Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas susipažinti

VIEŠOSIOS PASLAUGOS „SAUGOMŲ NACIONALINIO DOKUMENTŲ FONDO DOKUMENTŲ TEIKIMAS SUSIPAŽINTI“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Patvirtinta 2019-11-22 Nr. VB-162 (1.14 E)

Paslaugos pavadinimas

Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas susipažinti

Paslaugos kodas

PAS36796

Paslaugos versija

2

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2019-01-01

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys verslo ir ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne elektroniniu būdu teikiama paslauga

Paslaugos aprašymas

Šiaulių regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ir jų kopijų teikimas asmenims susipažinti archyvo skaityklose: Vilniaus g. 160, Šiauliuose bei archyvo Panevėžio filiale M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje.

Archyvo skaityklose aptarnaujami tik registruoti skaitytojai. Skaitytojai gali registruotis per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS) arba pateikę rašytinius prašymus. Rašytiniai prašymai pateikiami tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiami paštu, per pasiuntinį, elektroninio pašto adresais [email protected], [email protected] ir priimami, jei parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

Skaitytojai kiekvienais kalendoriniais metais registruojami iš naujo.

Skaitytojams skaitykloje pateikiamos visos turimos dokumentų paieškos priemonės ir suteikiamos prieigos prie kompiuterizuotų duomenų paieškos priemonių.

Pageidaujamus dokumentus skaitytojai gali užsakyti per IAPS arba skaityklos darbuotojui pateikęs rašytinį užsakymo lapą. Rašytinis užsakymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiamas paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis ir priimamas, jei pateikiami duomenys yra teisingi, parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

Skaitytojo rašytiniu prašymu teikiamos mokamos dokumentų kopijavimo, skaitmeninimo ir kitos paslaugos.

Paslaugos rezultatas

Asmenims susipažinti pateikti dokumentai ar jų kopijos.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

˗ Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

˗ Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

- Šiaulių regioninio valstybės archyvo skaitykloje (Vilniaus g. 160, Šiauliai) vyriausioji specialistė Stasė Barančiukaitė, tel. (8 41) 524 505; el. p. [email protected];

- Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo skaitykloje (M. Valančiaus g. 3, Panevėžys) vyresnioji archyvistė Janė Augulienė, tel. (8 45)   446 584, el. p. 

[email protected]

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Kitos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Kita

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Per IAPS arba pateikę rašytinius prašymus ir dokumentų užsakymo lapus. Prašymo susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais ir dokumentų užsakymo lapo formos, kita skaitytojui aktuali informacija pateikiama Archyvo skaityklose darbo laiku ir interneto svetainėje.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

˗ prašymas susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais (kreipiantis į Archyvą pirmą kartą tais metais);

˗ dokumentų užsakymo lapas;

˗ asmens tapatybę liudijantis dokumentas, kuris identifikavus asmenį grąžinamas.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas ir schema (priedas)

1. Asmuo per IAPS ar raštu pateikia prašymą susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais (kreipiantis į Archyvą pirmą kartą tais metais);

2. Asmuo per IAPS ar raštu pateikia dokumentų užsakymo lapą Archyvo skaityklos darbuotojui;

3. Skaityklos darbuotojas užsako bylas iš Archyvo saugyklų;

4. Archyvo saugyklų darbuotojas pateikia bylas skaityklos darbuotojams;

5. Skaityklos darbuotojas pateikia bylas asmeniui per 1 darbo valandą nuo užsakymo registravimo laiko arba skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną ir sutartu laiku;

6. Asmuo susipažįsta su dokumentais, gali užsakyti pagaminti (patvirtinti) dokumentų kopijas, gali prašyti leisti fotografuoti dokumentus;

7. Asmuo, susipažinęs su dokumentais, grąžina bylas skaityklos darbuotojui;

8. Skaityklos darbuotojas grąžina bylas Archyvo saugyklų darbuotojams.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Dokumentai į skaityklą išduodami per 1 darbo valandą nuo užsakymo priėmimo arba skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną, kuri užfiksuojama IAPS arba dokumentų užsakymo lape. Jei nurodytąją dieną išduoti dokumentų nėra galimybės, dokumentai išduodami kitą skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną.

Pastabos

Jei užsakymas išduoti dokumentus negali būti vykdomas (priėjimą prie dokumentų riboja įstatymai, dokumentai nesutvarkyti, yra blogos fizinės būklės ar dėl kitų priežasčių), skaitytojas apie tai informuojamas nurodant priežastį.

 

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2020-01-24 08:52