Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Stasė Barančiukaitė

2020-09-23

 

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • priima institucijų dokumentus valstybiniam saugojimui, racionaliai išdėsto fondus archyvo saugyklose;
 • nustato, kuriuos fondus reikia patikrinti, pertvarkyti, vykdo dingusių bylų paiešką;
 • dalyvauja rengiant ir tobulinant archyvo informacines paieškos sistemas;
 • palaiko reikiamą temperatūrą ir drėgmę archyvo saugyklose;
 • teikia susipažinti ir tirti saugomus dokumentus ar jų kopijas į archyvo skaityklą, išduoda juos institucijoms laikinam naudojimui bei archyvo darbuotojams, veda išduodamų bylų apskaitą, kontroliuoja, kad bylos būtų laiku grąžinamos į saugyklas;
 • priima rašytinius asmenų prašymus ir skundus;
 • teikia informaciją apie klausimo sprendimo archyve procedūrą;
 • teikia asmenų prašomą informaciją apie archyvo veiklą;
 • informuoja asmenis apie institucijas, kompetentingai sprendžia jiems rūpimus klausimus;
 • teikia pažymas ir kitus oficialius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka. Rengia ir išduoda juridiniams bei fiziniams asmenims archyvo pažymas, dokumentų patvirtintas kopijas ir išrašus saugomų dokumentų pagrindu;
 • vykdo kitus archyvo vadovybės pavedimus ir užduotis.

 

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos saugojimą ir teikimą;
 • gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
 • žinoti dokumentų klasifikavimo sistemas, archyvo dokumentų sudėtį ir turinį, informacijos paieškos būdus;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2020-09-23 08:55