M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. (8 45) 46 15 37, faks. (8 45) 46 15 37,

el. p. panevezys@archyvai.lt

 

Kitos paslaugos

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas atlieka dokumentų paiešką ir saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytų faktų patvirtinimui. Prašymai taip pat gali būti siunčiami paštu. Dokumentų paieškos, tyrimo ir kopijavimo paslaugos yra mokamos. Už paslaugas mokama pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija) patvirtintą Valstybės archyvų mokamų paslaugų ir jų įkainių sąrašą.

 

---------

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2017-03-02 11:41