M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. panevezys@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

Skaitykla

 

Skaitykla

 

        

Skaitytojai su Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale (M. Valančiaus g. 3, Panevėžys) saugomais dokumentais gali susipažinti 2 aukšte įrengtoje skaitykloje kiekvieną darbo dieną 8.30–12.00, 13.00–16.30 val., penktadieniais ir prieš šventes 8.30–12.00, 13.00–15.30 val.

 

Filiale saugomų dokumentų paieškai ir dokumentų užsakymui į skaityklą galima naudotis Integralia administracinių paslaugų sistema (i@ps). Pageidaujamus dokumentus galima taip pat užsakyti rašytinį užsakymo lapą atsiuntus el. paštu panevezys@archyvai.lt. Skaitykloje dokumentų paieškai galima naudotis Elektroninio archyvo informacine sistema (EAIS), 1998 m. išleista fondų rodykle, fondų bylų apyrašais. Užsakyti dokumentai skaitytojams pateikiami tą pačią, arba kitą sutartą dieną.

 

Skaitykloje įrengtos 4 darbo vietos (1 kompiuterizuota). Skaitytojų užsakymu daromos dokumentų analoginės ir skaitmeninės kopijos, už jų pagaminimą apmokėjus nustatyta tvarka. Pateikus prašymą leidžiama fotografuoti dokumentus asmenine fotografavimo įranga. Skaitytojus aptarnauja ir informaciją teikia vyresnioji archyvistė Janė Augulienė, tel. 8 678 73382, el. paštas jane.auguliene@archyvai.lt.

 

Prašymų formos ir kitos nuorodos:

1. Prašymas susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais

2. Dokumentų užsakymo lapas

3. Prašymas pagaminti dokumentų kopijas

4. Integrali administracinių paslaugų sistema (i@ps)

5. Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas

6. Valstybės archyvų mokamų paslaugų kainoraštis

 

 

------

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2021-04-15 07:32