O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2021 metai

Nauji dokumentai fonduose pagal 2021 m. apskaitos duomenis

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2021 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2021 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis (apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 

Nauji fondai

 

 

 

766

Margarita Dvarionaitė

1943-[2008] m.

43

Margaritos Dvarionaitės straipsnių juodraščiai, laiškai, biografiniai dokumentai, straipsniai apie M.Dvarionaitę, nuotraukos, šeimos narių bei kt. dokumentai.

781

Irena Bučienė

[1950]-2015 m.

56

Irenos Bučienės kūrybos, biografiniai, vaizdo dokumentai, korespondencija ir kt. dokumentai.

790

Pranas Jankauskas

1938-2016 m.

38

Prano Jankausko muzikos kūrinių rankraščiai, knygos rengimo dokumentai, mokomųjų leidinių medžiaga, straipsniai, koncertų programos, afišos, laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie P.Jankauską, nuotraukos ir kt. dokumentai.

798

Viktoras Liutkus

1951-2018 m.

91

Viktoro Liutkaus kūrybos dokumentai, atvirlaiškiai, laiškai ir sveikinimai V.Liutkui, biografiniai, vaizdo dokumentai, dokumentai apie V.Liutkų, surinkti dokumentai**.

814

Juozas Bulota

[1905]-2008 m.

122

J.Bulotos humoreskų rinkiniai ir jų rengimo dokumentai, humoreskos, pamfletai ir feljetonai (nemaža jų dalis – nepatekusi į rinkinius), straipsniai, recenzijos, kalbos, pranešimai, kūryba spaudoje, užrašai, atsiminimai, studento darbai, korespondencija, biografiniai dokumentai, straipsniai apie J.Bulotą, vaizdo dokumentai – šaržai, ekslibrisai, J.Bulotos, jo šeimos narių ir bendradarbių nuotraukos. Šeimos narių dokumentai, J.Bulotos surinkti dokumentai (XX a. pradžios rankraščiai, tarpukario spaudiniai, vokai, atvirukai, pašto ženklai, karikatūrų, parodų katalogai, paties autoriaus įrišti žurnalo „Šluota“ numeriai) ir kt. dokumentai.

816

Vytautas Doniela

1933-2018 m.

63

Vytauto Donielos užrašai, „Šviesos“ sambūrio dalyvio, Australijos lietuvių bendruomenės veikėjo, Australijos filatelisto dokumentai (rašai, bukletai, leidiniai), Niukastlo universiteto profesoriaus raštai, skaitytų paskaitų konspektai, biografiniai ir kt. dokumentai.

818

Antanas Giedraitis-Giedrius

1909-2018 m.

15

A.Giedraičio-Giedriaus eilėraščių sąsiuvinis, atsiminimai, I.A.Krilovo pasakėčių vertimai ir kt., laiškai dukrai, A.Giedraičio-Giedriaus nuotraukos, dukros Danutės laiškai ir kt. dokumentai.

830

Vytautas Strolia

[1906]–2012 m.

174

Vytauto Strolios muzikos kūriniai, straipsniai, diskografijos, laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos.

831

Mstislavas Dobužinskis

1881-1981 m.

22

Mstislavo Dobužinskio kūrybos, biografiniai dokumentai, nuotraukos, M.Dobužinskio šeimos narių ir surinkti dokumentai.

833

Vidimantas Valatka

1925–[2021] m.

33

Vidimanto Valatkos koncertų programos, plakatas, interviu, laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie V.Valatką, nuotraukos, šeimos narių dokumentai.

836

Janina Žiemytė

1946-2000 m.

68

Janinos Žiemytės kūrybos dokumentai, laiškai ir sveikinimai, nuotraukos, biografiniai ir surinkti dokumentai.

 

Papildyti fondai

 

 

 

27

Eduardas Mieželaitis

[1950-1980] m.

1

E.Mieželaičio eilėraščiai.

126

Kauno valstybinis muzikinis teatras

1986 m.

1

Miuziklo programa.

152

Panevėžio dramos teatras

1979-1980 m.

1

Spektaklių programos.

160

Klaipėdos dramos teatras

1945-1989 m.

144

Klaipėdos dramos teatro dokumentai:   1945-1977 m. direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo, naujų pastatymų ir vaidmenų paskirstymo, gastrolių, personalo ir kt. klausimais (23 apsk. vnt.).                                                                               1952-1989 m. ateistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos* (120 apsk. vnt.).       Klaipėdos dramos teatro 1986 m. jubiliejinio vakaro programa (1 apsk. vnt.).

194

Juozas Strolia

1926-1997 m.

61

Juozo Strolios muzikos kūriniai, straipsniai, laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos.

297

Salys Šemerys (Šmerauskas)

1988 m.

1

Atminimo vakaro, skirto poeto Salio Šemerio-Šmerausko 90-osioms gimimo metinėms paminėti, afiša ir kvietimas.

310

Kauno valstybinis lėlių teatras

1968-1982 m.

2

Spektaklių programos.

468

Vilniaus teatras „Lėlė“

[1979-1980] m.

1

Vilniaus teatro „Lėlė“ lankstinukas.

514

Bronislava Kerbelytė

1986-2019 m.

10

Bronislavos Kerbelytės straipsniai, padėkos raštas, nuotraukos.

516

Lietuvos TSR valstybinis jaunimo teatras

-

1

Spektaklio programa.

520

Algė Savickaitė

1898-2011 m.

111

Algės Savickaitės kūrybos, mokslinės veiklos, biografiniai, vaizdo dokumentai, korespondencija.

562

Jūratė Baltramiejūnaitė

1969-2007 m.

26

Jūratės Baltramiejūnaitės muzikinių kūrinių rankraščiai, mokymo ir mokymosi priemonės, straipsnis apie Jūratę Baltramiejūnaitę, nuotraukos bei kiti dokumentai**.

585

Faustas Strolia

1935-2011 m.

54

Fausto Strolios muzikos kūriniai, straipsniai, laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos.

627

Klaipėdos dramos teatras

1994 m.

1

Klaipėdos dramos teatro spektaklių premjerų ataskaitos kalkuliacija.

657

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

1990-2010 m.

418

Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinė filharmonija dokumentai:                         2002-2010 m. veiklos dokumentai (266 apsk. vnt.).                                                        1990-2010 m. atleistų darbuotojų asmens bylos* (52 apsk. vnt.).                                   1995-2010 m. atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos* (100 apsk. vnt.).

724

Domijonas Šniukas

[1920]-2011 m.

57

Domijono Šniuko kūrybos, biografiniai, surinkti dokumentai, dokumentai apie D.Šniuką, laiškai, nuotraukos it kt. dokumentai.

725

Irena Mikšytė ir Anatolijus Beriozovas

1929-2009 m.

25

Irenos Mikšytės ir Anatolijaus Beriozovo kurtų filmų scenarijai ir kt. kūrybos dokumentai, I.Mikšytės biografiniai dokumentai, muzikų, rašytojų ir kt. nuotraukos, surinkti dokumentai.

733

Koncertinė įstaiga Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“

1999-2013 m.

295

Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ fondo dokumentai:                                       Veiklos organizavimo dokumentai: LR kultūros ministro įsakymai dėl ansamblio „Lietuva“ sezoninės kūrybinės veiklos programų, metų veiklos planų patvirtinimo ir dėl kitos ansamblio veiklos, nuostatai ir registravimo pažymėjimai (kopijos), įsakymai veiklos organizavimo, gastrolių klausimais ir jų registrai, susirašinėjimo dokumentai ir kt.                                  Atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

               * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2023-01-25 08:36