Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Agnė Tučkienė

2020-10-07

 

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • priima valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perduodamus dokumentus į filialą saugojimui, atlieka priimamų dokumentų kieko ir būklės tikrinimą;

 • užrašo byloms jų apskaitos šifrus, bylas sudeda į dėžutes, ant jų pažymi bylų apskaitos duomenis, sudeda į dokumentų saugyklų lentynas, duomenis suveda į informacines sistemas;
 • perduoda institucijoms laikinam naudojimui filiale saugomus dokumentus, kontroliuoja jų grąžinimą į archyvą, veda tvarkytinų ir restauruotinų bylų apskaitą, tvarko įplyšusius dokumentus;
 • pertvarko filiale saugomus dokumentų fondus, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, rengia bylų apskaitos dokumentų projektus, teikia juos derinimui;
 • įveda filiale saugomų dokumentų duomenis į informacines dokumentų paieškos sistemas;
 • tyrinėja ir kaupia informaciją apie Panevėžio krašto dokumentinį paveldą, rengia edukacines programas, projektus, informacinius pranešimus, straipsnius;
 • organizuoja ir rengia stacionarias ir virtualias dokumentų parodas, veda edukacinius užsiėmimus, ekskursijas;
 • laikinai nesant vyresniojo specialisto, atliekančio fondų saugotojo funkcijas, atrakina ir užrakina saugyklas, išduoda bylas iš saugyklų bei sugrąžintas sudeda jas atgal į lentynas;
 • vykdo kitus filialo vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus filialo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui.

 

 Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, informacijos saugojimą ir teikimą;
 • turėti ne mažesnę nei vienerių metų archyvinio darbo patirtį;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti gaunamą informaciją, priimti sprendimus, rengti išvadas bei siūlymus;
 • sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;
 • žinoti archyvo dokumentų sudėtį ir turinį, informacines sistemas;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2020-10-07 11:47