M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

2012 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2012 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Papildyti fondai

1117

Panevėžio apskrities archyvas

2001-2005 m.

58

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymai archyvo veiklos klausimais, archyvo įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, susirašinėjimo su Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitomis institucijomis dokumentai, archyvo nuostatai, archyvo darbo planai ir ataskaitos, pareigybių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, suvestiniai sąrašai, dokumentų perėmimo valstybiniam saugojimui, dokumentų tvarkymo, bylų kiekio ir būklės patikrinimo, naikinti atrinktų, dingusių dokumentų (bylų) aktų registracijos žurnalai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registracijos žurnalai, komplektavimo šaltinių raštvedybos ir dokumentų saugojimo patikrinimo pažymos, žinios apie archyvo fondų būklės ir kiekio pasikeitimus.

 

---------

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2015-10-22 11:45