M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

2016 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2016 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Papildyti fondai

252

Rokiškio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis

1980-1990 m.

67

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai stoties veiklos klausimais, vyr. gydytojo įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, darbo sąlygų gerinimo planai, darbo planai ir ataskaitos, infekcinių susirgimų profilaktikos ir sanitarinio švietimo darbo planai, metinės infekcinių ligų judėjimo ir priešepideminių priemonių, profesinių susirgimų ataskaitos.

375

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės „Linkuvės“ kolūkis

1991-1992 m.

2

„Linkuvės“ kolūkio atsiskyrimo nuo „Gintaro“ kolūkio ir gamybinio-technologinio komplekso dokumentai.

518

Kupiškio rajono liaudies teismas

1951-1989 m.

1830

Teismo posėdžių registracijos žurnalai, teismo vykdytojo darbo ataskaitos, statistinės ataskaitos, teisminės praktikos apibendrinimai ir pažymos, patikrinimų aktai, baudžiamųjų ir civilinių bylų kartotekos, abėcėlinės rodyklės, baudžiamosios bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinės bylos, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, administracinės bylos, administracinių bylų nutarimai.

519

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės „Gintaro“ kolūkis

1982-1983 m.,

1991 m.

3

Patvirtintos kolūkio vidaus tvarkos taisyklės, vidaus žemėtvarkos projektas, turto padalijimo tarp „Gintaro“ ir „Linkuvės“ kolūkių aktas.

893

Kupiškio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis

1990 m.

2

Stoties vyr. gydytojo įsakymai bendro pobūdžio klausimais, metinė veiklos ataskaita su priedais.

933

Pasvalio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis

1970-1990 m.

113

Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai ir rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai stoties veiklos klausimais, veiklos įsakymai, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo planai, metinės ataskaitos su priedais, patikrinimų aktai, suderintų statybos projektų registracijos žurnalai, darbuotojų pareigybių ir saugaus darbo instrukcijos.

947

Panevėžio miesto liaudies teismas

1962-1989 m.

938

Civilinės bylos, civilinių bylų sprendimai ir nutartys.

1114

Panevėžio apskrities viršininko administracija

1992-2010 m.

92

Pasvalio rajono žemėtvarkos skyriaus veiklos organizavimo dokumentai.

1117

Panevėžio apskrities archyvas

2014 m.

6

Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registras, susirašinėjimo su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir kitomis institucijomis veiklos klausimais dokumentai, pažyma apie archyvo pastato techninės priežiūros organizavimą ir dokumentų saugyklų atitikimą dokumentų saugojimo taisyklių reikalavimams, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras, dokumentus archyvui perduodančių įstaigų dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų pažymos ir jų registras.

Nauji fondai

952

Panevėžio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis

1958-1960 m.,

1966-1990 m.

86

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro ir rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai stoties veiklos klausimais, stoties vyr. gydytojo įsakymai pagrindinės veiklos klausimais, darbo planai, metinės infekcinių ligų judėjimo ir priešepideminių priemonių ataskaitos, patikrinimų aktai, visuotinių profsąjungos narių susirinkimų, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, darbo planai ir atskaitos.

1134

Panevėžio rajono higienos centras

1991-1993 m.

12

Įsakymai veiklos klausimais, darbo planai, veiklos ir statistinės ataskaitos, etatų sąrašai, darbuotojų premijavimo nuostatai.

1135

Pasvalio rajono higienos centras

1991-1993 m.

30

Laikini higienos centro nuostatai, veiklos įsakymai, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo planai, statistinės veiklos, teritorijos higieninės būklės, sveikatos mokymo centrų (kabinetų) darbo, susirgimų infekcinėmis ligomis ir priešepideminių priemonių, personalo ataskaitos, etatų sąrašai ir sąmatos, jų patikslinimai, metinis balansas su paaiškinamuoju raštu, kolektyvinė sutartis, pažymos apie higienos centro inspekcijos darbą inspektuojant miesto objektus, apie hospitalinės infekcijos apskaitą rajono gydymo ir profilaktikos įstaigose, sergamumą ūmiomis žarnyno infekcinėmis ligomis ir A hepatitu, suderintų statybos projektų registracijos žurnalas.

1136

Panevėžio visuomenės sveikatos centras

1991-2015 m.

518

Visuomenės sveikatos centro nuostatai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymai visuomenės sveikatos centro veiklos klausimais, direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, pasitarimų protokolai ir jų registrai, veiklos planai ir ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, metinės statistinės ataskaitos, infekcinio sergamumo periodinių analizių duomenys, vidaus ir išorės audito dokumentai, sutartis dėl centralizuotos buhalterijos įkūrimo, struktūrinių padalinių veiklos dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo planai, metinės veiklos ir statistinės ataskaitos.

1137

Rokiškio rajono higienos centras

1991-1995 m.

26

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai higienos centro veiklos klausiamais, direktoriaus įsakymai pagrindinės veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo planai, metinės veiklos ir statistinės atskaitos.

1138

Kupiškio rajono higienos centras

1992-1993 m.

4

Direktoriaus bendro pobūdžio įsakymai ir metinės veiklos ataskaitos.

1139

Biržų rajono higienos centras

1991-1994 m.

4

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas, metinės statistinės atskaitos.

 

 ---------

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2020-11-04 15:16