009 m.

5

V.Sirijos Giros biografiniai dokumentai, laiškai ir sveikinimai V.Sirijos Girai**.

101

Kauno valstybės teatras

1926–1927 m.

1

Operos spektaklių nuotraukų ir užrašų albumas.

106

Juozas Baltušis

1937m.

1

J.Baltušio laiškas su priedais ir vėlesnių metų dokumentų kopijomis.

210

Matas Grigonis

1947–2002 m.

4

M.Grigonio laiškai, atvirlaiškiai, straipsniai apie jį, M.Grigonio laidotuvių nuotrauka.

296

Jonas Laurinavičius

1954–2008 m.

17

J.Laurinavičiaus padavimų, eilėraščių, apybraižų, straipsnių ir kt. rankraščiai, laiškai, biografiniai dokumentai, straipsniai apie jį, nuotraukos.

340

Kazys Tumkevičius

1895–2004 m.

95

K.Tumkevičiaus – aktoriaus ir režisieriaus kūrybos dokumentai: spektaklių nuotraukos, programos, repertuaras, trupės sąrašai; saviveiklos dramos būrelių vadovo, literatūrinių renginių organizatoriaus, skaitovo dokumentai, knygų, straipsnių, prisiminimų rankraščiai, laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos, Albinos Simokaitytės-Tumkevičienės kūrybos ir biografiniai dokumentai, surinkti dokumentai.

367

Jurgis Juozapaitis

1964–2012 m.

101

J.Juozapaičio scenos, vokalinių-instrumentinių, kamerinių-instrumentinių, vokalinių, religinių kūrinių, kūrinių chorams, kūrinių orkestrui, lietuvių liaudies instrumentams, elektroakustinių kūrinių rankraščiai, redaguotų bei instrumentuotų kitų kompozitorių kūrinių rankraščiai, laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos, sūnaus Jurgio kūrybos dokumentai, surinkti dokumentai.

373

Juozas Tumas - Vaižgantas

1931–1933 m.

1

 

 

Tyrimo dėl anoniminių laiškų, rašytų J.Tumui-Vaižgantui, dokumentai.

385

Vytautas Mažeika

1974–2000 m.

 7

 

V.Mažeikos parengtas leidinys, straipsniai, nuotraukos.

395

Viktoras Alekna

1933–2008 m.

20

V.Aleknos straipsnių, eilėraščių rankraščiai, dienoraščiai, biografiniai dokumentai, nuotraukos; laiškai.

410

Lietuvos valstybinė konservatorija

1989–1991 m.

10

Atleistų Kauno fakulteto darbuotojų asmens   bylos*.

440

Marija Červinskaitė - Pauliukonienė

1997–1998 m.

2

M.Červinskaitės-Pauliukonienės vaidinto spektaklio programa, sūnaus E.Pauliukonio kūrybos dokumentai.

456

Juozas Kanopka

1932–1958 m.

3

J.Kanopkos aktoriaus ir biografiniai dokumentai, nuotraukos.

474

Jonas Umbrasas

1931–2001 m.

17

J.Umbraso monografijos, studijos, straipsnių, užrašų rankraščiai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie J.Umbrasą, nuotraukos**.

475

Gediminas Ilgūnas

[1965]–2008 m.

13

G.Ilgūno knygų, dokumentinio filmo scenarijaus rengimo dokumentai, biografiniai ir surinkti dokumentai.

541

Vladas Drėma

[1905]–2006 m.

10

V.Drėmos vieno ir grupinės nuotraukos, dukros Gražinos Drėmaitės straipsnis, biografiniai dokumentai, nuotrauka.

594

Albinas Batavičius

1975–2011 m.

9

A.Batavičiaus nuotraukų albumo „Žemaitija. Tauragės kraštas senose fotografijose, monografijos „Tauragės kraštas. Devynakiai – Karšuvos žemės kaimas ir kt. rengimo dokumentai, autobiografija ir straipsnių bibliografija**.

600

Lietuvos literatūros Ir meno archyvas

2009–2010 m.

25

Veiklos dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, veiklos planai ir ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai, išlaidų sąmatos, darbuotojų sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai, archyvui priskirtų įstaigų patikrinimų pažymos, dokumentų, sutarčių ir aktų registrai.

606

Alfonsas Dūdys

1970–2001 m.

2

A.Dūdžio autorinės sutartys, sudaryti repertuarai, straipsniai, surinkti dokumentai.

638

Kaminskų šeima

1938–2009 m.

40

Romualdo Kaminsko knygos „Žmogus ir paminklai. Architektūros ir meno vertybių gelbėjimas Lietuvoje” rengimo dokumentai, atsiminimų, straipsnių rankraščiai, parengtų leidinių dokumentai, laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos; Mildos Kaminskienės laiškai, knygos apie ją ir sukakčių minėjimo dokumentai, nuotraukos**.

663

Rapolas Mackonis

1940–2003 m.

35

R.Mackonio romanų, apysakos, apsakymų, tragedijos, atsiminimų, esė, straipsnių, vertimo rankraščiai, biografiniai dokumentai, jo minėjimo nuotrauka Ir straipsniai apie jį**.

683

UAB Leidykla „Vaga”

1997–2002 m.

21

Originaliosios lietuvių literatūros ir verstinės literatūros redaguoti rankraščiai.

689

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

1993–2004 m.

530

Atleistų darbuotojų asmens   bylos*.

697

Gediminas Isokas

1959–2006 m.

15

G.Isoko Lietuvos girių ir medžioklės istorijos, romano „Šilėnai: miškininkų giminės istorija”, miniatiūrų, prozos ir poezijos knygų rankraščiai, susirašinėjimo ir kt. dokumentai.

719

Lietuvos architektų sąjunga

2004–2005 m.

20

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, suvažiavimo, konferencijų dokumentai, tarybos, valdybos posėdžių protokolai, konkursų dokumentai, paraiškos dėl kūrybinių programų rėmimo, autorinės sutartys.

                     

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.


Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-02-05 09:45