Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Ramutė Kavaliauskaitė

2019-10-01

 

ŠIAULIŲ REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO PANEVĖŽIO FILIALO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                                           

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus filialo vedėjui.

                                                    

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. kitos specialiosios veiklos sritys.

                                                    

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Dokumentų valdymo priežiūra ir kontrolė.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Konsultacijų dokumentų valdymo klausimais teikimas.

                                                    

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

                              

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

14. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

16. Sprendžia valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, perduodančių dokumentus Šiaulių regioniniam valstybės archyvui, veiklos dokumentų vertės ekspertizės ir dokumentų saugojimo terminų klausimus.

17. Vertina priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių pateiktus apskaitos dokumentų duomenis ir teikia juos derinti Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vedėjui.

18. Organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimą Šiaulių regioniniam valstybės archyvui.

19. Teikia siūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo juridinių ar fizinių asmenų, nevalstybinių organizacijų veiklos dokumentais, turinčiais išliekamąją vertę.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                    

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – istorija (arba);

21.3. studijų kryptis – paveldo studijos (arba);

21.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

21.5. studijų kryptis – informacijos paslaugos (arba);

arba:

21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.7. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;

21.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

                                                    

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

22.2. organizuotumas – 3;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

22.4. analizė ir pagrindimas – 4;

22.5. komunikacija – 3.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. įžvalgumas – 3;

23.2. informacijos valdymas – 3;

23.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 


 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2021-01-05 12:01