M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 618 43 104,
el. p. panevezys@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

Asmenų aptarnavimas

 

 

 

Į FILIALO SKAITYKLĄ ĮLEIDŽIAMI TIK IŠ ANKSTO UŽSIREGISTRAVĘ IR PATVIRTINIMĄ GAVĘ LANKYTOJAI:

el. p. panevezys@archyvai.lt, mob. 8 618 43 104 

 

     Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. valstybės archyvų skaityklose bus aptarnaujami tik skaitytojai, turintys Galimybių pasą. 

 

     Vienu metu filialo skaitykloje gali dirbti ne daugiau nei 1 skaitytojas, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius.

     Interesantai į filialo patalpas ĮLEIDŽIAMI ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius, neturint karščiavimo (37,3oC ir daugiau) bei kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

     Atvykę vyresni nei 6 metų asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną bei dezinfekuoti rankas.

     Filialo patalpose prašome laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo), 2 metrų atstumo tarp asmenų.

 

     Saugant visų mūsų sveikatą, interesantams rekomenduojama paklausimus teikti elektroniniu būdu (el. paštu panevezys@archyvai.lt, integralia administracinių paslaugų sistema IAPS, per e.pristatymo sistemą arba paštu (M. Valančiaus g. 3, Panevėžys) 

 

     Asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

     Informaciją teikiama tel. 8 618 43 104, el. paštu panevezys@archyvai.lt.

     Darbo laikas: I - IV: 8.00–17.00; V: 8.00–15.45, pietų pertrauka visomis darbo dienomis 12.00–12.45

 

ARCHYVO IR Į MUS BESIKREIPIANČIŲ ASMENŲ SUSITARIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAS DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ BEI APTARNAVIMO KOKYBĖS

     

Archyvo paskyra socialiniame tinkle

 

Apie mus

ISTORIJA

   

     Tiksli archyvo Panevėžyje įsteigimo data nenustatyta. Tik žinoma, kad 1941 m. balandžio - gegužės mėn. jis jau pradėjo kaupti dokumentus.

     1941 m. birželio 22 d. prasidėjus karui, archyve sukomplektuoti dokumentai buvo evakuoti į Rokiškį ir, nesant galimybių toliau juos išvežti, palikti be priežiūros. Apie tolesnį šių dokumentų likimą nieko nežinoma.

     Panevėžio apskrities valstybinis archyvas veiklą atnaujino 1944 m. rugpjūčio mėnesį. Po karo išlikę įstaigų, įmonių ir organizacijų dokumentai pradėti kaupti iš naujo. Archyvui buvo skirti 4 kambariai Respublikos g. 72. Vėliau jis perkeltas į A. Domaševičiaus (dabar A. Smetonos) g. 30.

 

Senasis archyvo pastatas A. Domaševičiaus g. (1965 m.)

 

   1950 metais panaikinus apskritis ir sudarius rajonus, Panevėžio apskrities valstybinis archyvas buvo pertvarkytas į Panevėžio rajono valstybinį archyvą. 1955 metais pakeitus archyvo pavaldumą jis tapo Panevėžio miesto valstybiniu archyvu.

   1964 m. sausio 1 d. vietoj likviduotų Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų valstybinių archyvų buvo įsteigtas Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau LCVA) Panevėžio filialas ir jam pavestos regioninio archyvo funkcijos.

 

Dokumentų saugykla senajame archyve

 

     1980 metais LCVA Panevėžio filialas įsikūrė pagal sąjunginį tipinį projektą archyvui pastatytame naujame pastate M. Valančiaus g. 3. Į archyvą buvo perkelti dokumentai, iki tol saugoti uždaryto marijonų vienuolyno koplyčioje P. Rotomskio (dabar Marijonų) g. 24.

 

Prie 1980 m. pastatyto naujo archyvo pastato

 

     Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir 1990 m. liepos 25 d. keičiant archyvų sistemos įstaigų pavadinimus, Panevėžyje buvęs LCVA filialas tapo Panevėžio valstybiniu archyvu. 1993 m. gegužės 28 d. jis pavadintas Panevėžio apygardos archyvu. Sudarius apskritis, 1997 m. kovo 7 d. jam duotas Panevėžio apskrities archyvo pavadinimas.

     2017 m. sausio 1 d. reorganizuojant visą archyvų sistemą prie Šiaulių apskrities archyvo prijungus Panevėžio apskrities archyvą, suteikiamas Šiaulių regioninio valstybės archyvo pavadinimas, o Panevėžio apskrities archyvui - filialo teisinis statusas.

     2019 metais sėkmingai įgyvendinus investicinį projektą baigta pastato rekonstrukcija. Pastatas modernizuotas iš esmės, atitinka A energetinio naudingumo klasę. Įrengtas rūsys, pastatytas papildomas aukštas, įrengta saugyklų mikroklimato palaikymo sistema, kurios ankščiau iš vis nebuvo. Sutvirtintų perdengimų dėka saugyklose įrengti vien tik mobilūs stelažai. Šiuo metu saugyklos atitinka saugojimo reikalavimus visu 100 proc. Bendras pastato plotas padidėjo nuo 926 m2 iki 1549 m2. Nors saugyklų plotas padidėjo tik 180 m2, tačiau lentynų dokumentų saugojimui įrengta daugiau nei dvigubai – 7474 tiesiniai metrai. 

 

2019 m. pastato rekonstrukcija

 

 SAUGOMŲ DOKUMENTŲ KOMPLEKSAI

 

     Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas saugo ir kaupia dabartinėje Panevėžio apskrities teritorijoje veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, atlieka į archyvą perduodančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo priežiūrą, užtikrina visuomenės priėjimą prie saugomų dokumentų, jų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti.

 

     

     Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale saugoma 356813 bylų, kurios įrašytos į 3135 apyrašus ir sudaro 1141 fondus. Archyve saugomi dokumentai užima 3779 metrus ir sudaro 2 kompleksus.

     Tarybinio laikotarpio (1940-1941 ir 1944-1990 m.) dokumentų kompleksą sudaro 1940-1941, 1944-1950 m. Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio apskričių, 1950-1962 m. Joniškėlio, Pandėlio, Obelių, Ramygalos ir Vabalninko rajonų, 1950-1990 m. Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų vietinės valdžios ir valdymo, teisingumo, planavimo, statistikos, finansų, statybos, transporto, prekybos, mokymo ir švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos įstaigų, pramonės įmonių, kolūkių, tarybinių ūkių, visuomeninių ir kitų organizacijų dokumentai.
     Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990 m.) fondų dalį sudaro Lietuvos Respublikos Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų, Panevėžio apskrities (nuo 1995 m.) veikusių ir tebeveikiančių savivaldos ir valdymo, notariato, agrarinės reformos tarnybų, žemės ūkio bendrovių ir kitų institucijų dokumentai.

 

   

ŠIAULIŲ REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO

PANEVĖŽIO FILIALO DUOMENYS

 

Įstaigos adresas: M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys
Įstaigos kodas: 304440110
Telefonas: 8 618 43 104
El. paštas:
Banko sąskaitos Nr.: LT817300010002387029
Banko pavadinimas: "Swedbank", AB
Banko kodas: 73000
Banko SWIFT kodas: HABALT22