Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Vitalija Eidžiūnienė

2021-01-05

 

ŠIAULIŲ REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                                           

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

                              

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. finansų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. administracinių paslaugų teikimas;

4.2. personalo valdymas;

4.3. stebėsena ir analizė;

4.4. veiklos planavimas.

                                                    

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Archyvo finansų valdymas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas;

6.2. Archyvo personalo valdymas;

6.3. Lėšų naudojimo kontrolė, finansinių ataskaitų analizė;

6.4. Archyvo asignavimų planavimas.

                                                    

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

                                                    

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

12. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

14. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

15. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

16. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

17. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

18. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

20. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

21. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

22. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

23. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

24. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

25. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

26. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

27. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

28. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

29. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

30. Teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui archyvo buhalterinei ir personalo apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus ir susijusią informaciją.

31. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant archyvo metų veiklos planus bei ataskaitas.

32. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

                              

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

33. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

33.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

33.2. studijų kryptis – finansai (arba);

33.3. studijų kryptis – apskaita (arba);

33.4. studijų kryptis – istorija (arba);

33.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

 

33.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

33.7. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

33.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

                                                    

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

34. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

34.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

34.2. organizuotumas – 3;

34.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

34.4. analizė ir pagrindimas – 4;

34.5. komunikacija – 3.

35. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

35.1. informacijos valdymas – 3;

35.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

36. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

36.1. finansų valdymas ir apskaita – 3.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2021-01-05 11:56