Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Vyriausiasis specialistas

2020-09-23

 

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • rengia Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamų pirkimų dokumentus, archyvo pirkimų planą ir suvestines, teikia viešųjų pirkimų ataskaitas ir kitą reikalingą informaciją bei teisės aktų projektus, susijusius su archyvo viešaisiais pirkimais;
 • organizuoja ir vykdo mažos vertės pirkimus;
 • atlieka norminių teisės aktų nustatytas procedūras, susijusias su archyvo darbuotojų sauga, pastatų eksploatavimu ir priešgaisrine sauga;
 • teikia duomenis Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje;
 • teikia ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūrai;
 • administruoja Elektroninio archyvo kompiuterinę techninę įrangą (serverius);
 • administruoja archyvo interneto svetainės turinį;
 • administruoja archyvo kompiuterių tinklą;
 • atlieka kompiuterinės bei biuro technikos priežiūrą, užtikrina informacijos saugumą ir suderinamumą;
 • diegia technines ir programines priemones darbo vietose, vykdo šių priemonių apskaitą;
 • administruoja ir pildo archyvo informacinių sistemų ir kitų duomenų bazių turinį;
 • skaitmenina dokumentus;
 • pagal kompetenciją administruoja archyvo pastato inžinerines sistemas bei techninę įrangą;
 • analizuoja, apibendrina ir teikia archyvo vadovui pasiūlymus dėl darbo vietų optimizavimo, efektyvesnio elektros,
 • šilumos, vandens, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių panaudojimo, apsaugos;
 • teikia siūlymus archyvo vadovui dėl archyvo pastato ir dokumentų saugyklų eksploatacijos, reikalavimų laikymosi ir remonto;
 • atlieka kitus archyvo vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus archyvo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės archyvų sistemos kompetenciją ir uždavinius, viešuosius pirkimus,  darbų ir priešgaisrinę saugą, informacijos saugojimą ir teikimą;
 • žinoti dokumentų saugojimo, saugyklų įrengimui ir eksploatavimui keliamus reikalavimus;
 • žinoti šiuolaikinių kompiuterinių technologijų bei kompiuterių tinklų, IP įrangos, tinklo komutatorių, ugniasienių administravimo ypatumus;
 • išmanyti fizinės IBM serverių sandaros ir veikimo principus.
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis.

 

 

 


 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2022-10-03 15:33