Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Rimvydas Petrauskas

2021-01-05

 

ŠIAULIŲ REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO PANEVĖŽIO FILIALO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                                           

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus filialo vedėjui.

                                                    

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. kitos specialiosios veiklos sritys;

4.2. kitos specialiosios veiklos sritys.

                                                    

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Visuomenės priėjimo prie saugomų dokumentų užtikrinimas;

6.2. Filiale saugomų dokumentų fondų apskaitos tvarkymas.

                                                    

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

10. Tvarko archyve saugomų dokumentų ir fondų apskaitą, rengia ataskaitas ir kitus dokumentus apie archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimus.

11. Kaupia duomenis apie filiale saugomų dokumentų fondų sudarytojus, rengia pažymas apie dokumentų fondus ir fondų papildymą.

12. Tikrina filiale saugomų dokumentų fizinę būklę ir kiekį, rengia patikrinimo aktus.

13. Kaupia ir tvarko aprašų duomenis Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje ir kitose dokumentų paieškos sistemose.

14. Pavaduoja vyriausiąjį specialistą, atsakingą už asmenų priėmimą filiale, prašymų nagrinėjimą, išduodamų pažymų rengimą, jam nesant.

15. Dalyvauja rengiant edukacines programas, dokumentų parodas.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                    

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – istorija (arba);

17.3. studijų kryptis – paveldo studijos (arba);

17.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

17.5. studijų kryptis – informacijos paslaugos (arba);

arba:

17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirtis – darbo valstybės archyvuose patirtis;

17.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

                                                    

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

18.2. organizuotumas – 3;

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

18.4. analizė ir pagrindimas – 4;

18.5. komunikacija – 3.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. įžvalgumas – 3;

19.2. informacijos valdymas – 3;

19.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2021-01-05 12:03