M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. (8 45) 46 15 37, faks. (8 45) 46 15 37,

el. p. panevezys@archyvai.lt

 

Filiale veikiančios parodos

         

          Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale (M.Valančiaus g. 3, Panevėžys) šiuo metu eksponuojamos dokumentų parodos: 

 

„Iš archyvo praeities ir dabarties“

          Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo ekspozicijų salėje (I aukštas) veikia paroda „Iš archyvo praeities ir dabarties“. Parodoje eksponuojami dokumentai, supažindinantys su archyvo Panevėžyje raida, filialo pastato rekonstrukcijos nuotraukos. 

 

 

 

„Sovietų valdžios represuoti Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai“

          Tai Lietuvos ypatingojo archyvo kilnojamoji paroda, eksponuojama filialo skaitykloje (II aukštas). Joje pasakojama apie sovietų valdžios politinio teroro aukomis tapusius 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus Kazį Bizauską, Praną Dovydaitį, Petrą Klimą, Donatą Malinauską, Aleksandrą Stulginskį, Vladą Mironą.

 

 

 

„Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai“. 

           Taipogi Lietuvos ypatingojo archyvo kilnojamoji paroda, skirta Deklaracijai ir ją pasirašiusiems signatarams: Jonui Žemaičiui-Vytautui, Adolfui Ramanauskui-Vanagui, Petrui Bartkui-Žadgailai, Leonardui Vilhelmui Grigoniui, Aleksandrui Grybinui-Faustui, Vytautui Gužui-Kardui, Broniu Liesiui-Nakčiai, Juozui Šibailai-Merainiui.

 

 

 

Maloniai kviečiame apsilankyti.


 

Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2019-06-25 15:03