O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2014 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2014 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2014 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2014 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

Nauji fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

680

Soroso šiuolaikinio meno centras

1993–2000 m.

164

Veiklos dokumentai: steigimo dokumentai, įsakymai veiklos klausimais, ataskaitos ir protokolai, finansinės ataskaitos, tarptautinių meno projektų, parodų dokumentai, leidiniai, susirašinėjimo dokumentai, kvietimai, sveikinimai; Lietuvos dailininkų informaciniai aplankai.

727

Jonas Paulius Lenktaitis

[1907]–2001 m.

255

J.P.Lenktaičio disertacijos, straipsnių, prisiminimų, kalbų tekstų rankraščiai, užrašai, kino aktoriaus dokumentai; laiškai; asmens, biografiniai, emigracijos, leidyklos Patria” direktoriaus, tarnybų privačiose akcinėse bendrovėse, teisininko dokumentai, kūrybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai; dokumentai apie jį; šaržai, portretinės, grupinės ir surinktos nuotraukos; šeimos narių dokumentai; surinkti dokumentai.

767

Leonidas Muraška

1900–2014 m.

72

L.Muraškos dainuotų koncertų, operos spektaklių nuotraukos, programos, afišos, repertuaras, straipsnių rankraščiai, laiškai, biografiniai dokumentai, piešiniai ir nuotraukos, žmonos dokumentai.

771

Vytautas Jakelaitis

1957–2011 m.

20

V.Jakelaičio straipsnių, sudarytos knygos rankraščiai, tarnybos Lietuvos TSR švietimo ministerijoje dokumentai, jaunųjų literatų konkurso iniciatoriaus, organizatoriaus ir žiuri nario dokumentai, dokumentai apie V.Jakelaitį ir surinkti dokumentai.

776

Kauno valstybinis lėlių teatras

1990–2004 m.

248

Tvarkomosios organizacinės veiklos dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, pareigybių sąrašai, autorinių darbų sutartys, veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, susirašinėjimo dokumentai; kūrybinės veiklos dokumentai: spektaklių tekstai, programos, nuotraukos, recenzijos; atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

 

 

 

 

 

 

Papildyti fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Juozas Gruodis

1950 m.

1

O.Gothe laiškas J.Gruodžiui.

 

 

 

 

 

59

Beatričė Grincevičiūtė

1972 m.

1

B.Grincevičiūtės nuotraukos su G.Gučiene ir jos provaikaičiais.

111

Julius Sinius (Sinevičius)

1934–1965 m.

1

J.Siniaus religinių giesmių mišriam chorui a cappella rinkinys.

120

Juozas Gaudrimas

[1907]–2001 m.

93

J.Gaudrimo knygų, straipsnių, radijo laidų tekstai, laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos, žmonos Liudmilos Chetagurovos kūrybos, biografiniai dokumentai, nuotraukos, surinkti dokumentai.

128

Vitas Žilius

nenustatyta

1

V.Žiliaus daina mišriam chorui a cappella Padainuosiu dainužėlę.

137

Jonas Švedas

nenustatyta

1

J.Švedo harmonizuoti lietuvių liaudies šokiai.

144

Benjaminas Gorbulskis

1980 m.

1

B.Gorbulskio daina trims balsams ir fortepijonui Aidi laukai, aidi miškai.

148

Jurgis Gaižauskas

1938–2006 m.

108

J.Gaižausko scenos, orkestrinių, instrumentinių, vokalinių, religinių kūrinių, harmonizuotų liaudies dainų rankraščiai, laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie J.Gaižauską, nuotraukos, žmonos ir surinkti dokumentai.

262

Konradas Kaveckas

1930–1986 m.

15

K.Kavecko vokalinių kūrinių rankraščiai, laiškai ir sveikinimai K.Kaveckui, K.Kavecko pedagoginės veiklos dokumentai, žmonos ir surinkti dokumentai.

333

Antanas Venckus

1969 m.

1

Laiškas ir atvirlaiškis A.Venckui.

489

Tadas Šernas

1980 m.

1

T.Šerno Mažosios variacijos smuikui ir fortepijonui.

514

Bronislava Kerbelytė

1992–2009 m.

6

B.Kerbelytės atsiliepimai, recenzijos, laiškai, biografiniai dokumentai, vyro J.Novikovo dokumentai**.

600

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

2011–2012 m.

24

Veiklos dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, veiklos planai ir ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai, darbuotojų sąrašai, archyvui priskirtų įstaigų patikrinimų pažymos, dokumentų sutarčių ir aktų registrai.

603

Valentinas Sventickas

1974–2013 m.

9

V.Sventicko knygos Guriniai rankraščiai, laiškai, laiškai V.Sventickui, jo biografiniai dokumentai**.

616

Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė ir Vytautas Klemka

1935–2007 m.

57

J.Mozūraitės-Klemkienės eskizai, biustų, skulptūrų ir grafikos nuotraukos, parodų dokumentai, atsiminimai, užrašai; V.Klemkos grafika, parodų dokumentai; laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos, surinkti dokumentai.

654

Lietuvos muzikų sąjunga

1989–2006 m.

101

Veiklos dokumentai: įsakymai veiklos organizavimo klausimais, Tarybos posėdžių protokolai, veiklos projektai ir ataskaitos, bendradarbiavimo ir paramos sutartys, renginių dokumentai, susirašinėjimo dokumentai, sąjungos narių sąrašai; leidinio Muzikos barai redaguoti rankraščiai, panaudotos nuotraukos.

687

Lietuvos kompozitorių sąjunga

1990–2010 m.

198

Tvarkomosios organizacinės veiklos dokumentai: tarybos posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, festivalių ir muzikinių renginių dokumentai, konferencijų ir konkursų dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, susirašinėjimo dokumentai; buvusių sąjungos narių asmens bylos*.

689

Lietuvos teatro ir muzikos akademija

1992–2011 m.

364

Kauno fakulteto atleistų darbuotojų asmens bylos*.

694

Kazys Motuza

1952–[2004] m.

8

K.Motuzos – dainų ir šokių švenčių baletmeisterio, režisieriaus, vadovo – programos, šokių aprašymai, brėžiniai; autobiografija, nuotraukos.

 

                      

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2015-01-07 09:49