O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2011 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2011 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2011 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2011 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones. 

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

Nauji fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

668

Albertas Veščiūnas

1926–2004 m.

9

A.Veščiūno kūrinių kopijos, parodų katalogai, kūrinių sąrašai, laiškai; atsiminimai apie A.Veščiūną, nuotraukos; sesers A.Veščiūnaitės-Janavičienės dokumentai.

671

Vytautas Jakelaitis

1911–2004 m.

81

V.Jakelaičio knygų, straipsnių, scenarijų, parengtų kitų autorių leidinių rankraščiai, laiškai ir sveikinimai; laiškai ir sveikinimai V.Jakelaičiui; V.Jakelaičio biografiniai dokumentai, dokumentai apie jį, vaizdo ir surinkti dokumentai.

723

Vitas Žvirdauskas

1922–2008 m.

34

V.Žvirdausko apsakymų, apysakų, eilėraščių, apybraižų, pasakų rankraščiai, laiškai; laiškai V.Žvirdauskui; V.Žvirdausko biografiniai dokumentai; atsiminimai apie V.Žvirdauską; vaizdo dokumentai**.

744

Lietuvos rusų dramos teatras

1990–2003 m.

291

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos ir gastrolių klausimais, teatro repertuariniai planai, repeticijų ir spektaklių apskaitos knygos, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, pareigybių sąrašai; kūrybinės veiklos dokumentai: įsakymai naujų pastatymų ir vaidmenų paskirstymo klausimais, pjesių tekstai, spektaklių programos, afišos, nuotraukos, atsiliepimai spaudoje; autorinės sutartys, atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

745

Vilniaus dailės akademija

1990–2005 m.

453

Veiklos organizavimo dokumentai: senato posėdžių, rektorato posėdžių, fakultetų ir katedrų posėdžių protokolai, įsakymai veiklos, doktorantūros ir meno aspirantūros klausimais, studijų planai, veiklos ir statistinės ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, pareigybių sąrašai; doktorantų, aspirantų asmens ir disertacijų gynimo bylos*.

746

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

1988–1999 m.

109

Veiklos dokumentai: nuostatai, įsakymai veiklos ir gastrolių klausimais, koncertų, festivalių ir renginių sąrašai, programos, afišos, autorinės sutartys, susirašinėjimo dokumentai, išlaidų sąmatos, darbuotojų sąrašai.

 

 

 

 

 

 

Papildyti fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Aleksandras Kačanauskas

1956–2002 m.

3

 

 

A.Kačanausko kūrinių balsui ir mišriam chorui rankraščiai.

56

Zigmas Aleksandravičius

1929–1968 m.

5

Z.Aleksandravičiaus dainų balsui ir chorui rankraščiai; biografiniai dokumentai**.

172

Vytautas Juozapaitis

1965–2006 m.

27

V.Juozapaičio instrumentinių, vokalinių kūrinių, kūrinių kaimo kapelai, lietuvių liaudies instrumentų bei pučiamųjų orkestrui, harmonizuotų liaudies dainos, kitų kompozitorių kūrinių aranžuočių ir instrumentuočių, kūrinių fragmentų rankraščiai; jubiliejinių koncertų programos ir afišos.

188

Aleksandras Žirgulys

1947–1985 m.

10

A.Žirgulio atsiminimų, apybraižų, straipsnių rankraščiai.

193

Muzikos kūrinių rankraščių kolekcija

1920–2008 m.

238

Lietuvos kompozitorių, nesudariusių archyve asmens fondų, scenos, instrumentinių, vokalinių kūrinių, harmonizuotų liaudies dainų, kitų autorių kūrinių aranžuočių, instrumentuočių rankraščiai.

233

Antanas Budriūnas

1920–1981 m.

6

A.Budriūno harmonizuotų liaudies dainų rankraščiai, apdovanojimų liudijimai; diplominis darbas apie A.Budriūną, A.Budriūno draugiškas šaržas.

264

Lietuvos TSR valstybinė filharmonija

1983–1988 m.

9

Valstybinės filharmonijos Klaipėdos filialo veiklos dokumentai: administracijos ir profsąjungos komiteto pasitarimų bei narių susirinkimų protokolai, muzikos dekadų programos.

266

Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas

1973–1989 m.

3

Veiklos organizavimo dokumentai: Architektūros bei Meno istorijos ir teorijos katedrų posėdžių protokolai, Sąjūdžio rėmimo grupės tarybos posėdžių protokolai.

268

Algimantas Kubiliūnas

1961–2003 m.

20

 

 

A.Kubiliūno instrumentinių, vokalinių, chorinių kūrinių, kūrinių liaudies instrumentams, harmonizuotų liaudies dainų rankraščiai, straipsnių, recenzijų, pranešimo tekstai; biografiniai dokumentai; nuotraukos.

327

Viktorija Daujotytė

1990–2000 m.

 61

 

V.Daujotytės disertacijos, knygų, mokymo priemonių, atsiminimų, straipsnių, recenzijų, kalbų tekstų rankraščiai; laiškai ir sveikinimai V.Daujotytei; V.Daujotytės biografiniai dokumentai; bibliografija; nuotraukos; vyro A.Pakerio ir surinkti dokumentai**.

374

Adomas Varnas

1904–1999 m.

42

A.Varno knygų iliustracijos, šaržai, kūrybos darbų nuotraukos, parodų katalogai, straipsnių, atsiminimų, užrašų rankraščiai, laiškai; laiškai A.Varnui; A.Varno biografiniai dokumentai; nuotraukos; žmonos dokumentai.

446

Viačeslavas Ganelinas

1980–1987 m.

4

V.Ganelino instrumentinių ir vokalinių kūrinių rankraščiai.

447

Eugenijus Puidokas

1980 m.

4

E.Puidoko kitų autorių kūrinių instrumentuočių rankraščiai.

480

Vidmantas Bartulis

1983–2002 m.

21

V.Bartulio scenos, vokalinių-instrumentinių, instrumentinių kūrinių, kūrinių chorams rankraščiai.

485

Algirdas Martinaitis

1985–1996 m.

5

A.Martinaičio scenos, instrumentinių, vokalinių kūrinių rankraščiai.

492

Mindaugas Urbaitis

1977–1998 m.

12

M.Urbaičio instrumentinių, vokalinių, chorinių ir scenos kūrinių rankraščiai.

523

„Liutnios” draugijos ir lenkų teatrų dokumentų rinkinys

1936 m.

2

“Liutnios” teatro repertuaro, spektaklių afišos, gastrolių afiša.

621

Regina Songailaitė-Balčikonienė

1882–2007 m.

29

R.Songailaitės-Balčikonienės kurtų spektaklių scenovaizdžių ir kostiumų eskizai, lietuvių liaudies tautinių drabužių, chorų kostiumų projektai, atsiminimų, apysakos rankraščiai, laiškai; biografiniai dokumentai, nuotrauka, surinkti dokumentai.

646

Karnavičių šeima

1694–2005 m.

74

Kompozitoriaus J.Karnavičiaus simfoninio ir kamerinio kūrinio rankraščiai; laiškai J.Karnavičiui; J.Karnavičiaus biografiniai dokumentai; šeimos narių ir surinkti dokumentai; pianisto J.Karnavičiaus (sūnaus) straipsnių, recenzijų rankraščiai; laiškai J.Karnavičiui (sūnui), jo biografiniai dokumentai, nuotraukos, šeimos narių ir surinkti dokumentai**.

658

Valteris Kristupas Banaitis

1948–1999 m.

3

V.K.Banačio biografiniai dokumentai, straipsniai apie jį, nuotraukos.

689

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

1999–2005 m.

277

Veiklos organizavimo dokumentai: senato posėdžių, kolegijos posėdžių, katedrų posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, tarptautinių programų ir kursų dokumentai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, pareigybių sąrašai aprašymai; pedagoginio (mokslo) vardo teikimo bylos*, doktorantų, aspirantų asmens ir disertacijų gynimo bylos*.

701

Vytautas Venckus

1948–1968 m.

3

V.Venckaus pjesių fortepijonui, harmonizuotos dainos ir solfedžio vadovėlio rankraščiai.

729

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Klaipėdos skyrius „Klaipėdos filharmonija”

1989–1997 m.

4

Veiklos organizavimo dokumentai: administracijos ir profsąjungos susirinkimų protokolai, koncertų programos ir anotacijos, sąmatos ir etatų sąrašai.

731

Viešoji įstaiga „Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas“

1999–2010 m.

67

 

Veiklos organizavimo dokumentai: nuostatai, įsakymai veiklos klausimais, konkursų programos, dalyvių vertinimo protokolai ir jų suvestinės, kūrybinės autorinės sutartys, finansinės atskaitomybės dokumentai, susirašinėjimo dokumentai, nutarimas dė likvidavimo; atleistų darbuotojų asmens bylos*.

738

Vilniaus konservatorija

1993–2004 m.

431

Atleistų darbuotojų asmens bylos*.

                     

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-06-05 14:52