Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Skaitykla

 

          Skaitytojai susipažinti su archyve saugomais dokumentais gali archyvo skaitykloje kiekvieną darbo dieną 8.30-12.00, 13.00-16.30 val., penktadieniais ir prieš šventes 8.30-12.00, 13.00-15.30 val.

          Informaciją apie archyve saugomus dokumentus bei teikiamas skaityklos paslaugas interesantai gali gauti tiesiogiai skaitykloje, telefonu (8 41) 52 45 05 arba el. paštu siauliai@archyvai.lt. Dokumentų paieška vykdoma archyvo informacinių sistemų, archyvo fondo žinyno, apyrašų, bylų, topografinių kartotekų pagalba bei pagal kai kurių fondų abėcėlinius ir sisteminius katalogus.

          Skaitykloje aptarnaujami tik registruoti skaitytojai, kurie gali registruotis naudojantis Integralia administracinių paslaugų sistema (IAPS) arba pateikę rašytinius prašymus skaityklos darbuotojui tiesiogiai, siunčiant paštu, ar kitomis elektroninėmis priemonėmis (prašymų formos pateikiamos žemiau). Prašymai priimami tik įskaitomi, pasirašyti ir po sėkmingos siuntėjo identifikacijos. Dokumentai skaitytojui pateikiami tą pačią arba kitą jo pageidaujamą dieną.

          Skaityklos paslaugos, išskyrus dokumentų kopijų gaminimą, teikiamos nemokamai.

 

          Skaityklos teikiamas paslaugas reglamentuojantys teisės aktai bei prašymų gauti skaityklos paslaugas formos:

          1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 patvirtintas „Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas“ bei dokumentų užsakymo lapo forma, prašymo susipažinti su archyve saugomais dokumentais forma ir prašymo pagaminti dokumentų kopijas forma.

          2. Šiaulių apskrities archyvo direktoriaus 2014 m. kovo 3 d. įsakymu Nr.V-4 „Dėl dokumentų fotografavimo Šiaulių apskrities archyvo skaitykloje tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Dokumentų fotografavimo Šiaulių apskrities archyvo skaitykloje tvarkos aprašas bei prašymo leisti fotografuoti dokumentus forma.

          3. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V - 99 patvirtintas Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas.

          4. LR Kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 patvirtintas Valstybės archyvų mokamų paslaugų kainoraštis.

 

  


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-10-23 15:41