Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Senieji aktai

SENŲJŲ AKTŲ (SA) FONDAI        

 

 

                      Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA) yra saugomi Senieji aktai (SA) – tai dokumentų kompleksas, kurį sudaro XVI-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) įstaigų fondai. Šis dokumentų kompleksas yra paveldėtas iš dar carinėje Rusijoje įsteigto ir 1852-1915 m. veikusio Vilniaus centrinio senųjų aktų archyvo. Šiuo metu LVIA saugo  virš 15-os tūkstančių  SA bylų, kuriose yra  nuo keliolikos ir daugiau 3000 lapų.  Senųjų aktų dokumentai užima daugiau nei 560 metrų lentynų Didžioji dalis bylų originaliais odinais viršeliais.

 

 

                       Storiausia knyga - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo nuosprendžių aktų knyga. (1741 m., lenkų kalba, 3233 lapai,( 51 x 22 x 34 cm , išskleista  – 93 x 34 x 20 cm).

 

 

 

                   Senąja gudų (rusėnų), lenkų, lotynų, vokiečių, prancūzų kalbomis rašytų dokumentų pavyzdžiai.

 

          
          
         
         

 

                     XIX a. antroje pusėje ir XX a. pr. archyvarai N. Gorbačevskis ir I. Sprogis rusų kalba yra sudarę SA dokumentų katalogus, kuriais naudojamasi ir dabar. Tačiau šie katalogai turi nemažai trūkumų bylų sisteminimo ir jų fondinės priklausomybės nustatymo atžvilgiu. Jie taip pat neatitinka dabartiniu metu taikomų archyvų bylų aprašymo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių.

                      Atkūrus Lietuvos valstybę LVIA buvo nutarta naujai aprašyti SA dokumentų komplekso dokumentus, lietuvių kalba sudaryti naujus apyrašus ir fondo pažymas. Ši veikla yra vykdoma nuo 1999 m. bei tęsiama ir dabartiniu metu. Archyvarai jau yra sudarę keliasdešimt SA fondų pažymų ir apyrašų, aprašę keletą tūkstančių bylų. Kadangi visi SA parašyti senąja gudų arba lenkų kalbomis, kruopščiam dokumentų tyrinėjimui yra būtinos istorinės žinios, reikalingi specifiniai paleografo gebėjimai ir įgūdžiai, taip pat yra neišvengiamos ir didelės darbo laiko sąnaudos.

                     Čia chronologine tvarka yra pateiktos aprašytų SA fondų pažymos (be apyrašų). Jos yra sudarytos lietuvių ir rusų kalbomis, kadangi LDK įstaigų istorija domina ir kaimyninių šalių: tyrinėtojus, dažnai lankančius archyvo skaityklą. Kai kurios pažymos skiriasi viena nuo kitos savo turiniu ir struktūra, nes buvo sudarytos pagal to meto archyvų dokumentų tvarkymo ir raštvedybos taisykles. Naujai aprašytų SA fondų pažymų sąrašas bus nuolat papildomas.

 

SA fondų sudarytų pažymų sąrašas

 

                     Šių pažymų turinys, tekstas ar bet kuri jų dalis negali būti kopijuojama, platinama, retransliuojama, atgaminama jokia forma, elektronine ar mechanine, įskaitant kopijavimą, įrašymą, saugojimą prieinamose informacinėse sistemose, ar kokiu kitokiu būdu be išankstinio autorių sutikimo.

 

Sudarymo

metai

Fondai

2000

F. 20 „VILNIAUS ŽEMĖS TEISMAS“

F. 22„VILNIAUS MAGDEBURGINIS TEISMAS“

F. 10 „LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS IŽDO TRIBUNOLAS“

F. 25 „LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KARO KOMISIJA“

F. 9 „LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VYRIAUSIASIS DVASINIS TRIBUNOLAS“

2001

F. 19 „VILNIAUS VYSKUPO JURISDIKA“

F. 17 „LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS DVARO ASESORIŲ TEISMAS“

F 23 „VILNIAUS MAGISTRATAS“

2002

F. 24 „VILNIAUS PILININKAS“

F. 11 „LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS IŽDO KOMISIJA

2003-2005

F. 8 apyrašas Nr. 1–4 „LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VYRIAUSIASIS TRIBUNOLAS“

2004

F. 21 „VILNIAUS PILIES TEISMAS“

2005

F. 345 „TRAKŲ PILIES TEISMAS”

2006

F. 284 „RASEINIŲ (ŽEMAIČIŲ) ŽEMĖS TEISMAS“

F. 285 „RASEINIŲ (ŽEMAIČIŲ) PILIES TEISMAS“

F. 344 „TRAKŲ ŽEMĖS TEISMAS“

2007

F. 162 „KAUNO ŽEMĖS TEISMAS“

F. 163 „KAUNO PILIES TEISMAS“

F. 372 „EIŠIŠKIŲ ŽEMĖS TEISMAS“

2008

F. 79 „UKMERGĖS ŽEMĖS TEISMAS“

F. 80 „UKMERGĖS PILIES TEISMAS“

2010

F. 367 „ŠIAULIŲ (ŽEMAIČIŲ) PILIES TEISMAS“

2011

F. 365 „ŠIAULIŲ (ŽEMAIČIŲ) ŽEMĖS TEISMAS“

2012

F. 351 „UPYTĖS ŽEMĖS TEISMAS“

F. 352 „UPYTĖS PILIES TEISMAS“

2013

F. 143 „UŽNERIO ŽEMĖS TEISMAS“

F. 144 „UŽNERIO PILIES TEISMAS“

F. 349 „UPYTĖS PAKAMARIO TEISMAS“

F. 350 „UPYTĖS EKSDIVIZINIS TEISMAS“

2014

F. 46 „BRESLAUJOS ŽEMĖS TEISMAS“

F. 337 „TELŠIŲ (ŽEMAIČIŲ) ŽEMĖS TEISMAS“

2015

F. 152 „KĖDAINIŲ MAGDEBURGINIS TEISMAS“

F. 338 „TELŠIŲ (ŽEMAIČIŲ) PILIES TEISMAS“

F. 1876 „SENŲJŲ AKTŲ KOLEKCIJA“

2016

F. 334 „SMOLENSKO ŽEMĖS TEISMAS“

F. 101 “KARALIŠKASIS MARŠALKOS TEISMAS GARDINE”

2017

F. 4 "ABIEJŲ TAUTŲ KARO KOMISIJA"

F. 165 "KAUNO MAGDEBURGINIS TEISMAS"

F. 5 "NUOLATINĖS TARYBOS ABIEJŲ TAUTŲ KARO DEPARTAMENTAS"

2018

F. 166 "KAUNO MAGISTRATAS"

F. 73 "UKMERGĖS PAKAMARIO TEISMAS"

F. 7 "LDK GENERALINĖS LAISVOSIOS KONFEDERACIJOS TEISMAS"

F. 1544 "BRESLAUJOS KONFEDERACIJA"

F. 45 "BRESLAUJOS PAKAMARIO TEISMAS"

2019

F. 14 "VILNIAUS PAKAMARIO TEISMAS"

F. 97 "VARNIŲ MAGDEBURGIJA"

F. 1 "KARALIŲ PRIVILEGIJŲ, AMATININKŲ CECHŲ IR TEISMŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJA"

F. 282 "RASEINIŲ (ŽEMAIČIŲ) PAKAMARIO TEISMAS"

F. 1597 "SMOLENSKO PAKAMARIO TEISMAS"

F. 189 "MERKINĖS MAGDEBURGIJA"

F. 363 "ŠIAULIŲ (ŽEMAIČIŲ)PAKAMARIO TEISMAS"

F. 159 "KAUNO PAKAMARIO TEISMAS"

2020

F. 188 "MERKINĖS ŽEMĖS TEISMAS"

F. 341 "TRAKŲ PAKAMARIO TEISMAS"

F. 362 "ŽEMAITIJOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KONFEDERACIJOS ŠIAULIŲ REPATRICIJOS TEISMAS"

F. 232 "ALYTAUS MAGDEBURGIJA"

F. 12 "RADVILŲ AUKŠČIAUSIOJI KOMISIJA"

F.168  "KRETINGOS (KAROLŠTATO) MAGDEBURGINIS TEISMAS"

F. 361 "ŠEDUVOS MIESTO MAGISTRATAS"

F. 374 "JONIŠKIO MAGDEBURGINIS TEISMAS"

 2021

F. 13 "VILNIAUS KONFEDERACIJOS TEISMAS"

F. 76 "UKMERGĖS EKSDIVIZINIS TEISMAS"

F. 47 "BRESLAUJOS TVARKOMOJI CIVILINĖ-KARINĖ KOMISIJA"

F. 39 "BIELSKO ŽEMĖS TVARKOMOJI CIVILINĖ-KARINĖ KOMISIJA"

F. 65 "VIRBALIO MAGDEBURGINIS TEISMAS"

F. 346 "TRAKŲ MAGDEBURGINIS TEISMAS" 

F. 368 "ŠIAULIŲ MIESTO MAGISTRATAS"

F. 370 "SKUODO (JOHANESBURGO) MAGDEBURGINIS TEISMAS"

2022

F.18 "VILNIAUS EKSDIVIZINIS TEISMAS"

F. 343 "TRAKŲ EKSDIVIZINIS TEISMAS"

 F.376 "VILNIAUS ROMOS KATALIKŲ VYSKUPIJOS DEKANATŲ APRAŠYMŲ KOLEKCIJA"

F. 342 "TRAKŲ KOMPROMISINIS TEISMAS"

F. 181 "LYDOS TVARKOMOJI CIVILINĖ-KARINĖ KOMISIJA"

F. 274 "PRIENŲ KOMPROMISINIS TEISMAS"

F. 283 "RASEINIŲ (ŽEMAIČIŲ) KOMPROMISINIS TEISMAS"

F. 82 "UKMERGĖS TVARKOMOJI CIVILINĖ-KARINĖ KOMISIJA"

2023

 F. 123 "DROHIČINO PILIES TEISMAS"

F. 126"DRUJOS MAGDEBURGINIS TEISMAS"


 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Igor Voitiulevič,
Informacija atnaujinta: 2023-04-07 10:51