Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Reorganizavimo sąlygos

 

PANEVĖŽIO APSKRITIES ARCHYVO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio apskrities archyvo reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Panevėžio apskrities archyvo reorganizavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės archyvus“.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS DUOMENYS

 

3. Duomenys apie reorganizuojamą juridinį asmenį – Panevėžio apskrities archyvą:

3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2. buveinės adresas –Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžys, M. Valančiaus g. 3;

3.3. kodas –190766380;

3.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

4. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujantį juridinį asmenį – Šiaulių apskrities archyvą:

4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinės adresas – Šiaulių miesto savivaldybė, Šiauliai, Vilniaus g. 160;

4.3. kodas – 290765660;

4.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

5. Reorganizavimo būdas – Panevėžio apskrities archyvas reorganizuojamas jungimo būdu, prijungiant jį prie Šiaulių apskrities archyvo, kuriam pereina visos reorganizuojamo Panevėžio apskrities archyvo teisės ir pareigos. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Šiaulių apskrities archyvo pavadinimas bus pakeistas į Šiaulių regioninį valstybės archyvą.

6. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Panevėžio apskrities archyvas.

7. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Šiaulių apskrities archyvas.

 

 

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 

8. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Panevėžio apskrities archyvo teisės ir pareigos 2015 m. sausio 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigaiŠiaulių apskrities archyvui. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre.

9. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Panevėžio apskrities archyvo direktorius iki 2014 m. gruodžio 1 d. sudaro ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus, kurie iki 2014 m. gruodžio 31 d. perduodami po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Šiaulių apskrities archyvui.

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos archyvo fondai nebus performuojami ir perskirstomi, bylos nebus peršifruojamos.

10. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos dokumentai perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Dokumentai perduodami pagal reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Panevėžio apskrities archyvo direktoriaus patvirtintus sąrašus, pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

 SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendins Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

12. Aprašas skelbiamas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Panevėžio apskrities archyvo ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Šiaulių apskrities archyvo interneto svetainėse http://www.archyvai.lt/lt/paa_aktualijos.html,  http://www.archyvai.lt/lt/saa_aktualijos.html ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

 

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2014-07-24 10:40