O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2020 metai

Nauji dokumentai fonduose pagal 2020 m. apskaitos duomenis

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2020 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2020 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis (apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 

Nauji fondai

 

 

 

570

Aldona Adomaitytė

1931-2020 m.

104

Aldonos Adomaitytės kūrybos, biografiniai, vaizdo ir kiti dokumentai, korespondencija, dokumentai apie tėvą liaudies skulptorių J.Adomaitį**.

653

Juozas Banaitis (Banevičius)

1930-1995 m.

30

Juozo Banaičio (Banevičiaus) kūrybos dokumentai, sveikinimai ir laiškas J.Banaičiui (Banevičiui), J.Banaičio (Banevičiaus) biografiniai, vaizdo dokumentai, dokumentai apie J.Banaitį (Banevičių).

783

Kęstutis Mikeliūnas

[1884]-2016 m.

42

Kęstučio Mikeliūno monografijų, straipsnių dokumentai, laiškai ir sveikinimai, biografiniai dokumentai, straipsniai apie K.Mikeliūną, nuotraukos bei surinkti ir kt. dokumentai.

796

Aldona Baliulienė

1928-2017 m.

42

Aldonos Baliulienės verstų ir reaguotų tekstų rengimo dokumentai, laiškai, biografiniai dokumentai, straipsniai apie Aldoną Baliulienę, nuotraukos, šeimos narių bei kt. dokumentai.

799

Jurgis Kunčinas

1977-2002 m.

32

Jurgio Kunčino romanų, apsakymų, apysakos, apybraižų, eilėraščių, vertimų iš vokiečių k. rankraščiai.

801

Birutė Prašmutaitė

1946-2016 m.

41

Birutės Prašmutaitės interviu, atsiminimai, straipsniai spaudoje, dovanojimo įrašai, biografiniai dokumentai, nuotraukos, šeimos narių, surinkti ir kt. dokumentai.

805

Jonas Gudmonas

1956 – [2018] m.

77

Jono Gudmono kūrybos, biografiniai dokumentai, nuotraukos, dokumentai apie J.Gudmoną, J.Gudmono brolio dokumentai.

806

Zenonas Šteinys

1953-2000 m.

43

Zenono Šteinio kūrybos dokumentai, laiškai ir sveikinimai Z.Šteiniui, Z.Šteinio biografiniai, vaizdo dokumentai, dokumentai apie Z.Šteinį, Z.Šteinio surinkti dokumentai.

808

Marija Dičpetrytė

1935-2020 m.

38

Marijos Dičpetrytės kūrybos, biografiniai, vaizdo dokumentai, dokumentai apie M.Dičpetrytę ir kt. dokumentai**.

811

Gabrielius Žemkalnis

[1904]-2018 m.

133

Gabrieliaus Žemkalnio atsiminimų, straipsnių, kalbų, radijo laidų ir kt. rankraščiai, korespondencija, dokumentai apie G.Žemkalnį, biografiniai, vaizdo, šeimos narių, surinkti dokumentai.

822

Povilas Samuitis

[1917]-2019 m.

15

Povilo Samuičio dokumentai, laiškai, biografiniai dokumentai, straipsniai apie Povilą Samuitį, nuotraukos bei kt. dokumentai.

 

Papildyti fondai

 

 

 

97

Lietuvos TSR valstybinis akademinis operos ir baleto teatras

1955-1990 m.

70

Lietuvos TSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro veiklos organizavimo dokumentai: operos solistų, dirigentų ir neetatinių darbuotojų užimtumo spektakliuose apskaitos žurnalai.

Įsakymai personalo, komisijų sudarymo, naujų pastatymų ir vaidmenų skyrimo bei kitais veiklos organizavimo klausimais.

Kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

126

Kauno valstybinis muzikinis teatras

1959-1988 m.

446

Kauno valstybinio muzikinio teatro kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

191

Vytautas Klova

1942-2009 m.

77

Vytauto Klovos kūrybos, biografiniai dokumentai, nuotraukos bei dokumentai apie Vytautą Klovą.

260

Julius Juzeliūnas

1934-2016 m.

192

Juliaus Juzeliūno kūrybos, biografiniai dokumentai, laiškai, nuotraukos bei dokumentai apie Julių Juzeliūną.

266

Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas

1940-1967 m.

995

Lietuvos TSR valstybinio dailės instituto studentų ir dėstytojos asmens bylos*.

305

Algirdas Ambrazas

1948-2008 m.

6

Algirdo Ambrazo nuotraukos.

478

Julius Andrejevas

1970-2015 m.

26

Juliaus Andrejevo muzikos kūrinių rankraščiai, biografiniai ir surinkti dokumentai**.

536

Tadas Šumskas

1964-2018 m.

90

Tado Šumsko vadovaujamų chorų konkursų, koncertų bukletai, programos, afišos, kvietimai, Dainų švenčių programos ir kt. renginių, kuriuose dirigavo dokumentai.

571

Jonas Varnas

1970-2016 m.

116

Jono Varno kūrybos dokumentai, sveikinimai J.Varnui, biografiniai dokumentai, J.Varno vaizdo dokumentai, dokumentai apie J.Varną, J.Varno surinkti dokumentai**.

667

Antanas Keblys

1960-2004 m.

7

Antano Keblio kūrybos, biografiniai dokumentai, dokumentai apie Antaną Keblį, jo surinkti dokumentai.

678

Elena Urbaitis

1956-1999 m.

6

Elenos Urbaitis dienoraščiai, studijų dokumentai, raštas E.Urbaitis, E.Urbaitis kūrybos sąrašas, laiškų juodraščiai, nuotraukos.

689

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2003-2014 m.

445

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos veiklos organizavimo dokumentai: LR Seimo nutarimas dėl Akademijos statuto patvirtinimo, kiti LR Seimo, Vyriausybės nutarimai bei LR švietimo ir mokslo ministro įsakymai dėl akademijos veiklos, posėdžių protokolai ir jų registrai, rektoriaus įsakymai veiklos organizavimo, užsienio komandiruočių klausimais ir jų registrai, studijų planai, programos, rektoriaus metų ataskaitos, tarptautinių projektų, kongreso, festivalių ir kt. dokumentai

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų asmens bylos*.

Mokslo doktorantų, meno doktorantų asmens ir disertacijų gynimo dokumentai*.

Atleistų darbuotojų asmens bylos*.

752

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

2006-2015 m.

196

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiklos organizavimo dokumentai: LR kultūros ministro įsakymai, generalinio direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, Teatro tarybos, Teatro kolegijos, Baleto kolegijos, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, autorinės sutartys su priedais, vidaus audito ataskaitos, susirašinėjimo ir kt. dokumentai.

Kūrybinės veiklos dokumentai: premjerinių spektaklių bei kitų teatre vykusių renginių dokumentai.

Atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2023-01-25 08:04