Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Informacijos teikimas apie valstybės archyvų, kitų institucijų, įstaigų, įmonių saugomus dokumentus

 

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

    
  

Eil.    Nr.

  
  

Pavadinimas

  
  

Aprašymo turinys

  

1.

Administracinės paslaugos kodas

1

2.

Administracinės paslaugos versija

V0.2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie   valstybės archyvų, kitų institucijų, įstaigų, įmonių saugomus dokumentus   teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymai gali būti   pateikiami žodžiu, raštu (tiesiogiai atvykus į Lietuvos vyriausiojo archyvaro   tarnybą (toliau – LVAT), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu   paštu, per Integralią administracinių paslaugų sistemą ir Elektroninio   archyvo informacinę sistemą.

Elektroniniu būdu   pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma   tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas   nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys   administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos   viešojo administravimo įstatymas;

Teisės gauti   informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Asmenų prašymų   nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose   ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875   „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo   institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose   taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo

Laisvos formos   prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu), kuriame turi būti nurodytas   asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu   kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu   kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Laisvos formos   prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu), kuriame turi būti nurodytas   asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba   pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir   kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė Daina Čenytė,

tel. (8 5) 265 2255,

el. p. daina.cenyte@archyvai.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja Daiva Lukšaitė,

tel. (8 5) 265 2249,

el. p. daiva.luksaite@archyvai.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo   trukmė

Žodžiu pateikti asmenų   prašymai esant galimybėms išnagrinėjami nedelsiant. Kitais atvejais administracinė   paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros   pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė   paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo   administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo   terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai   nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo   kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Informacija teikiama   neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir   prašymo turinys

Prašymo forma laisva.   Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio   pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį, aiškiai išdėstyti prašymo esmę.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos,   naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie LVAT   teikiamas administracines paslaugas pateikiama interneto svetainėje   www.http://www.archyvai.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo   ypatumai

Paslauga yra   galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo   aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas   užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

 

Norint peržiūrėti didesnį shemos vaizdą, spausti ant paveiksliuko.

_ _ _

Informaciją atnaujino: Ramunė Pajadienė,
Informacija atnaujinta: 2021-01-21 11:24