O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2016 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2016 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2016 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2016 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Nauji fondai

R-1767

Medžioklės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos

1947–1956 m.

30

Veiklos bylų apyraše Nr. 1 įrašyti valdybos posėdžių protokolai, valdybos ir medžioklės inspekcijų darbo ataskaitos, etatų sąrašai ir sąmatos, draustinių ir rezervatų tyrimo dokumentai, vykdomųjų komitetų sprendimai dėl miškų skyrimo draustiniams, aktai dėl jų ribų, schemos, plotų tyrimų aprašymai, bebrų, audinių, fazanų aklimatizavimo dokumentai, paukščių, barsukų ir briedžių, medžiojamos faunos apskaitos žiniaraščiai, turto inventorizavimo aktai, susirašinėjimo su Lietuvos TSR ir užsienio šalių institucijomis, medžioklės inspekcijomis, Maskvos zoocentru, Krymo draustiniu, Latvijos medžioklės valdyba veiklos klausimais dokumentai.

Papildyti fondai (sudaryti nauji apyrašai)

R-234

Vyriausioji archyvų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos

1944–1990 m.

50

Darbuotojų asmens dokumentų bylų apyraše Nr. 9 įrašytos Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylos bei darbuotojų asmens dokumentai (anketos, asmens kortelės, įsakymai darbo užmokesčio klausimais ir kt.).

R-729

Panevėžio apskrities viršininkas

1941–1944 m.

13

Veiklos bylų apyraše Nr. 3 įrašyti TSRS gyventojų, perkeltų ir apgyvendintų Krekenavos, Naujamiesčio, Panevėžio, Pumpėnų, Pušaloto, Ramygalos, Rozalimo, Subačiaus, Šeduvos, Troškūnų, Vadoklių, Viešintų valsčiuose sąrašai, karo metais iš TSRS į Lietuvą perkeltų asmenų, rusų pabėgėlių sąrašai, susirašinėjimo dėl TSRS gyventojų, perkeltų į Panevėžio apskritį, dokumentai.

Papildyti fondai (papildomai gauta apskaitos vnt.)

R-234

Vyriausioji archyvų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos

1988–1990 m.

3

Veiklos bylų apyraše Nr. 2 įrašyti leidinio „Lietuvos TSR archyvų darbo klausimai (1918–1988). Įstatymų, normatyvinių aktų ir dokumentų archyvų istorijos klausimais rinkinys“ rankraštis, Lietuvos TSR archyvų įstatymo rengimo dokumentai, straipsnių apie Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo istoriją ir veiklą fragmentai.

Patobulinti (pertvarkyti) apyrašai

55

Vilniaus-Trakų apskrities seniūnija

1921–1939 m.

552

Patobulintos Veiklos bylų apyrašo Nr. 6a antraštės, patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

402

Kauno apskrities viršininkas

1919–1941 m.

3233

Patobulintos Asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylų apyrašo Nr. 7 antraštės,  patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

864

Taikos teismas Kamojuose

1920–1939 m.

452

Patobulintos Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašo Nr. 1 antraštės, patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

866

Miesto teismas Švenčionėliuose

1919–1936 m.

562

Patobulintos Civilinių bylų apyrašo Nr. 1, Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašų Nr. 2 ir Nr. 3 antraštės, patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

1096

Kretingos apskrities viršininkas

1920–1940 m.

196

Patobulintos Asmenų dokumentų užsienio pasui gauti bylų apyrašo Nr. 3 antraštės, patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

1386

Telšių apskrities gyventojų asmens dokumentų kolekcija

1913–1944 m.

17005

Patobulintos Asmens dokumentų bylų apyrašo Nr. 1 antraštės, patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

R-856

Vilniaus valstybinis universitetas

1922–1948 m.

676

Patobulintos Veiklos, studentų ir personalo bylų apyrašo Nr. 1 antraštės,  patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę ir Teminį katalogą.

  

  

  

Kino dokumentai. Fotodokumentai. Garso dokumentai. Videodokumentai

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

KX

Kino dokumentų kolekcija

1960–1981

2

Dirigento Vytauto Viržonio filmuota medžiaga, kurioje užfiksuota buvusio operos kino mėgėjų ratelio veikla 1960–1964 m.

1967–1990

 

28

Užsakomieji dokumentiniai filmai žemės ūkio tema.

1984–1993

3

Režisieriaus Iljos Bereznicko ir Lietuvos kino studijos sukurti animaciniai filmai.

1980

1

Respublikinės jubiliejinės dainų šventės fragmentai.

1962–1964

papildymas

Kino žurnalas Tarybų Lietuva.

1969–1992

3

Žybarto Simonaičio filmuoti kino siužetai apie Lietuvos Persitvarkymo sąjūdį.

1962–1990

2

Vaidybiniai filmai perimti iš UAB Lietuvos kinas.

 

NKX

Nacionalinių filmų kolekcija

2002–2016

 

21

Režisierių: T.Mitkaus, S.Jakaitės, S.Masteikaitės, A.Puipos,  J.V.Tūro, M.Kuparinen, I.Meilūno, J.Lapinskaitės, A.Marcinkevičiūtės, K.Buožytės, A.Stonio, L.Mikutos, J.Pakalnins, M. Dejoie, V. Vareikytės, E.N. Josade, A.Griniūtės, V.Damaševičiaus, J.Gruodienės, A.Juzėno, A.Maciulevičiaus, R.Gruodžio, R.Sabulio sukurti filmai.

FX

Fotodokumentų kolekcija

 

2013–2015 m.

2482

Archyvo fotografų sukurti fotodokumentai: įvairūs renginiai, įvykiai, žmonės.

20 a. 2-a pusė

617

Išeivijos lietuvių perduoti fotodokumentai, atspindintys išeivijos gyvenimą pabėgėlių stovyklose, įsikūrimą, gyvenimą ir veiklą JAV, Australijoje ir kt.

20 a. 1-a pusė

359

Diplomato J.Gylio fotodokumentai. Diplomatinė veikla, asmeninis gyvenimas, kelionės.

20 a. 2-a pusė

497

Fotografo Viktoro Kapočiaus fotodokumentai apie aktualius laikmečio įvykius Lietuvoje.

20 a. 1-a pusė

210

 

Diplomato K.Lozoraičio (perdavė LR užsienio reikalų ministerija) asmeniniai ir diplomatinės veiklos fotodokumentai.

 

GX

Garso dokumentų kolekcija

20 a. vidurys, pabaiga

1767

JAV radijo stoties „Amerikos balsas“ lietuviškos redakcijos garso įrašai. Radijo laidos, interviu, reportažai (magnetinės juostos).

VX

Videodokumentų kolekcija

1991 – 1994

379

J.Ivaškevičiaus sukurti videodokumentai. Svarbiausi politinio, visuomeninio, ekonominio šalies gyvenimo įvykiai.

 

 

2015

10

LCVA sukurti videodokumentai. Svarbiausi Lietuvos visuomeninio, kultūrinio ir politinio gyvenimo įvykiai.

   

  

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-02-02 11:25