O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2020 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2020 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2020 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2020 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Nauji fondai

 

 

 

 

 

Papildyti fondai (sudaryti nauji apyrašai)

287

Žydų mokslo institutas (JIVO) Vilniuje

1776–1941 m.

162

Sudarytas Veiklos bylų apyrašas Nr. 34. Į apyrašą įrašyti dokumentai apie Žydų mokslo instituto (JIVO) Vilniuje veiklą, pastatą, leidinių leidybą ir platinimą, filialų, palaikymo grupių, bendradarbių, bibliotekos, Pasaulio žydų bendruomenių archyvų, teatro archyvo ir muziejaus veiklą, tarptautines konferencijas, metinius susirinkimus ir kt.

287

Žydų mokslo institutas (JIVO) Vilniuje

1840–1943 m.

231

Sudarytas Europos, Lietuvos ir Vilniaus krašto žydų bendruomenių ir organizacijų dokumentų bylų apyrašas Nr. 35. Į apyrašą įrašyti Elijaus Čerikoverio žydų pogromų Ukrainoje istorijos archyvo, organizacijos „Mefice Haskala“, Vilniaus žydų istorijos ir etnografijos draugijos, Lietuvos ir Vilniaus krašto žydų švietimo įstaigų ir organizacijų, Vilniaus žydų bibliotekų, Lenkijos knygininkų sąjungos, Pasaulio sionistų organizacijos, Lietuvos ir Lenkijos žydų sveikatos organizacijos „Oze-Toz“, Lietuvos ir Vilniaus krašto žydų bendruomenių, žydų organizacijų, bendrovių, Vilniaus geto ir darbo stovyklų dokumentai, dokumentai apie žydus Vilniuje po Antrojo pasaulinio karo, žydų naujienų agentūrų biuleteniai ir kt.

658

Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke

1920–1940 m.

106

Sudarytas Veiklos bylų apyrašas Nr. 3. Į apyrašą įrašyti dokumentai apie Lietuvos generalinio konsulato Niujorke organizacinę veiklą, išsiųstų raštų nuorašai, pranešimai, dokumentai apie bendradarbiavimą su organizacijomis, įstaigomis ir veikėjais, Lietuvos diplomatų dalyvavimą renginiuose, leidinių, straipsnių apie Lietuvą rengimą ir platinimą, apdovanojimus, dokumentai apie padėtį Lietuvoje, santykius su užsienio valstybėmis, karo pabėgėlius, Lietuvos ekonomiką, prekybinius santykius su JAV, Amerikoslietuvių ekonominį centrą, JAV lietuvių Vaizbos butus, sveikinimai, kvietimai, konsulato turto bei finansų dokumentai ir kt.

658

Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke

1940–1999 m.

306

Sudarytas Veiklos bylų apyrašas Nr. 4. Į apyrašą įrašyti dokumentai apie Lietuvos generalinio konsulato Niujorke organizacinę veiklą, išsiųstųraštų nuorašai, pro memorijos, dokumentai apie Lietuvos diplomatinės tarnybos padėtį ir veiklą, Lietuvos okupaciją, okupacijos klausimo kėlimą, karo belaisvius, pabėgėlius ir tremtinius, bendradarbiavimą su organizacijomis, įstaigomis ir veikėjais, Lietuvos diplomatų dalyvavimą renginiuose, leidinių, straipsnių, radijo laidų apie Lietuvą, rengimą ir platinimą, sveikinimai, kvietimai, konsulato turto bei finansų dokumentai ir kt.

658

Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke

1919–1998 m.

564

Sudarytas Konsulinės veiklos bylų apyrašas Nr. 5. Į apyrašą įrašyti pažymėjimų, liudijimų ir kitų dokumentų išdavimo, vertimo ir legalizavimo, Lietuvos Respublikos užsienio pasų ir vizų išdavimo, pasų galiojimo pratęsimo, pilietybės nustatymo bei susirašinėjimo asmenų deportacijos į Lietuvą, pagalbos suteikimo, išmokų gavimo ir asmenų paieškos klausimais dokumentai ir kt.

658

Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke

1923–1980 m.

140

Sudarytas Palikimų bylų apyrašas Nr. 6. Į apyrašą įrašytos asmenų palikimų bylos

658

Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke

1930–1997 m.

62

Sudarytas Surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 7. Į apyrašą įrašyti dokumentai apie lietuvius karo pabėgėlius Vokietijoje, A. J. Rumšą, Rusijos Federacijos kariuomenės išvedimą iš Baltijos valstybių, straipsniai apie Lietuvos istoriją, diplomatinę tarnybą, veikėjus, organizacijas, Baltijos valstybes, tarptautinę politinę padėtį, tremtinius, pabėgėlius, disidentus ir kt.

Papildyti fondai (papildomai gauta apskaitos vnt.)

13

Rytų žemių civilinio valdymo institucijos

1920 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytas Vilniaus apygardos viršininko įstaigos išsiųstų raštų registracijos žurnalas

53

Vilniaus miesto seniūnija

1922–1923 m.

1

Į apyrašo Nr. 22 tęsinį įrašyti Vilniaus miesto seniūnijos susirašinėjimo pasų išdavimo klausimais dokumentai

70

Vidurio Lietuvos ir Lenkijos Respublikos rinkimų institucijos ir komisijos

1922 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytas Generalinio rinkimų komisaro Vilniuje Rinkimų apygardos Nr. 4 išsiųstų raštų registracijos žurnalas

383

Užsienio reikalų ministerija

1919–1922 m.

1

Į apyrašo Nr. 8 tęsinį įrašyti įstaigų ir organizacijų raštai dėl į Rusiją evakuoto turto, indėlių grąžinimo

646

Pavienių dokumentų kolekcija

1948 m., 1952 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti J. Kaminsko laiškas Vaclovui Biržiškai ir Mykolo Biržiškos laiškas [I. Končiui]

1329

Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga

1933–1940 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta Panevėžio apskrities ir Kupiškio rajono agronomų raštų Kupiškio jaunųjų ūkininkų ratelio vadovui M. Bačiuliui ratelio veiklos klausimais byla

1357

Žemės ūkio rūmai

1933–1941 m.

1

Į apyrašo Nr. 2 tęsinį įrašyta Panevėžio apskrities agronomo raštų, aplinkraščių Kupiškio rajono agronomui veiklos klausimais byla

Patobulinti (pertvarkyti) apyrašai

144

Rytų Lenkijos ir Vidurio Lietuvos finansų įstaigos

1919–1936 m.

2738

Patobulintos Pensijų mokėjimo dokumentų bylų apyrašų Nr. 5, Nr. 6, Nr. 10 bylų antraštės

215

Seserų vizičių mokymo įstaigos Vilniuje ir Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursai Vilniuje

1923–1940 m.

151

Patobulintos Seserų vizičių mergaičių licėjaus Vilniuje ir Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursų Vilniuje veiklos bylų apyrašo Nr. 1 ir Seserų vizičių mokymo įstaigų Vilniuje veiklos bylų apyrašo Nr. 2 bylų antraštės

216

Filomatų privati mergaičių gimnazija ir prekybos licėjus Vilniuje

1930–1940 m.

22

Patobulintos Klasių žurnalų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės

227

Valstybinė Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarija Švenčionyse

1923–1938 m.

456

Patobulintos Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 ir Personalo ir mokinių asmens bylų apyrašo Nr. 2 bylų antraštės

247

Rusų labdaros draugijos privati pradžios mokykla Baranovičiuose

1931–1935 m.

18

Patobulintos Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės

249

Privati St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokykla Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase

1930–1935 m.

34

Patobulintos Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės

250

Tarpučių pradžios mokykla ir Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ privati berniukų pradžios mokykla Nr. 9 hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje

1922–1934 m.

11

Patobulintos Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės

265

Kariškių šeimos draugijos privati pradžios mokykla Nr. 2 Vilniuje

1930–1934 m.

15

Patobulintos Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės

266

Halinos Sievičovos privati mišri 7 klasių pradžios mokykla „Džiaugsmingoji mokykla“ ir vaikų darželis Vilniuje

1937–1938 m.

11

Patobulintos Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės

273

Pikeliškių II pakopos viešoji pradžios mokykla

1922–1939 m.

81

Patobulintos Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės

275

Šernų I pakopos viešoji pradžios mokykla

1926–1940 m.

51

Patobulintos Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės

1152

Vilniaus apskrities seniūnija

1919–1939 m.

428

Patobulintos Veiklos bylų apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-01-21 08:38