Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Baigiamasis straipsnis

          2013 m. balandį – 2013 metų spalį Kauno apskrities archyvas vykdė projektą „Lietuvos ir Baltarusijos archyvarų gebėjimų stiprinimas, identifikuojant ir puoselėjant lituanistinį paveldą Baltarusijos archyvuose“ (toliau – Projektas). Projektas buvo finansuojamas Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Teikdamas paraišką Ministerijai Archyvas suformulavo bei išdėstė siektinus tikslus ir motyvus, kuriais pagrindė savo prašymą finansuoti Projektą. Projekto esmę sudaro du aspektai:

          1. Baltarusijos valstybės archyvų saugyklose saugomų su Kauno ir Marijampolės miestų bei jų regionų istorija ir kultūra susijusių archyvinių dokumentų identifikavimas, atranka ir jų pristatymas visuomenei, įvedimas tiek į Baltarusijos, tiek ir į Lietuvos istorijos tyrinėtojų mokslinę apyvartą.

          2. Baltarusijos ir Lietuvos archyvarų įgūdžių bei gebėjimų vystymas.

          Projekte iš Lietuvos pusės dar dalyvavo Marijampolės apskrities archyvas; iš Baltarusijos pusės – Baltarusijos nacionalinis istorijos archyvas (NBIA).

          Įgyvendinant Projektą įvyko du Baltarusijos archyvarų vizitai į Lietuvą (vienas – 2013 m. balandį; kitas – 2013 m. rugsėjį) ir du – Lietuvos archyvistų darbo grupės vizitai į NBIA (2013 m. biirželis - Minskas) ir NBIA Gardine (2013 m. rugsėjis – Gardinas).

          Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Baltarusijos valstybės archyvuose saugomų Lietuvai, jos istorijai bei kultūrai reikšmingų dokumentų apimtys labai didelės. Dėl susiklosčiusių įvairių aplinkybių reikšminga dalis Lietuvos ir Baltarusijos kultūros kilnojamojo paveldo vertybių buvo sukurta Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, į kurią, be lietuviškųjų žemių, įėjo ir baltarusiškosios. Susikūrus Baltarusijos valstybei, jos perimtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais sukurtas kultūros paveldas vienu metu yra ir Baltarusijos, ir Lietuvos kultūros paveldas užsienyje, arba – abiejų tautų bendras kultūros paveldas, saugomas Baltarusijoje. Atskirais atvejais, atsižvelgiant į šių abiejų valstybių ir tautų ilgalaikes ir glaudžias kultūrines bei politines sąsajas su Lenkija, tokios kultūros paveldo vertybės gali būti ir trijų šalių ir tautų bendras kultūros paveldas. Jų identifikavimas, atranka, ypač – rašytinių dokumentų – imlus darbo laikui procesas, todėl šiame kontekste Lietuvos archyvistų interesas yra ilgalaikis. Manome, kad tas pats pasakytina ir apie kolegas Baltarusijoje.

          Lietuvos archyvistų grupė (Kauno apskrities archyvo darbuotojai Gintaras Dručkus, Kristina Stanišauskė ir Marijampolės apskrities archyvo direktorius Rimvydas Urbonavičius) savaitę (birželio 16-21 d.) dirbo NBIA Minske ir savaitę – NBIA Gardine (rugsėjo 8-13). Tačiau ir per šį trumpą laiką buvo peržiūrėta nemažai dokumentų, dalis iš jų atrinkti skaitmeninių kopijų pagaminimui. Kaip pavyzdį galima paminėti Vilijampolės miesto (dabar – Kauno miesto dalis) inventorių kolekciją, apimančią laikotarpį beveik nuo pačių pirmųjų Vilijampolės miesto įkūrimo dienų iki XIX a. pabaigos: seniausias inventorius datuotas 1653 metų liepos 17 dieną, vėlyviausias surašytas 1885 metais. Reikšmingų Lietuvos istorijai dokumentų Baltarusijos archyvuose yra daug ir visiems jiems peržiūrėti reikia kur kas daugiau laiko ir žmogiškųjų išteklių. Tad norėtųsi tikėti, kad tokie darbo vizitai nebūtų vienkartiniai, o taptų nuoseklaus, tikslingo ir ilgalaikio proceso dalimi.

          Baltarusijos ir Lietuvos archyvarų susitikimų metu buvo aptartos bendradarbiavimo gairės identifikuojant ir puoselėjant bendrą kultūros paveldą, apsikeista profesine patirtimi bei gerosios praktikos pavyzdžiais, etc. Susitikimų metu abi pusės išsakė nuomonę, kad, esant galimybėms, tokio pobūdžio bendradarbiavimą bei veiklas būtų tikslinga tęsti ir plėtoti.  Plačiau...

 

 

 

Informaciją atnaujino: Jelena Solnceva, Veiklos administravimo ir skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2013-10-29 15:01