O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2006 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2006 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2006 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2006 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo

Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų

kiekis

(apsk. vnt.)

 

264

Lietuvos TSR valstybinė filharmonija

1970–1988 m.

36

Dokumentų apibūdinimas: Atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.
 

410

Lietuvos valstybinė konservatorija

1954–1985 m.

5

Dokumentų apibūdinimas: Veiklos organizavimo dokumentai (rektorato posėdžio protokolas, mokslo tiriamojo darbo ir katedrų vedėjų ataskaitos, pedagogų konkurso etatinėms vietoms užimti dokumentai, koncertų programos).
 

579

Vilniaus aukštesnioji kultūros mokykla

1977 m.

1

Dokumentų apibūdinimas: Profsąjungos vietos komiteto susirinkimų protokolai.
 

600

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

2001–2004 m.

68

Dokumentų apibūdinimas: Veiklos organizavimo dokumentai (įsakymai, veiklos planai, ataskaitos, susirašinėjimo, finansinės atskaitomybės dokumentai, registravimo žurnalai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai); atleistų valstybės tarnautojų asmens bylos*.
 

698

Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla

1944–1946 m.

1

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai.
 

729

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Klaipėdos skyrius „Klaipėdos filharmonija“

1989–1994 m.

28


Dokumentų apibūdinimas: Atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.
 

730

Lietuvos rašytojų sąjunga

1991–2003 m.

146

Dokumentų apibūdinimas: Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, valdybos posėdžių protokolai, Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimų stenogramos, susirašinėjimo ir finansinės atskaitomybės dokumentai, etatų sąrašai, buvusių sąjungos narių asmens bylos*.
 

106

Albertas Juozėnas (Juozas Baltušis)

1915–1991 m.

134 


Dokumentų apibūdinimas: J. Baltušio kūrinių rankraščiai, straipsniai, interviu, komentarai, kalbų tekstai, dienoraštis, užrašai, J. Baltušio laiškai ir laiškai, sveikinimai jam, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos, šeimos narių ir surinkti dokumentai**.
 

471

Audronė Girdzijauskaitė

1930–2005 m.

90

Dokumentų apibūdinimas: Kūrybos ir veiklos dokumentai: monografija apie režisierę K. Kymantaitę, jos rengimo dokumentai, disertacija, straipsnių, Lietuvos teatrų spektaklių, knygų, pjesių recenzijų rankraščiai, paskaitų tekstai, konspektai, užrašai, laiškai ir sveikinimai jai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie ją, nuotraukos, tėvo V. Girdzijausko ir surinkti dokumentai**.
 

475

Gediminas Ilgūnas

1931–2006 m.

133

Dokumentų apibūdinimas: Knygų, monografijų, apybraižų, eilėraščių rankraščiai ir rengimo dokumentai, pranešimų, pareiškimo, kalbų tekstai, jo laiškai ir laiškai, sveikinimai jam, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos, šeimos narių ir surinkti dokumentai**.
 

575

Renata Vagnerytė,

Michailas Jevdokimovas

1907–2002 m.

42

Dokumentų apibūdinimas: R. Vagnerytės ir M. Jevdokimovo vaidintų spektaklių, vaidybinių kino filmų, koncertų dokumentai, M. Jevdokimovo režisuotų teatro ir televizijos spektaklių, vaidybinių televizijos videofilmų dokumentai, R. Vagnerytės piešiniai, M. Jevdokimovo kalbų tekstai, laiškai ir sveikinimai jiems, biografiniai dokumentai, straipsniai apie jų kūrybą, nuotraukos, sūnaus Artūro Jevdokimovo ir surinkti dokumentai**.
 

582

Algimantas Bružas

1956–2002 m.

17

Dokumentų apibūdinimas: A. Bružo vaidintų spektaklių dokumentai, skaitovo, koncertų pranešėjo, jo režisuotų radijo spektaklių dokumentai, laiškai, sveikinimai, dovanojimo įrašai A. Bružui, biografiniai dokumentai ir dokumentai apie jį.
 

613

Emilija Liobytė-Vilutienė,

Jonas Vilutis

[1927]–1995 m.

13 

 

Dokumentų apibūdinimas: E. Liobytės-Vilutienės vaidintų teatro spektaklių nuotraukos, kostiumų, lėlių eskizai, diplominio darbo – skulptūros – nuotrauka, pasakų iliustracijos; J. Vilučio portretų, natiurmortų nuotraukos, darbų eskizai, spektaklių kostiumų ir scenovaizdžių nuotraukos; E. Liobytės-Vilutienės biografiniai dokumentai; nuotraukos.
 

616

Vytautas Klemka

[1912]–2005 m.

19

Dokumentų apibūdinimas: V. Klemkos sukurtų skulptūrų, grafikos ir tapybos darbų nuotraukos, parodų katalogai, kvietimai, afišos, nuotraukos, tėvo laiškas V. Klemkai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos, šeimos narių ir giminių dokumentai**.
 

617

Albina Makūnaitė

[1949]–1989 m.

29

Dokumentų apibūdinimas: A. Makūnaitės apipavidalintų knygų viršeliai ir iliustracijos, laiškas A. Makūnaitei, biografiniai dokumentai, dokumentai apie ją ir nuotraukos**.
 

621

Regina Songailaitė-Balčikonienė

1948–1996 m.

15

Dokumentų apibūdinimas: R. Songailaitės-Balčikonienės apipavidalintų spektaklių scenovaizdžių ir kostiumų eskizai bei jų nuotraukos, personalinės apžvalginės parodos katalogai, akvarelių parodos planas, atsiminimai, straipsniai, laiškai jai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie ją ir nuo-traukos.
 

681

Daunių šeima

1941–2003 m.

89

Dokumentų apibūdinimas: S. Daunio eilėraščiai, jų rinkiniai, dienoraščiai, laiškas ir sveikinimai marčiai R. Daunienei; V. Daunio poezijos, prozos, dramos kūrinių rankraščiai, straipsniai, interviu, recenzijos, atsiminimai, užrašai, rengtos knygos dokumentai, studento darbai, jo laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai bei laiškai, dovanojimo įrašai jam, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį ir jo surinkti dokumentai**.
     

691

Juozas Kėdainis

1925–1998 m.

180

Dokumentų apibūdinimas: J. Kėdainio sukurtų skulptūrų, kompozicijų, reljefų, biustų, antkapinių paminklų ir kt. kūrinių eskizai, piešiniai, nuotraukos, piešinių albumai su jo užrašais, eskizai architektūrinėms kompozicijoms kurti, piešiniai kelionių motyvais, eskizai įvairiomis temomis, paskaitų iliustraciniai dokumentai, parodų afišų, herbų eskizai, parodų katalogai, užrašai, jo laiškai ir laiškai, sveikinimai, dovanojimo įrašai jam, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos, giminių ir surinkti dokumentai.
 

697

Gediminas Isokas

1923–2003 m.

152

Dokumentų apibūdinimas: G. Isoko apysakos, apsakymai, apybraižos, poemos, vaizdeliai, miniatūros, mokslo populiarinamieji ir kt. leidiniai, jo sudarytas biografinis žinynas apie Lietuvos miškininkus, „Utenos krašto enciklopedija“, „Enciklopedinė miško knyga“, studento darbai, jo laiškai ir laiškai, dovanojimo įrašas jam, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį ir jo surinkti dokumentai.
 

706

Anatolijus Vitkauskas

[1920]–1986 m.

13

Dokumentų apibūdinimas: A. Vitkausko grafikos darbai (aktai, portretai, peizažai, natiurmortai, estampai, knygų viršeliai, užsklandos spaudoje, plakatai), vitražo projektas, tapybos kompozicija, sveikinimas jam, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos ir jo surinkti dokumentai.
 

720

Pranas Sližys

1882–2005 m.

263

Dokumentų apibūdinimas: P. Sližio diriguotų koncertų ir dainų švenčių bei vargonuoto koncerto programos ir afišos, jo originalių ir harmonizuotų lietuvių liaudies dainų gaidų rankraščiai, giesmės ir kt. religiniai kūriniai chorams ir vargonams, kūrinių fragmentai, eskizai, užrašai, jo laiškų, sveikinimų nuorašai, laiškai, sveikinimai, dovanojimo įrašai, vizitinės kortelės jam, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos, šeimos narių dokumentai ir jo surinkti dokumentai.
 

 

* Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.
** Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

 _ _ _

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-02-07 08:37