Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Genė Streikuvienė

2020-10-07

 

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • priima užsakymus ir išduoda bylas iš saugyklų, veda išduodamų bylų apskaitą, kontroliuoja jų grąžinimą, sudeda grąžintas bylas į lentynas saugyklose;

 • atlieka saugomų dokumentų kiekio ir būklės tikrinimą, nustatyta tvarka įformina tikrinimo rezultatus;
 • teikia duomenis filialo vedėjui apie nerastas, pažeistas bylas, atlieka nerastų bylų paiešką, pirminį dokumentų konservavimą, jų įrišimą, bylų lapų numeravimą;
 • deda bylas į dėžutes, užrašo ant jų apskaitos duomenis, racionaliai išdėsto saugyklose, tvarko dokumentų fondų topografiją;
 • vykdo saugyklų mikroklimato parametrų stebėjimą, palaiko tvarką, rakina saugyklų duris;
 • kaupia ir tvarko Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) aprašų duomenis;
 • tikrina parengtus Filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • dalyvauja atliekant inventorizaciją, rengia inventorizavimo aprašų projektus;
 • rengia Filialo turto perdavimo-priėmimo, turto bei atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo ir kitų aktų projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Filialo biudžeto formavimo procese;
 • esant būtinybei pavaduoja ŠRVA vyriausiąjį specialistą, atsakingą už finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos veiklos sritį.
 • vykdo kitus Filialo vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus Filialo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui.

 

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, įgytas iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų valdymą, planavimą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;
 • žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • mokėti dirbti, elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti gaunamą informaciją, priimti sprendimus, rengti išvadas bei siūlymus;
 • sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2021-05-28 14:30