M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

2011 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2011 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Papildyti fondai

207

Panevėžio rajono Velžio apylinkės Uliūnų kolūkis

1958-1964 m.

7

Visuotinių narių susirinkimų ir kolūkio valdybos posėdžių protokolai.

237

Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės Naujamiesčio kolūkis

1955 m.

1

Visuotinių narių susirinkimų ir kolūkio valdybos posėdžių protokolai.

920

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Architektūros ir urbanistikos skyrius

1988 m.

1

Rajone vykdytų valstybinių statybų požeminių komunikacijų kontrolinės schemos.

Nauji fondai

928

Šeduvos rajono kolūkiai

1949-1953 m.

12

Visuotinių narių susirinkimų ir kolūkių valdybų posėdžių protokolai, piliečių pareiškimai priimti į kolūkio narius, turto suvisuomeninimo, perdavimo-priėmimo ir padalinimo aktai.

1117

Panevėžio apskrities archyvas

1990-2000 m.

116

Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos, Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymai archyvo veiklos klausimais, archyvo įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos archyvų generaline direkcija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitomis institucijomis dokumentai, archyvo nuostatai, archyvo vidaus darbo taisyklės, archyvo darbo planai ir ataskaitos, etatų sąrašai, darbuotojų susirinkimų protokolai, ekspertų komisijos posėdžių protokolai, archyvinių fondų perdavimo kitiems archyvams ir žinyboms aktai, komplektavimo šaltinių raštvedybos ir dokumentų saugojimo patikrinimo pažymos, žinios apie archyvo fondų būklės ir kiekio pasikeitimus.

 

---------

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2015-10-22 09:45