O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2013 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2013 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2013 m. priimtus iš valstybės

ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus,

kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2013 m. juos sutvarkė

bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Nauji fondai

673

Lietuvos pasiuntinybė prie Šventojo Sosto

1916–1998 m.

1052

Veiklos ir surinktų dokumentų bylos

681

Lietuvių katalikų mokslo akademija

1952–2005 m.

255

Lietuvių katalikų mokslo akademijos Romoje bei Lietuvoje veiklos atkūrimo bei veiklos dokumentai, suvažiavimų rengimo, finansų dokumentai, surinkti dokumentai apie akademijos narius bei Lietuvos kunigus, veikėjus ir kt.

Leidinių „Metraštis“, „Suvažiavimo darbai“, „Negęstantieji žiburiai“, „Lietuvos istorijos šaltiniai“ („Fontes Historiae Lituaniae“) bei įvairių autorių leidinių rengimo, prenumeratos dokumentai

778

Panevėžio valstybinės amatų mokyklos

1927–1945 m.

117

Panevėžio I ir II valstybinių amatų mokyklų veiklos ir personalo bylos

804

Panevėžio apygardos darbo inspekcija

1921–1940 m.

430

Veiklos bylos

806

Utenos apygardos darbo inspekcija

1919–1925 m.

13

Veiklos bylos

816

Panevėžio miesto ir apskrities mokesčių inspekcija

1921–1944 m.

224

Veiklos bylos

830

Pasvalio miškų urėdija

1927–1944 m.

569

Veiklos bylos

840

Panevėžio apylinkės teismas

1920–1944 m.

9001

Apsaugos, baudžiamosios ir civilinės bylos

847

Akcinės bendrovės „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabrikas

1936–1944 m.

39

Veiklos ir personalo bylos

R-1078

Trakų apskrities komendantūra

1941 m.

3

Trakų apskrities komendanto įsakymai, raštai veiklos ir personalo klausimais, Trakų apskrities šaulių partizanų sąrašai ir kt. dokumentai

Papildyti fondai (sudaryti nauji apyrašai)

227

Valstybinė Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarija Švenčionyse

1929–1934 m.

5

Tvarkomieji bei susirašinėjimo dokumentai seminarijos veiklos klausimais, seminarijos personalo sąrašas, prašymai leisti laikyti egzaminus ir kiti veiklos dokumentai

657

Biržų apskrities mokesčių inspekcija

1919–1944 m.

1516

Veiklos bylos

842

Panevėžio apygardos teismas

1920–1944 m.

4712

Apeliacijos, ištuokos, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Zarasų apylinkių teismų ir tardytojų  įžengiamojo tardymo, baudžiamosios, sekamosios, kvotų bylos, Panevėžio I ir II liaudies teismų baudžiamosios bylos. Tarnautojų asmens bylos

 

Papildyti fondai (papildomai gauta apskaitos vnt.)

665

Lietuvos generalinis konsulatas Toronte

1913–1989 m.

144

Veiklos bylos

662

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

2002–2010 m.

97

Veiklos administravimo ir specialiosios veiklos  bylos

R-932

Algirdas Povilas Ažubalis

2001–2010 m.

9

A. P. Ažubalio monografijos, pranešimas, recenzijos apie autoriaus monografijas

306

Baltarusių nacionalinis komitetas Vilniuje

1919–1921 m.

2

Pranešimas apie Baltarusių nacionalinio komiteto Vilniuje bei Vilniaus ir Gardino kraštų baltarusių centrinės tarybos (rados) veiklą, Ukrainos atstovybės Turkijoje (Stambule) tarnautojo A. Kučeriavenko laiškai  Baltarusių nacionalinio komiteto pirmininkui I. Kraskovskiui ir kt.

646

Pavienių dokumentų kolekcija

[1941–1942 m.]

1

Nenustatyto asmens iš [Lukiškių] kalėjimo ant audinio rašyti laiškai

1250

Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentas

1869–1940 m.

1

Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiaus Gelažių kaimo  išskirstymo viensėdžiais dokumentai

1264

Panevėžio miesto savivaldybė

1935–1942 m.

3

Panevėžio miesto pradžios mokyklos Nr. 3 statybos dokumentai, gavusių šaukimus darbams į Vokietiją, išvežtų ir neišvežtų asmenų sąrašai, Panevėžio miesto nacionalizuotų namų, žydų namuose apgyvendintų asmenų ir kiti sąrašai, asmenų prašymai, pažymėjimai ir kiti dokumentai

1379

Telšių apskrities smulkaus kredito draugijos

1925–1940 m.

3

Alsėdžių smulkaus kredito draugijos narių sąrašai su žiniomis apie turtą, Telšių liaudies banko ir Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugijos išbrauktų narių žinių apie ūkį lapai – pareiškimai, narių prašymai suteikti kreditus

R-25

Žemės ūkio liaudies komisariato

1919 m.

1

Fabrikų-gamyklų komitetų nuostatai

   

  

Kino dokumentai. Fotodokumentai. Garso dokumentai. Videodokumentai

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

KX

Kino dokumentų kolekcija

1958 - 1993

19

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos sukurti dokumentiniai, vaidybiniai ir muzikiniai filmai.

1928 - 2007

111

Užsienio lietuvio P.Jasiukonio filmuoti arba sumontuoti, sukaupti kino siužetai apie JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjus, vykusias dainų šventes, susitikimus.

1938 - 1980

49

Aktorių bandymai Lietuvos kino studijoje sukurtiems vaidybiniams filmams. Lietuvos kino studijos dokumentiniai, reklaminiai, mokomieji ir vaidybiniai filmai.

1997

1

Režisieriaus G.Lukšo vaidybinis filmas „Mėnulio Lietuva“.

 

 

1939 - 1985

6

Amerikos Lietuvių kultūros archyvo (ALKA) perduoti Lietuvos kino studijoje sukurti dokumentiniai filmai ir užsienio dokumentinė kino kronika (politika, religija, sportas).

 

 

1977 - 1982

10

Kauno kino mėgėjų sąjungos nario E.Darškaus sukurti kino siužetai.

 

 

1991 - 2002

3

Režisierių K. ir  D.Matuzevičių Lietuvos kino studijoje sukurti dokumentiniai filmai.

 

 

1969 - 1974

(papildymas)

Režisierių A.Grikevičiaus, A.Žebriūno vaidybiniai filmai.

 

 

1924 -1993

111

Kino siužetai apie 1924-1940 m. Lietuvos gyvenimą, žymius visuomenės veikėjus, 1991 m. įvykiusLietuvoje.

 

 

2013

4

Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojų sukurti siužetai, pristatantys Lietuvos centrinį valstybės archyvą.

NKX

Nacionalinių filmų kolekcija

2011 - 2013

6

Režisierių J.Javaičio, R.Lileikio, G.Rupeikaitės, J.Naraškevičiūtės, R.Zabarausko filmai.

FX

Fotodokumentų kolekcija

 

2009-2011 m.

1682

Archyvo fotografų sukurti fotodokumentai: įvairūs renginiai, įvykiai, žmonės.

1944-1945 m.

443

P.Karpavičiaus fotografuoti Rytų Prūsijos ir Lietuvos vaizdai Antrojo pasaulinio karo pabaigoje.

 

1989 m.

42

Fotografo S.Gruodžio fotodokumentai apie Baltijos kelio akciją.

1920-1940

374

Nuotraukos iš privačių asmenų asmeninių archyvų.

 

GX

Garso dokumentų kolekcija

1951–20 a. pab.

410

JAV radijo stoties „Amerikos balsas“ lietuviškos redakcijos garso įrašai. Radijo laidos, interviu, reportažai (magnetinės juostos).

 

 

20 a. vidurys

13

K.Kalinauskaitės-Fledžinskienės perduotos plokštelės. LTSR Valstybinio kvarteto atliekami kūriniai.

VX

Videodokumentų kolekcija

20 a. pabaiga

21

S.Lozoraičio videodokumentai. S.Lozoraičio veikla, prof. V.Landsbergio vizitai į JAV.  Detroito lietuvių bendruomenės veikla (1990, 1991 m.).

 

 

20 a. pabaiga

14

D.Sruogaitės perduoti videodokumentai. Įrašai skirti Vandai Daugirdaitei Sruogienei, Baliui Sruogai, IX Lietuvių išeivijos tautinė šokių šventė ir kt.

 

 

1989 – 2001

26

L.Narbučio perduoti videodokumentai. Užsienio lietuvių spektaklių įrašai. Lietuvių išeivijos renginiai, skirti mokslui ir kultūrai ir kt.

 

 

1988 – 2000

125

A. Juozaičio perduoti videodokumentai. Įrašai, atspindintys A.Juozaičio kultūrinę ir politinę veiklą.

 

 

1988 – 1995

84

K.Lozoraičio videodokumentai. Įrašai, atspindintys 1988 – 1995 m. politinius ir kultūrinius įvykius Lietuvoje.

 

 

1988 – 1995

208

V.Kapočiaus sukurti videodokumentai. Įrašai, atspindintys 1988 – 1995 m. politikos ir kultūros įvykius Lietuvoje.

 

 

1991 – 1993

31

V.Kostiugovo sukurti videodokumentai.  Įrašai apie politinius įvykius Lietuvoje.

 

 

2012

20

LCVA sukurti videodokumentai. Svarbiausi Lietuvos visuomeninio, kultūrinio ir politinio gyvenimo įvykiai.

    

  

   

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-01-31 09:50