O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2013 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2013 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2013 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2013 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

Nauji fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

571

Jonas Varnas

1966–[2012] m.

119

J. Varno plakatai, politinės ir kt. karikatūros, komiksai, šaržai, personalinių ir grupinių parodų dokumentai, autobiografija, vaizdo dokumentai.

619

Genovaitė Jasiūnaitė-Beržinienė

1941–1995 m.

23

G. Jasiūnaitės-Beržinienės vaidintų spektaklių pjesių tekstai, laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos, vyro V. Beržinio vertimai.

712

Zigfrydas Kalvaitis

1953–2003 m.

142

Z. Kalvaičio etimologijos, filosofijos ir istorijos tyrinėjimų, straipsnių, sudarytų knygų rankraščiai, laiškai ir sveikinimai Z. Kalvaičiui, asmens, tarnybų, kūrybinės ir visuomeninės veiklos, susirašinėjimo ir bendradarbiavimo   dokumentai, dokumentai apie Z. Kalvaitį, vaizdo dokumentai, žmonos ir surinkti dokumentai.

713

Boleslovas Zubrickas

1900–[2004] m.

230

B. Zubricko parengtų knygų apie Lietuvos chorus ir chorvedžius, moksleivių chorus, pasaulio lietuvių chorvedžius, Lietuvos chorų istoriją ir kiti rankraščiai bei iliustracijos, laiškai, asmens, tarnybų, visuomeninės veiklos ir kiti biografiniai dokumentai, vaizdo ir surinkti dokumentai.

725

Irena Mikšytė ir Anatolijus Beriozovas

1923–2005 m.

46

I. Mikšytės muzikos kūrinių tekstų vertimų, libreto, rengtų radijo ir televizijos laidų, vestų vakarų tekstų ir kiti rankraščiai, biografiniai dokumentai; A. Beriozovo literatūrinių ir režisūrinių scenarijų rankraščiai, biografiniai dokumentai; vaizdo ir surinkti dokumentai.**

753

Julius Gaidelis

1922–2009 m.

45

J. Gaidelio scenos, vokalinių instrumentinių, kamerinių instrumentinių, vokalinių kūrinių, kūrinių chorams, liaudies dainų išdailų, giesmių rankraščiai, laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, nuotraukos, šeimos narių dokumentai.

754

Vladas Jakubėnas

1924–1965   m.

11

V. Jakubėno simfoninių, instrumentinių, vokalinių kūrinių rankraščiai.

755

Jeronimas Kačinskas

1947–1991 m.

17

J. Kačinsko vokalinių instrumentinių, simfoninių ir instrumentinių kūrinių rankraščiai, biografiniai dokumentai.

756

Pranas Bieliauskas

1909–1957 m.

39

P. Bieliausko sakytų pamokslų tekstai, užrašai apie Valkininkų parapiją, atsiminimai, dienoraščiai, užrašytos lietuvių liaudies dainos, laiškai, biografiniai dokumentai, giminių ir surinkti dokumentai.

757

Jonas Švedas

1944–2012 m.

33

J. Švedo instrumentinių, vokalinių kūrinių rankraščiai, dienoraštis, laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, vaizdo dokumentai ir kt.

761

Vytautas Radaitis

1937–2007 m.

59

V. Radaičio romano, apysakų, apsakymų, scenarijų, straipsnių, vertimų ir kiti rankraščiai, laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie V. Radaitį, nuotraukos, šeimos narių dokumentai. **

 

 

 

 

 

 

Papildyti fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Muzikos kūrinių rankraščių kolekcija

1954 m.

1

Lietuvos himno A. Mikulskio orkestruotė

215

Jonas Kuzminskis

[1956]–2002 m.

4

J. Kuzminskio linoraižinių ir medžio raižinių klišės, parodos kvietimas, straipsniai apie J.Kuzminskį.

255

Algimantas Masiulis

1898–2001 m.

67

A. Masiulio dienoraščiai, užrašai, laiškai, asmens, kūrybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, nuotraukos, šeimos narių ir surinkti dokumentai.*

266

Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas

1945–1990 m.

501

Veiklos organizavimo dokumentai: mokymo planai, programos, posėdžių protokolai, statistinės ataskaitos; atleistų darbuotojų asmens bylos.*

277

Marija Macijauskienė

1994–2012

1

M. Macijauskienės eilėraščių ir esė “Ak, tie pajūrio valetai!” rankraščiai.

301

Laima Burkšaitienė

[1935]–2013 m.

62

L. Burkšaitienės knygų rengimo dokumentai, straipsnių, pranešimų tekstai; laiškai ir sveikinimai L. Burkšaitienei, biografiniai dokumentai, nuotraukos, šeimos ir surinkti dokumentai.

399

Apolonija Valiuškevičiūtė

1998–[2002] m.

6

 

 

Knygos „Kauno dailės institutas 1940–2000” rengimo dokumentai.

412

Bronė Valantinaitė- Jokūbonienė

 

1982–1986 m.

1

Katalogas ir straipsniai apie B.Valantinaitę-Jokūbonienę.

 

 

422

Šarūnas Šimulynas

[1990]–1997 m.

1

Š. Šimulyno novelių knygos „Tėvonija” rengimo dokumentai.

461

Zuzana Masiulevičiūtė

[1960]–2003 m.

2

M. Masiulevičiūtės vienos ir grupinės nuotraukos, vaidmenų sąrašas, straipsniai apie ją.

550

Gytis Lukšas

1967–1998 m.

3

G. Lukšo nuotrauka, straipsniai apie G. Lukšą.

574

Aleksandras Žadeikis ir Lilija Žadeikytė

1930–2006 m.

17

A. Žadeikio grupinė nuotrauka, laiškas jam; L. Žadeikytės – skaitovės, televizijos aktorės, radijo laidų režisierės, aktorės, tekstų autorės – dokumentai, laiškai, biografinai dokumentai ir kt.

667

Antanas Keblys

1936–2009 m.

44

A. Keblio koncertų programos, afišos, įrašų pristatymo dokumentai, laiškai, biografiniai dokumentai, nuotraukos, surinkti dokumentai.

700

Vytautas Kaušinis

[1986]–2007 m.

3

V. Kaušinio parodų plakatai, dovanotų plakatų atspaudų sąrašas, straipsniai apie V. Kaušinį.**

751

Šiaulių dramos teatras

1990–2004 m.

129

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos ir gastrolių klausimais, susirinkimų ir posėdžių protokolai, planai, statistinės ataskaitos, pareigybių sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai, susirašinėjimo dokumentai.

752

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

1990–2005 m.

484

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos ir gastrolių klausimais, operos solistų ir baleto artistų darbo dienynai, posėdžių protokolai, repertuariniai planai, etatų sąrašai, susirašinėjimo dokumentai; kūrybinės veiklos dokumentai: spektaklių afišos, programos, nuotraukos, recenzijos; atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos.*

 

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-01-03 09:03