O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2007 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2007 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2007 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2007 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

266

Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas

1971–1972 m.

15

Veiklos organizavimo dokumentai: mokslinio kūrybinio darbo planai ir ataskaitos, katedrų darbo planai, Mokslo tarybos posėdžių planai, jaunųjų specialistų paskirstymo planai, instituto dėstytojų mokslinių kūrybinių darbų ataskaitos, statistinės ataskaitos apie kadrų sudėtį, katedrų posėdžių protokolai, susirašinėjimo dokumentai, 1971 m. sąmata, balansas, etatų sąrašai.

342

Lietuvos TSR kultūros ministerija

1965–1990 m.

13

Veiklos organizavimo dokumentai: Mokslinės kultūros paminklų apsaugos tarybos ir jos sekcijų posėdžių protokolai, gamybinių pasitarimų, Žemutinės pilies rūmų atstatymo komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo dokumentai, diplomai.

527

Kauno Juozo Naujalio vidurinė meno mokykla

1982 m.

1

Veiklos organizavimo dokumentai: metodinių komisijų 1981/82 m. m. mokomojo auklėjamojo darbo planai.

579

Vilniaus aukštesnioji kultūros mokykla

1981–1993 m.

3

Veiklos organizavimo dokumentai: studijų planas, mokyklos pasas, 1992/93 m. m. bylų nomenklatūra.

698

Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla

1976–1991 m.

7

Veiklos organizavimo dokumentai: mokymo planai, statistinės ataskaitos apie darbuotojus, direkcijos pasitarimų protokolai, profsąjungos dokumentai.

729

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Klaipėdos skyrius „Klaipėdos filharmonija“

1989–2003 m.

107

Veiklos organizavimo dokumentai: veiklos nuostatai, įsakymai, veiklos planai ir ataskaitos, darbo sutartys, administracijos ir profsąjungos komiteto bendrų posėdžių protokolai, darbuotojų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo dokumentai, kūrybinės veiklos dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, etatų sąrašai.

731

Viešoji įstaiga „Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas“

1995–2002 m.

77

Veiklos dokumentai: „Konkurso“ steigimo ir įregistravimo dokumentai, įstatai, „Konkurso“ direktoriaus įsakymai, „Konkurso“ tarybos posėdžių, visuotinių darbuotojų susirinkimų, konkursų žiuri posėdžių protokolai, veiklos programos ir ataskaitos, bendradarbiavimo sutartys, konkursų dalyvių vertinimo protokolai ir jų suvestinės, konkursų sąlygos, afišos, programos, dalyvių ir laureatų sąrašai, įstaigos išleistos gaidos, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai.

732

Vilniaus teatras „Lėlė“

1991–1999 m.

103

 

 

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos ir gastrolių klausimais, teatro veiklos planai ir ataskaitos, teatro nuostatai, aktorių užimtumo tvarkaraščiai, teatro tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo dokumentai, gastrolių dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, etatų sąrašai; kūrybinės veiklos dokumentai: įsakymai vaidmenų paskirstymui, spektaklių programos, afišos, kvietimai, pjesių tekstai, nuotraukos.

733

Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“

1991–1999 m.

176

 

 

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos ir gastrolių klausimais, ansamblio nuostatai, Meno tarybos posėdžių ir direkcijos pasitarimų protokolai, ansamblio dienoraščiai, koncertų programos, afišos, nuotraukos, bukletai, gastrolių dokumentai, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, etatų sąrašai; atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

734

Lietuvos žurnalistų sąjunga

1990–2000 m.

60

 

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, sąjungos suvažiavimų dokumentai, sąjungos vykdomojo komiteto posėdžių protokolai, konkursų vertinimo posėdžių protokolai, premijų teikimo žurnalistams dokumentai, susirašinėjimo dokumentai, metinės sąmatos, balansai, etatų sąrašai.

122

Eduardas Balsys

[1917]–2005 m.

106

 

 

E. Balsio muzikos kūrinių rankraščiai, kūrinių registracijos sąsiuviniai ir sąrašai, menotyros kandidato disertacijos pirminis variantas, straipsniai, pranešimų, kalbų tekstai, anotacijos, baleto „Eglė žalčių karalienė“ ir operos „Kelionė į Tilžę“ libretai, dienoraščiai, užrašai, jo laiškai ir laiškai, sveikinimai, dovanojimo įrašai jam, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos, šeimos narių dokumentai, surinkti dokumentai.

296

Jonas Laurinavičius

1956–2006 m.

96

 

 

J. Laurinavičiaus apybraižos, pasakojimai, atsiminimai, istorinės apžvalgos, knygų rengimo ir leidimo dokumentai, eilėraščiai, eilėraščių rinkiniai, jų rengimo ir leidimo dokumentai, humoreskos, epigramos, aforizmai, padavimų ir legendų rinkinių rengimo spaudai dokumentai, kalbų tekstai, straipsniai, recenzijos, interviu, parengti, redaguoti kitų autorių leidiniai, vertimai, dienoraščiai, užrašai, jo laiškai ir laiškai, dovanojimo įrašai jam, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos, dailininkų pieštų jo portretų kopijos, jo sūnaus dokumentai ir surinkti dokumentai.

415

Aloyzas Smilingis

[1957]–2007 m.

7

 

 

A. Smilingio skulptūrų, tapybos darbų, studijų interjero ir eksterjero nuotraukos, laiškai jam, A. Smilingio biografiniai dokumentai, nuotraukos, žmonos G. Smilingienės dokumentai.

454

Kazimieras Viktoras Banaitis

1919–[2000] m.

49

 

 

K. V. Banaičio muzikos kūrinių rankraščiai, jo harmonizuotų liaudies dainų ir giesmių rankraščiai, straipsniai, jo laiškai ir laiškai, sveikinimai jam, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos, S. Nasvytytės-Valiukienės-Valukas dokumentai, surinkti dokumentai.

514

Bronislava Kerbelytė

1910–2007 m.

23

 

B. Kerbelytės atsiliepimai apie mokslines disertacijas, jos laiškai ir laiškai, sveikinimai jai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie ją, nuotraukos, jos vyro J. Novikovo dokumentai**.

576

Birutė Raubaitė

1944–1995 m.

9

 

 

B. Raubaitės vaidintų spektaklių, vaidybinių filmų nuotraukos, laiškai B. Raubaitei, dokumentai apie ją, nuotraukos**.

588

Aliodija Ruzgaitė

1922–2007 m.

21

 

 

A. Ruzgaitės šoktų spektaklių nuotraukos, monografija „Bronius Kelbauskas“ ir jos rengimo dokumentai, straipsniai apie baletą, baleto šokėjus, baletmeisterius, spektaklių, knygų recenzijos, laiškai, sveikinimai jai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie ją, nuotraukos ir surinkti dokumentai**.

592

Olga Kuzmina-Dauguvietienė

[1908]–2004 m.

9

 

 

O. Kuzminos-Dauguvietienės vaidintų spektaklių nuotraukos, programos, atsiminimai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie ją, nuotraukos.

640

Olga Mažeikytė-Zavadskienė

1919–2007 m.

27

 

O. Mažeikytės-Zavadskienės vaidintų teatro ir televizijos spektaklių, kino filmo nuotraukos, programos, afišos, jos laiškai ir laiškai, sveikinimai jai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie ją, nuotraukos, giminių dokumentai ir jos surinkti dokumentai.

700

Vytautas Kaušinis

1930–2005 m.

126

 

V. Kaušinio plakatų eskizai, plakatų originalai, parengti spaudai, plakatų atspaudai, užrašų pastatų fasadams projektai, parodų katalogų viršelių, titulinių lapų, paminklų užrašų projektai, firminiai ženklai, emblemos, piešiniai, lino raižiniai, lino graviūros, autorinių, tarptautinių, respublikinių parodų katalogai, apipavidalinti spaudiniai, reprodukcijos, kūrinių nuotraukos, recenzija, rekomendacijos; laiškai, sveikinimai jam, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos, giminių dokumentai, surinkti dokumentai.

726

Burokų šeima

1899–2007 m.

177

 

 

J. Burokaitės kūrybos ir veiklos dokumentai: J. Burokaitės sudarytos knygos ir jų rengimo dokumentai, straipsniai, anotacijos, publikacijos, laiškai ir sveikinimai J. Burokaitei, biografiniai dokumentai, dokumentai apie ją, nuotraukos, surinkti dokumentai;

A. Buroko dokumentai: mokslinių darbų rankraščiai, apybraižos, ekskursijų aprašymai, straipsniai, paskaitų tekstai, televizijos pamokos scenarijus ir tekstas, laiškai, dovanojimo įrašai A. Burokui, vizitinės kortelės, biografiniai dokumentai, dokumentai apie A. ir M. Burokus, nuotraukos, surinkti dokumentai;

M. Burokienės dokumentai: M. Burokienės atsiminimai, laiškai, laiškai jai, biografiniai dokumentai, nuotraukos, surinkti dokumentai;

V. Budrevičiaus dokumentai: laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos, surinkti dokumentai**.

 

 

 

                     

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2011-10-14 10:47