M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

2017 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2017 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Papildyti fondai

71

Rokiškio rajono liaudies teismas

1944–1990 m.

131

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais, civilinių bylų sprendimai, nutarimai ir nutartys, atrinktos nuolat saugoti baudžiamosios ir civilinės bylos, 1950–1954 m. baudžiamųjų bylų abėcėlinė rodyklė, 1985–1990 m. alimentinių bylų registravimo knyga.

112

Vabalninko rajono liaudies teismas

1949–1959 m.

6

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais, civilinių ir baudžiamųjų bylų statistinės kortelės.

123

Obelių rajono liaudies teismas

1941–1959 m.

6

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais, civilinių ir baudžiamųjų bylų abėcėlinės rodyklės.

221

Panevėžio miesto valstybinis archyvas

1957–1963 m.

9

Atleistų darbuotojų asmens bylos.

387

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1971–1973 m., 1975–1977 m., 1980 m.,

1985–1989 m.

10

Notariškai patvirtinti testamentai.

419

Pasvalio rajono liaudies teismas

1985–1994 m.

1

Civilinių bylų dėl alimentų išieškojimo nepilnamečiams vaikams abėcėlinis žurnalas.

421

Biržų rajono liaudies teismas

1944–1989 m.

733

Teismo veiklos organizavimo dokumentai, administracinių bylų nutarimai, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų ir civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės bei abėcėlinės rodyklės, atrinktos nuolat saugoti baudžiamosios, civilinės ir administracinių teisės pažeidimų bylos.

860

Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stoties valstybinis eksperimentinis ūkis

1959 m.,

1963 m.

2

Upytės tarybinio ūkio steigimo dokumentai, jo perdavimo Savitiškio bandymų stočiai aktas.

871

Pandėlio rajono liaudies teismas

1948–1955 m.

2

1948–1954 m. įsakymų veiklos ir personalo klausimais knyga, 1955 m. baudžiamųjų bylų abėcėlinė rodyklė.

1022

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės taryba ir viršaitis

1990–1994 m.

5

Notariškai patvirtinti testamentai.

1114

Panevėžio apskrities viršininko administracija

1992–2010 m.

149

Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajonų žemėtvarkos skyrių veiklos organizavimo dokumentai.

1117

Panevėžio apskrities archyvas

1995–2016 m.

14

Direktoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, susirašinėjimas veiklos klausimais, dokumentų fotografavimo valstybės archyvo skaitykloje tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimo ir archyve saugomų dokumentų apskaitos tvarkymo patikrinimų pažymos, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, 1995–2015 m. priimtų dokumentų apskaitos žurnalas, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, dokumentus archyvui perduodančių įstaigų dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų pažymos ir jų registrai, projekto „Virtuali paroda ir leidinys apie sovietmetyje nugriautą Juozo Zikaro namą Panevėžyje“ vykdymo dokumentai.

1136

Panevėžio visuomenės sveikatos centras

2016 m.

13

Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registras, centro pasitarimo protokolas ir jų registras, I ketvirčio veiklos planas ir jo įgyvendinimo ataskaita, centro metų programų, visuomenės sveikatos saugos kontrolės ataskaitos, susirašinėjimas sveikatos saugos, užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir priežiūros, veiklos klausimais, centro ir teritorinių skyrių metinės statistinės ataskaitos.

Nauji fondai

953

Panevėžio miesto sanitarijos-epidemiologijos stotis

1948–1949 m., 1951–1990 m.

97

Vyriausiojo gydytojo įsakymai, metinės išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, ataskaitos, infekcinių susirgimų judėjimo, priešepideminių priemonių apskaitos formos, veiklos patikrinimų aktai, darbuotojų asmens bylos.

1140

Pasvalio rajono apylinkės teismas

1990–2015 m.

1320

Teismo veiklos organizavimo dokumentai, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų ir civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės bei abėcėlinės rodyklės, atrinktos nuolat saugoti baudžiamosios, civilinės ir administracinių teisės pažeidimų bylos.

1141

Kupiškio rajono apylinkės teismas

1985–2014 m.

1469

Teismo veiklos organizavimo dokumentai, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų ir civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės bei abėcėlinės rodyklės, atrinktos nuolat saugoti baudžiamosios, civilinės ir administracinių teisės pažeidimų bylos. 1985–1995 m. įsakymų veiklos ir kadrų klausimais knyga buvo pradėta rašyti Kupiškio rajono liaudies teisme.

1142

Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stotis

1993–2010 m.

94

Stoties veiklos įsakymai, jų registracijos žurnalai, gamybinių susirinkimų protokolai, konferencijų, pasitarimų, seminarų dokumentai, susirašinėjimo pagrindinės veiklos klausimais dokumentai, patvirtinti įstatai, kolektyvinė sutartis, darbo apmokėjimo nuostatai, mokslinių darbų ataskaitos, metiniai balansai, statistinės ataskaitos su priedais, turto perėmimo iš eksperimentinio ūkio aktas, darbuotojų asmens bylos.

1143

Biržų rajono Biržų miesto taryba ir meras

1990–1995 m.

37

Miesto tarybos sesijų protokolai su priedais, sprendimų rengimo dokumentai, nuolatinių komisijų veiklos dokumentai, miesto mero potvarkiai, jų rengimo dokumentai, valstybės vienkartinių išmokų ir kitų tikslinių kompensacijų perleidimo sutartys su priedais, kandidatų į miesto tarybos deputatus iškėlimo protokolai, jų pareiškimai dėl sutikimo balotiruotis, miesto rinkiminės komisijos protokolai dėl kandidatų į miesto tarybos deputatus įregistravimo, rinkiminių komisijų balsavimo protokolai.

1144

Rokiškio rajono Obelių miesto taryba ir meras

1990–1995 m.

26

Miesto tarybos sesijų protokolai su priedais, sprendimų rengimo dokumentai, nuolatinių komisijų veiklos dokumentai, susirašinėjimas su Rokiškio rajono taryba ir valdyba miesto reikalais, notarinių veiksmų registravimo žurnalas, notariškai patvirtintos nekilnojamojo turto pirkimo bei pardavimo sutartys ir testamentai.

 

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2020-11-04 14:22