Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Aistė Somkinė

2020-06-26

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
 5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 7. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 8. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 9. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 10. Prižiūri nacionalinių filmų originalios medžiagos saugojimo organizavimą įgyvendinant Lietuvos Respublikos kino įstatymą.
 11. Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu kontroliuoja, kaip valstybės archyvai laikosi teisės aktuose nustatytų dokumentų saugojimo organizavimo, vaizdo ir garso dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų.
 12. Koordinuoja Lietuvos kino paveldo (įskaitant ir Valstybės kino metraščio) kaupimą ir saugojimą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kompetenciją.
 13. Koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų išsaugojimo (restauravimo, mikrofilmavimo ir kt.) priemonių įgyvendinimą valstybės archyvuose.
 14. Kaupia ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių vaizdo ir garso dokumentų valdymo ir šiems dokumentams valdyti skirtų informacinių sistemų taikymo praktiką.
 15. Pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant, pavaduoja už įslaptintos informacijos apsaugą LVAT atsakingą darbuotoją jo nesant.
 16. Vertina valstybės archyvų per Elektroninio archyvo informacinę sistemą pateiktus apskaitos dokumentų duomenis ir teikia dėl jų pastabas ar siūlymus.
 17. Pagal kompetenciją dalyvauja palaikant ryšius ir bendradarbiaujant su užsienio valstybių archyvų institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.
 18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-03-16 09:27