O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2006 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2006 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2006 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2006 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

662

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

2001–2004 m.

200

Vidaus administravimo, specialiosios veiklos ir personalo dokumentai*.

R-809

Lietuvos TSR prokuratūra

1943–1990 m.

291

 

Buvusios įslaptintos veiklos bylos – TSRS prokuratūros, TSRS vidaus reikalų ministerijos veiklos dokumentai, TSRS Aukščiausiojo Teismo nutarimai, Lietuvos TSR prokuratūros, miestų ir rajonų prokuratūrų darbo patikrinimo aktai, statistinės ataskaitos ir kt.

R-157

Žemėtvarkos valdyba

1957 m.

3

Žemės naudojimo pertvarkymo dokumentai.

R-521

Lietuvos TSR valstybinis gamybinio-techninio žemės ūkio aprūpinimo komitetas

1984–1985 m.

2

 

Įsakymai veiklos klausimais, profsąjungos vietos komiteto dokumentai.

R-529

Respublikinis sodininkystės ir daržininkystės trestas

1979–1981 m.

107

 

Įsakymai veiklos klausimais, pasitarimų protokolai, planai, ataskaitos, apyskaitos, susirašinėjimo su įstaigomis daržininkystės klausimais dokumentai.

 

R-711

Lietuvos respublikinė bitininkystės kontora

1950–1961 m.

73

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos nutarimai, susirašinėjimo su įstaigomis bitininkystės klausimais dokumentai, metų gamybiniai finansiniai planai, ataskaitos ir kt.

R-746

Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas

1986 m.

18

 

Rajonų ir miestų veterinarinės mėnesių, ketvirčių ataskaitos.

 

R-757

Žurnalo „Mūsų sodai“ redakcija

1980–1988 m.

13

 

Įsakymai veiklos klausimais, teminiai darbo planai.

R-764

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija

1949–1953 m., 1971–1986 m.

17467

 

Žemėtvarkos valdybos veiklos dokumentai – rajonų metų ataskaitos apie žemės suskirstymą pagal naudmenas ir naudotojus; Planavimo ir ekonomikos valdybos Suvestinio planavimo skyriaus veiklos dokumentai – organizacinio ūkinio tvarkymo bei žemės ūkio vystymo planai; Žinybinės kontrolės ir revizijos valdybos veiklos dokumentai – darbo ataskaitos, susirašinėjimo kontrolės-revizijos ir socialistinės nuosavybės klausimais dokumentai; Kolūkių organizacinių reikalų valdybos veiklos dokumentai.

R-767

Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija

1961 m.

3

 

Miško naudojimo skyriaus veiklos dokumentai.

R-775

Respublikinė aukštoji agropramoninio komplekso valdymo mokykla

1985–1990 m.

83

Įsakymai veiklos klausimais, mokyklos įstatai, nuostatai, posėdžių protokolai, mokymo metų planai, ataskaitos, profsąjungos komiteto dokumentai.

R-784

Respublikinis veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimas

1946–1977 m.

150

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai susivienijimo veiklos klausimais, įsakymai veiklos klausimais, metų gamybiniai planai ir ataskaitos, suvestinės apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

 

R-803

Veislininkystės valdyba

1967–1976 m.

1220

Įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, veislininkystės įmonių metų planai, ataskaitos, suvestinės, apyskaitos ir kt.

R-811

Respublikinė valstybinė sėklos inspekcija

1938–1941, 1947–1956 m.

17

TSRS valstybinės sėklų kokybės inspekcijos ir LTSR žemės ūkio ministerijos įsakymai, nurodymai, instrukcijos, taisyklės, Respublikinės valstybinės sėklos inspekcijos darbo planai, ataskaitos.

R-947

Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovė

1989–1991 m.

36

Bendrovės steigimo dokumentai, bendrovės tarybos ir valdybos nutarimai, posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, suvestinės metų apyskaitos, sodininkystės ir daržininkystės ūkių, įmonių metų apyskaitos, bendrovės likvidacinės komisijos dokumentai.

R-948

Respublikinis veislininkystės įmonių trestas

1977–1986 m.

218

Įsakymai veiklos klausimais, tresto ir veislininkystės įmonių metų apyskaitos, ataskaitos, suvestinės, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, finansų dokumentai.

 

R-949

Gyvulių veislininkystės gamybinis susivienijimas

1986–1991 m.

27

Susivienijimo įstatai, nuostatai, įsakymai veiklos klausimais, tarybos posėdžių protokolai, veislininkystės įmonių metų apyskaitos, susivienijimo likvidacinis balansas.

 

R-957

Lietuvos respublikinis tarpkolūkinių kurortinių įstaigų susivienijimas

1967–1992 m.

171

Įgaliotinių susirinkimų, susivienijimo tarybos ir valdybos posėdžių protokolai, nutarimai, įsakymai veiklos klausimais, planai ir metų suvestinės apyskaitos, susirašinėjimo objektų ekspertizės klausimais dokumentai, likvidacinės komisijos dokumentai.

R-959

Respublikinė inkubatorinių paukštininkystės stočių kontora

1948–1961 m.

49

Kontoros ir inkubatorinių paukštininkystės stočių metų planai ir ataskaitos, gamybinių pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, likvidaciniai balansai, turto ir inventoriaus perdavimo aktai.

 

R-974

Statybos kolūkiuose valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos

1957–1963 m.

41

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, potvarkiai valdybos veiklos ir statybos kolūkiuose klausimais, valdybos metų apyskaitos, balansai, tarpkolūkinių statybos organizacijų metų ataskaitos, baigtų statyti objektų mėnesių suvestinės ataskaitos, revizijų aktai, etatų sąrašai, likvidacinis balansas.

666

Petras Karvelis

1916–1918 m.,

1936–1975 m.

207

Veiklos bylos – Petro Karvelio straipsniai, kalbų tekstai, asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, susirašinėjimo politinės, visuomeninės veiklos ir asmeniniais klausimais dokumentai, nuotraukos, Ugnės Karvelis dokumentai**.

FX

 

Fotodokumentų kolekcija

 

2004−2005 m.

748

Lietuvos centrinio valstybės archyvo fotografų sukurti fotodokumentai apie įvairius reikšmingus Lietuvos gyvenimo renginius, įvykius, žmones.

1939−1945 m.

175

Nuotraukos apie antrąjį pasaulinį karą (vokiečių kareiviai, karo technika).

XIXa. pab.− 2004 m.

1624

Nuotraukos apie reikšmingus Lietuvos gyvenimo įvykius; senoji fotografija (gyventojų portretai).

GV

Garso dokumentų kolekcija

1940−1981 m.

48

1940–1981 m. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre rodytų spektaklių muzikinės fonogramos.

GX

Garso dokumentų kolekcija

2006 m.

30

Knygų pristatymų, susitikimų su rašytojais, mokslininkais, monografijų autoriais garso įrašai. Pranešimų, paskaitų apie aktualius laikmečio politinius, kultūrinius, ekonominius įvykius garso įrašai. Interviu su žymiais Lietuvos žmonėmis.

1991 m.

17

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo sesijų, konferencijų garso įrašai, Lietuvos Sąjūdžio Seimo tarybos posėdžių, radijo laidų garso įrašai.

KX

Kino dokumentų kolekcija

1969−2001 m.

12

R.Banionio dokumentiniai filmai, liaudies kino studijos „Aušra“ sukurti mėgėjiški trumpi vaidybiniai filmai ir dokumentinio turinio apybraižos**.

1940−1980 m.

137

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos siužetai, apybraižos.

1972−1987 m.

9

Kino dokumentai, naudoti žemės ūkio specialistų mokymui.

NKX

Nacionalinių filmų kolekcija

2002-2004 m.

3

Rež. A.Stonio, rež. D.Vaišnoro vaidybiniai filmai.

VX

Videodokumentų kolekcija

2006 m.

31

Nacionalinių premijų laureatų pagerbimas, įvairių parodų atidarymų, knygų pristatymų, sporto renginių, pilietinių akcijų, streikų ir kitų aktualių kultūrinių, visuomeninių, politinių renginių videoįrašai. Videoįrašai atspindintys Lietuvos valstybės archyvų veiklą.

 

* Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.
** Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2011-10-06 08:54