O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2012 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2012 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2012 m. priimtus

iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių,

taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus

ir 2012 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

  

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 Rašytiniai dokumentai

Nauji fondai

344

Baltarusių kooperatinė draugija „Pčala“

1928–1938 m.

5

Veiklos bylos: draugijos narių visuotinių susirinkimų bei Valdybos posėdžių protokolai, revizijos ir metų veiklos ataskaitos, kasos knyga, likvidacinis balansas.

361

Baltarusių draugijos

1914–1936 m.

79

Baltarusių mokyklos draugijos, draugijos „Baltarusių ūkio ir kultūros institutas“, Baltarusių leidybinės draugijos, Lenkijos baltarusiškų žemių gyventojų, nukentėjusių nuo nederliaus, šelpimo draugijos, Baltarusių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti veiklos bylos.

365

Baltarusių valstiečių-darbininkų partija (hramada) ir Baltarusių atstovų Lenkijos Respublikos Seime klubai

1920–1930 m.

108

Veiklos bylos.

366

Baltarusių studentų organizacijų susivienijimas Prahoje

1920–1929 m.

34

Veiklos bylos.

368

Baltarusių laikraščių redakcijų dokumentų kolekcija

1909–1939 m.

60

Veiklos bylos.

372

Baltarusių jaunimo organizacija (hramada) Vilniuje

1919–1920 m.

10

Veiklos bylos.

375

Baltarusių kredito kooperatyvas Vilniuje

1917–1940 m.

208

Veiklos ir kooperatyvo narių asmens bylos.

 

674

Jonas Norkaitis

1923–2000 m.

18

J. Norkaičio tarnybos, asmens, susirašinėjimo ir surinkti dokumentai, nuotraukpos; J. Norkaičio sūnaus J. Norkaičio disertacija, straipsniai, pranešimai, asmens dokumentai, nuotraukos.

675

Ignas Šeinius

1906–1959 m.,

1988–1995 m.

71

I. Šeiniaus diplomatinės, tarnybinės, politinės ir visuomeninės veiklos, asmens dokumentai, susirašinėjimo su veikėjais ir organizacijomis dokumentai.

676

Lietuvos pasiuntinybė Prancūzijoje

1877–1886 m., 1917–2000 m.

344

Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje veiklos ir surinkti dokumentai.

R-429

Simas Karaliūnas

1993–2001 m.

7

Užsienio valstybių įstaigų raštai S. Karaliūnui dėl bendradarbiavimo, dalyvavimo renginiuose, pažymos apie pedagoginio ir mokslinio darbo stažą, darbo ir autorinės sutartys, kvietimai į renginius, kolegų laiškai.

R-942

Sigitas Kregždė

1945–2003 m.

31

S. Kregždės referatai, disertacija, monografijos, straipsniai, metodinės rekomendacijos, paskaitų tekstai, tarnybinės ir visuomeninės, mokslinės veiklos, asmens dokumentai, susirašinėjimo su kolegomis dokumentai.

R-946

Evaldas Vylius Navys

1946–2003 m.

49

E. V. Navio disertacija, analitinės apžvalgos, referatas, straipsniai, pranešimai, asmens, tarnybos ir visuomeninės, mokslinės veiklos dokumentai, susirašinėjimo su įstaigomis, asmenimis dokumentai, dokumentai apie E. V. Navį, E. V. Navio turto dokumentai.

Papildyti fondai (sudaryti nauji apyrašai)

281

Baltarusių mokslo draugija ir Ivano Luckevičiaus muziejus Vilniuje

1912–1940 m.

39

Apyrašas Nr. 2: Baltarusių mokslo draugijos veiklos bylos.

Papildyti fondai (papildomai gauta apskaitos vnt.)

 

 

 

 

 

23

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamentas

1920–1923 m.

71

Veiklos ir vaistininkų padėjėjų asmens bylos.

175

Stepono Batoro universitetas Vilniuje

1931–1934 m.

6

Baltarusių studentų korporacijos „Scorinia“ veiklos bylos: korporacijos Prezidiumo posėdžių protokolai, susirašinėjimo su asmenimis ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, studentų prašymai įvairiais klausimais, finansinės veiklos dokumentai, korporacijos laikraščiui „Novaja varta“ parengti straipsniai, studento Ch. Iljaševičiaus ir kitų studentų eilėraščiai ir kt.

281

Baltarusių mokslo draugija ir Ivano Luckevičiaus muziejus Vilniuje

1920–1944 m.

16

Baltarusių Ivano Luckevičiaus muziejaus Vilniuje veiklos bylos.

377

Vidaus reikalų ministerija

1939–1941 m.

2

Asmenų užsienio pasai.

405

Raseinių apskrities viršininkas

1920 m.

1

Asmens vidaus pasas.

582

Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Taryba

1918–1920 m.

34

Veiklos bylos.

664

Lietuvos konsulatas San Paule

1930–1957 m.

18

Veiklos bylos.

669

Lietuvos pasiuntinybė Montevidėjuje

1940–1974 m.

6

Veiklos bylos.

844

Zarasų apskrities valsčių savivaldybės

1920–1940 m.

13

Asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

905

Vilniaus baltarusių gimnazija

1919–1944 m.

8

Gimnazijos Pedagogų tarybos posėdžių protokolai, Vilniaus baltarusių gimnazijos, Naugarduko baltarusių gimnazijos ir Baltarusių gimnazijos Klecke mokinių protestai prieš Vilniaus baltarusių gimnazijos direktoriaus R. Astrouskio veiklą ir 27 mokinių pašalinimą iš gimnazijos, mokytojo M. Gareckio baltarusių raštijos istorijos programa, finansų dokumentai.

1066

Zarasų miesto savivaldybė

1921–1932 m.

5

Asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

1096

Kretingos apskrities viršininkas

1920 –1939 m.

6

Asmenų dokumentai užsienio pasui gauti.

1221

Sienos perėjimo kontrolės skyrius

1922–1923 m.

24

Veiklos bylos.

1227

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

1915–1940 m., 1953–1955 m.

8

„Ryto“ draugijos Vilniaus lietuvių gimnazijos, Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Vilniaus I berniukų vidurinės mokyklos Pedagogų tarybos posėdžių protokolai, Vytauto Didžiojo gimnazijos išduotų dokumentų registracijos knyga.

1240

Panevėžio apskrities valsčių savivaldybės

1922–1941 m.

1

Asmens vidaus pasas.

1262

Ukmergės miesto savivaldybė

1920 m.

1

Asmens vidaus pasas.

1615

Klaipėdos miesto policijos valdyba ir Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjunga

1923–1925 m.

1

Asmens vidaus pasas.

1742

Dokumentų kopijų kolekcija

 

 

1916–1941 m.

 

 

1916–1947 m.

1

 

 

5

Dokumentai apie Lietuvos

politikos ir visuomenės

veikėją Martyną Yčą.

Mečislovo Jaloveckio (Mieczyslaw Jalowiecki) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarų, pilių, bažnyčių piešinių su trumpais aprašymais skaitmeninės kopijos, veikalų apie LDK vaivadijas, Lenkijos sodybų architektūrą ir statinius kopijos.

R-234

Vyriausioji archyvų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos

1988–1989 m.

2

Veiklos bylos.

R-1019

Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerija

1984–1991 m.

43

Veiklos bylos.

Kino dokumentai. Fotodokumentai. Garso dokumentai. Videodokumentai

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

KX

Kino dokumentų kolekcija

1941 - 1998

436

Lietuvos kino studijoje sukurti ir sukaupti dokumentiniai, reklaminiai, mokomieji, animaciniai ir vaidybiniai filmai.

1947 - 1987

510

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos sukurti dokumentiniai, vaidybiniai ir muzikiniai filmai.

1957 - 1964

3

Režisieriaus ir operatoriaus Leono Tautrimo kino apybraižos apie Neringos gamtą, jos žmones ir vokiečių nusikaltimus Lietuvoje.

1928 - 1981

29

Užsienio lietuvio P.Jasiukonio filmuoti arba sumontuoti kino siužetai apie JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjus, vykusias dainų šventes.

NKX

Nacionalinių filmų kolekcija

2004 - 2012

65

Režisierių K.Vildžiūno, A.Puipos vaidybiniai filmai. A.Matelio, A.Tarvydo dokumentiniai filmai. G.Lukšo, A.Maciulevičiaus, R.Sabulio, D.Matuzevičienės Valstybės tęstinio kino metraščio dokumentai „Lietuvos kronika“.

FX

Fotodokumentų kolekcija

 

2009-2010 m.

903

Archyvo fotografų sukurti fotodokumentai: įvairūs renginiai, įvykiai, žmonės.

1920–2000 m.

560

Kun. Vaclovo Aliulio perduotos asmeninio archyvo nuotraukos.

 

1993 m.

177

Fotografo P.Lileikio fotodokumentai apie Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje.

1950-1960

360

K.Vilimo šeimos gyvenimas tremtyje Krasnojarsko krašte.

 

GX

Garso dokumentų kolekcija

1951–20 a. pab.

338

JAV radijo “Amerikos balsas” lietuviškos redakcijos garso įrašai.

VX

Videodokumentų kolekcija

2012 m.

19

Archyvo videooperatorių sukurti dokumentai – įvykiai, akcijos, piketai, susitikimai, vykę 2012 m.

 

 

   

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-01-11 07:49