O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Skelbimai

Skelbimo nr.:

54959

Skelbimo data:

2018-11-16

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Pareigos:

Projekto „Informacinės sistemos E-KINAS modernizavimas ir plėtra“ informacinių technologijų specialistas

Pareigybės aprašymas:


PROJEKTO „INFORMACINĖS SISTEMOS E-KINAS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖ


1. Projekto informacinių technologijų specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis - dalyvauti projekto „Informacinės sistemos E-kinas modernizavimas ir plėtra“ (toliau – projektas) veiklose, susijusiose su specializuotos techninės ir programinės įrangos diegimu bei informacinės sistemos E-KINAS modernizavimu.
4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus projekto vadovui.
5. Tarnybinis atlyginimas ir mokėjimo tvarka yra nustatoma darbo sutartyje ir (ar) Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) direktoriaus įsakymais.


II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų (matematikos, informatikos) išsilavinimą;
6.2. turėti ne trumpesnę kaip 5 metų darbo patirtį IT srityje;
6.3. turėti ne trumpesnę kaip 2 metų IT specialisto darbo patirtį konsultuojant ir/ar diegiant ir/ar vadovaujant IT projektams, kurių apimtyje kuriamos informacinės sistemos;
6.4. puikiai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valstybės informacinių sistemų kūrimą, diegimą ir administravimą;
6.5. būti susipažinusiam su technine ir programine įranga, susijusia su skaitmeninimu, skaitmeniniu restauravimu, skaitmeninių saugyklų administravimu;
6.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
6.7. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;
6.8. mokėti anglų kalbą;
6.9. savarankiškai organizuoti savo darbą;
6.10. būti pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti komandoje.


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal savo kompetencijos sritį dalyvauja, rengiant Projekto viešųjų pirkimų technines specifikacijas, vertinant tiekėjų pasiūlymus, rengiant atsakymus į tiekėjų paklausimus;
7.2. dalyvauja, įdiegiant Projekto specializuotą techninę ir programinę įrangą;
7.3. dalyvauja, vertinant informacinės sistemos E-KINAS specifikaciją;
7.4. dalyvauja, vertinant informacinės sistemos E-KINAS modernizavimo analizės, projektavimo, diegimo ir testavimo dokumentaciją bei šios dokumentacijos atliktį sistemos naudotojų poreikiams;
7.5. dalyvauja modernizuojamos informacinės sistemos E-KINAS testavimuose bei vykdant bandomąją eksploataciją;
7.6. užtikrina sklandų Projekto metu įdiegtos specializuotos techninės ir programinės įrangos veikimą, atlieka smulkių gedimų šalinimą darbo vietoje;
7.7. bendradarbiauja su kitų valstybės informacinių sistemų tvarkytojais, siekiant užtikrinti reikiamų duomenų mainų sutarčių pasirašymą;
7.8 vykdo kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.


IV. ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą savo funkcijų ir pavedimų vykdymą bei darbo rezultatus.

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas:

O.Milašiaus g. 21, LT-10102 Vilnius

Telefonas:

861423317

El. paštas:

[email protected]

 

 

_______________________________________________________

 

 

Skelbimo nr.:

54960

Skelbimo data:

2018-11-19

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Pareigos:

Projekto informacinių technologijų specialistas

Pareigybės aprašymas:

PROJEKTO „INFORMACINĖS SISTEMOS E-KINAS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“   INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Projekto informacinių technologijų specialistas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis - dalyvauti projekto „Informacinės sistemos E-kinas modernizavimas ir plėtra“ (toliau – projektas) veiklose, susijusiose su specializuotos techninės ir programinės įrangos diegimu bei informacinės sistemos E-KINAS modernizavimu.

4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus projekto vadovui.

5. Tarnybinis atlyginimas ir mokėjimo tvarka yra nustatoma darbo sutartyje ir (ar) Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) direktoriaus įsakymais.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštesnįjį fizinių mokslų (matematikos, informatikos) išsilavinimą;

6.2. turėti ne trumpesnę kaip 5 metų darbo patirtį IT srityje;

6.3. turėti ne trumpesnę kaip 2 metų IT specialisto darbo patirtį konsultuojant ir/ar diegiant ir/ar vadovaujant IT projektams, kurių apimtyje kuriamos informacinės sistemos;

6.4. puikiai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valstybės informacinių sistemų kūrimą, diegimą ir administravimą;

6.5. būti susipažinusiam su technine ir programine įranga, susijusia su skaitmeninimu, skaitmeniniu restauravimu, skaitmeninių saugyklų administravimu;

6.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

6.7. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;

6.8. mokėti anglų kalbą;

6.9. savarankiškai organizuoti savo darbą;

6.10. būti pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti komandoje.

 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal savo kompetencijos sritį dalyvauja, rengiant Projekto viešųjų pirkimų technines specifikacijas, vertinant tiekėjų pasiūlymus, rengiant atsakymus į tiekėjų paklausimus;

7.2. dalyvauja, įdiegiant Projekto specializuotą techninę ir programinę įrangą;

7.3. dalyvauja, vertinant informacinės sistemos E-KINAS specifikaciją;

7.4. dalyvauja modernizuojamos informacinės sistemos E-KINAS testavimuose bei vykdant bandomąją eksploataciją;

7.5. užtikrina sklandų Projekto metu įdiegtos specializuotos techninės ir programinės įrangos veikimą, atlieka smulkių gedimų šalinimą darbo vietoje;

7.6. vykdo kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

 

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą savo funkcijų ir pavedimų vykdymą bei darbo rezultatus.

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas:

O.Milašiaus g. 21, LT-10102 Vilnius

Telefonas:

861423317

El. paštas:

[email protected]

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-11-19 13:18