Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Irena Šliauterytė-Kramenkienė

2021-01-05

 

ŠIAULIŲ REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                                           

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

                              

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. priežiūra ir kontrolė;

4.2. kitos specialiosios veiklos sritys.

                                                    

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Dokumentų valdymo priežiūra ir kontrolė;

6.2. Konsultacijų dokumentų valdymo klausimais teikimas.

                                                    

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

13. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

14. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

15. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

17. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

19. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

20. Sprendžia valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, perduodančių dokumentus Šiaulių regioniniam valstybės archyvui, veiklos dokumentų vertės ekspertizės ir dokumentų saugojimo terminų klausimus.

21. Vertina priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių pateiktus apskaitos dokumentų duomenis ir teikia juos derinti įstaigos vadovui.

22. Organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimą Šiaulių regioniniam valstybės archyvui.

23. Teikia siūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo juridinių ar fizinių asmenų, nevalstybinių organizacijų veiklos dokumentais, turinčiais išliekamąją vertę.

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

                                                    

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – istorija (arba);

25.3. studijų kryptis – paveldo studijos (arba);

25.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

25.5. studijų kryptis – informacijos paslaugos (arba);

arba:

25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.7. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;

25.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

26.1. kalba – anglų arba rusų;

26.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

                                                    

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

27.2. organizuotumas – 3;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

27.4. analizė ir pagrindimas – 4;

27.5. komunikacija – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. įžvalgumas – 3;

28.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

28.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2021-01-05 11:57