Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT55 4040 0636 1000 0331

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Apie projektą ir publikacijos

         

 

          Archyvai yra svarbios atminties institucijos, kaupiančios ir saugančios mūsų istorinę atmintį. Archyviniai dokumentai yra reikšmingi ir vieninteliai objektyvūs istorijos šaltiniai, padedantys mums suprasti savo tapatumą ir palikti tvirtą pagrindą ateities kartoms.

          Lietuvos kultūros tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1 LKT -15 buvo pritarta ir skirtas dalinis finansavimas Kauno apskrities archyvo projektui „Kauno miesto savivalda, jos raida istorijos šaltiniuose ir bendruomeniškumo ugdymas“. Projektas vykdytas nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2015 m. gruodžio 15 d.

         Šio projekto pagrindinis tikslas - ugdyti Kauno miesto gyventojų pilietiškumo ir bendruomeniškumo dvasią, siekti aktyvinti Kauno miesto gyventojų domėjimąsi miesto istorija, taip prisidedant prie tautos atminties puoselėjimo, pilietiškumo formavimo.

Pirmuoju projekto etapu buvo rengiama publikacijai edukacinė medžiaga, susijusi su Kauno miesto istorija bei Kauno apskrities archyvo saugoma Nacionalinio dokumetų fondo dalimi. Parengta šiuo etapu informacija buvo naudojama projekto metu bei bus naudojama ir vykdant kitas Kauno apskrities archyvo veiklas.

          Antruoju projekto etapu buvo kuriama edukacinė programa apie Kauno miesto istoriją - rengiamos paskaitos apie Kauno miesto istoriją miesto savivaldos raidą bei edukaciniai užsiėmimai, praktinės užduotys ir užsiėmimai informacijos įsisavinimui.

          Trečiasis projekto etapas apimė paskaitų ir edukacinių užsiemimų organizavimą ir vykdymą. Jose buvo kviečiami dalyvauti miesto mokyklų mokiniai bei miesto bendruomenių nariai. Šiame etape buvo siekiama pritraukti visus susidomėjusius bei identifikuoti naujas galimai suinteresuotų asmenų grupes.

          Vykdant projektą buvo surengti 7 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo virš 120 mokinių iš Kauno „Santaros gimnazijos“, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos ir pavieniai asmenys. Užsiėmimuose apsilankę, ne tik dalyvavo viktorinoje, bet ir turėjo puikią progą susipažinti su Kauno apskrities archyvo veikla, čia saugomos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentais, su Kauno miesto bei jo savivaldos istorija, su dokumentų parodomis „Kaunas istorinių lūžių metais 1940 / 1990 m.“ ir „Sveikatos apsauga Kauno gubernijoje“ ir jose gvildenamomis temomis.

          Kaip baigiamasis projekto renginys, 2015 m. lapkričio 26 d. Kauno apskrities archyve vyko apskritojo stalo diskusija, kurioje kalbėta apie archyvus šiuolaikinės visuomenės kontekste, iššūkius, su kuriais jie susiduria, archyvų, ypač regioninių, vaidmenį ugdant bendruomeniškumą, skaitmeninio turinio kūrimo poreikį ir galimybes. Diskusiją moderavo Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis ir internetinio dienraščio Bernardinai.lt direktorius Andrius Navickas. Diskusijoje dalyvavo LR kultūros viceministras Romas Jarockis, Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotoja Zita Medišauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas Jonas Vaičenonis, Kauno V. Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Marius Jonaitis, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro istorijos vyr. mokytojas Kęstutis Kasparas, Kauno „Veršvų“ vidurinės mokyklos ir Kauno „Santaros“ gimnazijos istorijos mokytoja Diana Murauskienė, Kauno apskrities archyvo direktorius Gintaras Dručkus, Telšių apskrities archyvo direktorė Alma Jankauskienė, Tauragės apskrities archyvo direktorė Raimonda Veisienė, Alytaus apskrities archyvo direktorė Zenė Bernatavičienė bei kiti valstybės archyvų atstovai. Vienas svarbiausių diskusijos metu pabrėžtų aspektų tai, kad įvairių nūdienos iššūkių akivaizdoje archyvai turi ne tik juos deramai suvokti, įvertinti, bet ir įžvelgti jų teikiamas galimybes, numatant vykdomų veiklų prioritetus ir nubrėžiant naujų veiklos krypčių ar formų gaires, o viena iš galimų krypčių – skatinti valstybės archyvus iš pasyvių viešojo sektoriaus subjektų tapti aktyviais – skatinančiais bendruomeniškumą, ugdančiais visuomenės susidomėjimą tautos istorine atmintimi, konkrečios bendruomenės istorija ir jos išsaugojimu bei puoselėjimu.

          Manome, kad buvo pasiektas esminis projekto tikslas – užmegztas dialogas su Kauno miesto ugdymo įstaigomis ir inicijuotos platesnės diskusijos archyvų, kaip istorinės atminties saugotojų tema. Tikimės, kad vykdydami šį projektą prisidėjome vešinant kultūrinį dokumentinį paveldą, taip pat prie tarpinstitutcinių ir bendruomenių bendradarbiavimo iniciatyvų, sustiprinome grįžtamąjį ryšį iš visuomenės, kas leis ateityje ne tik darniau bendrdadarbiauti, bet ir teikti geresnės kokybės paslaugas.

 

PUBLIKACIJOS

 

„VALSTYBĖS ISTORINĖ TAPATYBĖ IR ARCHYVAI (I). KLAUSIMŲ DAUGIAU NEI ATSAKYMŲ“ Plačiau...

„VALSTYBĖS ISTORINĖ TAPATYBĖ IR ARCHYVAI (I). KLAUSIMŲ DAUGIAU NEI ATSAKYMŲ“ Plačiau...

„VALSTYBĖS ATMINTIS IR ARCHYVAI (III). APIE PILIETINĮ UGDYMĄ IR ARCHYVISTIKĄ“ Plačiau...

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2015-12-16 15:50