Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Leidiniai

 

_ _ _

Antraštė: Atrask Lietuvos archyvus. Discover Lithuanian Archives.

 

Skelbimo duomenys: 2013, Vilnius

Apimtis: 128 p.

 

 

Leidinį galima įsigyti: Lietuvos valstybės istorijos archyve, Gerosios Vilties 10, Vilnius,

Tel.  (8 5) 213 72 59

Antraštė: Lietuvos partizanų Žemaičių apygarda (1945–1953 m.) 

Skelbimo duomenys: 2010, Vilnius

Apimtis: 405 p.

ISBN: 978-9955-33-597-9

Dokumentų rinkinys

„Lietuvos partizanų Žemaičių apygarda (1945–1953 m.)“

 

Lietuvos partizanų Žemaičių apygarda. 1945–1953 m.: Dokumentų rinkinys / Lietuvos archyvų departamentas, Lietuvos ypatingasis archyvas. Redakcinė kolegija: Vidas Grigoraitis, Rasa Masiulionytė, Nijolė Maslauskienė, Kęstutis Remeika, Tomas Remeikis.– Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. – 405 p., iliustr. (ISBN 978-9955-33-597-9).

 

Vilniaus universiteto leidykla išleido Lietuvos ypatingojo archyvo parengtą dokumentų rinkinį, atspindintį Laisvės kovas Žemaitijoje 1945–1953 m.

 

Dokumentų rinkinyje skelbiami Žemaičių apygardos ir su jos partizanais kovojusių okupacinių politinių ir represinių struktūrų dokumentai, kurių originalai ar mikrofilmai saugomi Lietuvos ypatingajame archyve. Iš publikuojamų dokumentų galima susidaryti detalų vaizdą apie Žemaičių apygardos organizavimą, sandarą ir sudėtį, Lietuvos komunistų partijos politinę ir įslaptintą represinių žinybų veiklą naikinant Žemaitijos partizanus. Dokumentai atskleidžia Žemaičių apygardos reikšmingą vaidmenį Lietuvos laisvės kovose, jos vietą Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo organizacijoje.

 

Rinkinys suskirstytas į du skyrius. Pirmajame skyriuje skelbiami Žemaitijos partizanų dokumentai, antrajame – okupacinių politinių ir represinių struktūrų dokumentai, atskleidžiantys ginkluoto pasipriešinimo slopinimą.

 

Šis dokumentų rinkinys – dar vienas svarbus šaltinis Žemaičių apygardos ir Lietuvos laisvės kovų istorijai tirti.

_ _ _

Antraštė: Kauno miesto planai XIX a. – XX a. I p.

Skelbimo duomenys: 2007, Kaunas

Apimtis: 60 p. ir 25 planai

ISBN: 978-9955-03-420-9

Leidinio tiražas parduotas

- - - - - - - - - - - - - - -

 

Antraštė: Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Skelbimo duomenys:
2006, Vilnius

Apimtis:
40 p.

Leidinio tiražas parduotas

- - - - - - - - - - - - - - -

 

Antraštė: Lietuvos partizanų Dainavos apygarda (1945–1952 m.)

Skelbimo duomenys: 2003, Vilnius

Apimtis: 452 p.

ISBN: 9986-568-14-5

Leidinį galima įsigyti: Lietuvos ypatingojo archyvo skaitykloje, Gedimino pr. 40/1, Vilnius, tel. (8 5) 262 4923


DOKUMENTŲ RINKINYS APIE
DZŪKIJOS PARTIZANŲ KOVAS IR JŲ SLOPINIMĄ

 

„Lietuvos partizanų Dainavos apygarda (1945-1952 m.)“: dokumentų rinkinys / Lietuvos archyvų departamentas, Lietuvos ypatingasis archyvas. Redaktorių kolegija: dr. Juozapas Romualdas Bagušauskas (vyr. redaktorius), Nijolė Maslauskienė, Vidas Grigoraitis, prof. dr. Tomas Remeikis, Vilnius: Lietuvos archyvų departamentas, 2003, 452 p., iliustr. 8 lap.

Lietuvos archyvų departamentas ir Lietuvos ypatingasis archyvas parengė ir išleido dokumentų rinkinį „Lietuvos partizanų Dainavos apygarda (1945-1952 m.)“. Šiame dokumentų rinkinyje skelbiami Lietuvos partizanų Dainavos apygardos ir Lietuvos laisvės kovas slopinusių okupacinių politinių ir represinių struktūrų dokumentai, kurie saugomi Lietuvos ypatingajame archyve ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos savanoriškų pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės Laisvės kovų muziejuje Alytuje. Buvo atrinkti partizanų politinę, ideologinę ir organizacinę veiklą bei svarbiausias kovines operacijas atskleidžiantys dokumentai. Taip pat skelbiami labiausiai informatyvūs Lietuvos komunistų partijos, Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato - Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (NKGB-MGB) ir Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato - Lietuvos SSR Vidaus reikalų ministerijos (NKVD-MVD) dokumentai, kurie atspindi Dainavos apygardos organizavimą, sandarą ir sudėtį, parodo įslaptintą represinių žinybų veiklą naikinant Dzūkijos partizanus. Skelbiami dokumentai atskleidžia svarbų Dainavos apygardos vaidmenį Lietuvos laisvės kovose, parodo jos vietą partizaniniame kare ir Pietų Lietuvos partizanų karinėje teritorinėje organizacijoje. Dokumentai yra svarbus šaltinis išsamesnei Dainavos apygardos, Pietų Lietuvos partizanų srities ir visos Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo istorijai tirti.

 

Rinkinyje skelbiami 268 dokumentai, suskirstyti į du skyrius pagal dokumentų sudarytojus. Pirmajame skyriuje pateikti Dzūkijos partizanų dokumentai, atspindintys laisvės kovas, antrajame - Lietuvos komunistų partijos, NKGB-MGB, NKVD-MVD ir kitų okupacinių represinių žinybų dokumentai, atskleidžiantys ginkluoto pasipriešinimo slopinimą. Pirmajame skyriuje pateikti partizanų dokumentai sugrupuoti į tris poskyrius pagal partizaninio karo laikotarpius. Leidinį sudaro įvadas, apžvalga „Lietuvos partizanų Dainavos apygarda 1944-1952 m.“, reziumė anglų kalba, santrumpų sąrašas, dokumentų sąrašas, dokumentai, priedai (apygardos organizacija, apygardos vadovybė, trys rodyklės: asmenvardžių, Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo politinių organizacijų ir partizanų karinių teritorinių struktūrų, vietovardžių).


Šios knygos išleidimą rėmė Polybijaus fondas, vadovaujamas prof. dr. Tomo Remeikio. Knygos išleidimą per Polybijaus fondą finansavo Danutė ir Raimundas Korzonai savo tėvų atminimui pagerbti.


Leidinį galima įsigyti Lietuvos ypatingojo archyvo skaitykloje Gedimino pr. 40/1, Vilnius.

_ _ _

  Antraštė: Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945–1950 m.)

Skelbimo duomenys: 2003, Vilnius

Apimtis: 485 p.
ISBN: 9986-568-13-7

Leidinį galima įsigyti: Lietuvos ypatingojo archyvo skaitykloje, Gedimino pr. 40/1, Vilnius, tel. (8 5) 262 4923


DOKUMENTŲ RINKINYS
APIE RYTŲ LIETUVOS PARTIZANŲ KOVAS

 

„Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945-1950 m.)“: dokumentų rinkinys / Lietuvos archyvų departamentas, Lietuvos ypatingasis archyvas. Redaktorių kolegija: Kęstutis Remeika (vyr. redaktorius), Geistautas Gečiauskas, Vidas Grigoraitis, prof. dr. Tomas Remeikis, Vilnius: Lietuvos archyvų departamentas, 2003, 486 p., iliustr. 17 p.

 

Lietuvos archyvų departamentas ir Lietuvos ypatingasis archyvas parengė ir išleido dokumentų rinkinį „Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945-1950 m.)“. Šiame dokumentų rinkinyje skelbiami Vytauto apygardos štabo ir Tigro rinktinės dokumentai, saugomi Lietuvos ypatingajame archyve ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje.

1944-1952 metais gyvavusi Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė veikė daugiausia Švenčionių apskrityje ir kai kuriuose gretimuose Baltarusijos SSR rajonuose. Kurį laiką tai buvo didžiausias visoje Lietuvoje rinktinės tipo partizanų junginys.

 

Dėl nedidelio archyvuose išlikusių autentiškų Tigro rinktinės štabo dokumentų skaičiaus šios vienos pirmųjų pokario partizanų rinktinių istorija ilgai buvo Lietuvos partizanų sąjūdžio istorijos „baltoji dėmė“. Didžioji dalis rinkinyje publikuojamų dokumentų pusšimtį metų išbuvo žemėje užkastame bidone, kurį 1999 m. vasarą tiesiant kelią atsitiktinai užkabino ir išvertė Adutiškio girioje dirbęs kelininkų buldozeris. Publikavimui buvo atrinkti daugiausia rinktinės operatyvinę, organizacinę ir ideologinę veiklą atspindintys dokumentai, taip pat dokumentai, parodantys Tigro rinktinės vietą Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Rytų Lietuvos srities organizacijoje ir nušviečiantys rinktinės santykius su kitų srities rinktinių bei Vilniaus krašto lenkų partizanais. Skelbiami dokumentai atskleidžia daugelį iki šiol nežinomų Tigro rinktinės ir kitų Rytų Lietuvos partizanų junginių istorijos aspektų. Dokumentai yra svarbus šaltinis išsamesnei Vytauto apygardos ir visos Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo istorijai tirti.

 

Rinkinyje skelbiama 230 dokumentų, kurie išdėstyti chronologine tvarka ir suskirstyti į tris skyrius pagal Tigro rinktinės istorijos laikotarpius. Ketvirtajame skyriuje publikuojama 1948-1950 m. Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Roko-Dijakomo ir nenustatyto rinktinės partizano rašyta rinktinės Kronika. Joje aprašomi įvykiai Švenčionių krašte nuo 1944 m. liepos mėn., Tigro rinktinės susikūrimas 1944 m. rudenį, partizanų veikla iki 1950 m. gruodžio mėnesio. Kronikoje pateikta daug Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo istorijos tyrinėtojams iki šiol nežinotų faktų. Leidinį sudaro įvadiniai straipsniai „Trumpa Vytauto apygardos istorijos apžvalga“ ir „Vytauto apygardos Tigro rinktinė“, reziume anglų k., iliustracijos, dokumentų, santrumpų ir Tigro rinktinės vadų sąrašai, asmenvardžių bei vietovardžių rodyklės ir dokumentai.

 

Šios knygos išleidimą rėmė Polybijaus fondas, vadovaujamas prof. dr. Tomo Remeikio. Knygos išleidimą per Polybijaus fondą finansavo, savo veiklą išeivijoje užbaigusi, Akademinės Skautijos leidykla, pirmininkas Rimantas Dirvonis, skirdama šį leidinį jaunajai Lietuvos kartai.

 

Leidinį galima įsigyti Lietuvos ypatingojo archyvo skaitykloje Gedimino pr. 40/1, Vilnius.

_ _ _

   Antraštė: Lietuvos partizanų Tauro apygarda (1945–1952 m.)

Skelbimo duomenys: 2000, Vilnius

Apimtis: 584 p.

ISBN: 9986-568-12-9

Leidinio tiražas parduotas
- - - - - - - - - - - - - - -  
Antraštė: Lietuvos archyvai

Leidimai: 1988–2001 m.

ISSN: 1392-0294

Straipsnių ir dokumentų rinkinys

„Lietuvos archyvai“

 

Įsigyti galite Lietuvos literatūros ir meno archyvo bibliotekoje, O. Milašiaus g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 265 2624

 

  Antraštė: Lietuvos literatūros ir meno archyvo fondų žinynas

Skelbimo duomenys: 1998, Vilnius

Apimtis: 342 p.

ISBN: 9986-568-09-9

Leidinį galima įsigyti: Lietuvos literatūros ir meno archyvo bibliotekoje, O. Milašiaus g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 265 2624


- - - - - - - - - - - - - - -  
Antraštė: Panevėžio apskrities archyvo fondų rodyklė

Skelbimo duomenys: 1998, Vilnius

Apimtis: 99 p.

ISBN: 9986-568-11-0

Leidinį galima įsigyti: Lietuvos literatūros ir meno archyvo bibliotekoje, O. Milašiaus g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 265 2624


- - - - - - - - - - - - - - -  
Antraštė: Komunistinių organizacijų fondų žinynas

Skelbimo duomenys: 1996, Vilnius

Apimtis: 375 p.

ISBN: 9986-568-07-2

Leidinį galima įsigyti: Lietuvos literatūros ir meno archyvo bibliotekoje, O. Milašiaus g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 265 2624
- - - - - - - - - - - - - - -  

Antraštė: Sapiegų giminės dokumentai

Skelbimo duomenys: 1995, Vilnius

Apimtis: 73 p.

ISBN: 9986-568-04-8

 

 
Leidinio tiražas parduotas

- - - - - - - - - - - - - - -

 

Antraštė: Lietuvos literatūros ir meno archyvo institucijų fondų žinynas

Skelbimo duomenys: 1995, Vilnius

Apimtis: 129 p.

ISBN: 9986-568-02-1

Leidinį galima įsigyti: Lietuvos literatūros ir meno archyvo bibliotekoje, O. Milašiaus g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 265 2624


- - - - - - - - - - - - - - -  
Antraštė: Šiaulių apygardos archyvo fondų žinynas

Skelbimo duomenys: 1994, Vilnius

Apimtis: 302 p.

ISBN: 9986-568-01-3

Leidinį galima įsigyti: Šiaulių apskrities archyve, Vilniaus g. 160, Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05


- - - - - - - - - - - - - - -  

Antraštė: Lietuvos centrinio valstybinio istorijos archyvo fondų žinynas

Skelbimo duomenys: 1990, Vilnius

Apimtis: 240 p.


ISBN: 5-420-00705-3(I)

Leidinį galima įsigyti: Lietuvos valstybės istorijos archyve, Gerosios Vilties g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 213 7482

- - - - - - - - - - - - - - -

 

Antraštė: Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kaune fondų žinynas

Skelbimo duomenys: 1986, Kaunas

Apimtis: 275 p.

Leidinio tiražas parduotas_ _ _  

 

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2015-06-03 12:41