Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Darius Bujokas

2020-06-26

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
 4. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
 6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
 7. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 8. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 9. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 10. Rengia ar dalyvauja rengiant valstybės archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninio turinio kūrimą ir valdymą, paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų projektus.
 11. Koordinuoja LVAT – archyvų srities Nacionalinio skaitmeninimo kompetencijos centro – veiklų vykdymą ir dalyvauja vykdant valstybės archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninimo stebėseną.
 12. Koordinuoja tarpinstitucinių programų, susijusių su archyvinių dokumentų identifikavimu, paieška ir tvarkymu, įgyvendinimą valstybės archyvuose, perkelia informaciją apie identifikuotus archyvinius dokumentus į elektroninę erdvę.
 13. Koordinuoja LVAT ir kitų šalių archyvų institucijų bendradarbiavimo sutarčių įgyvendinimą ir vykdomus tarptautinius projektus.
 14. Studijuoja istoriografinę / bibliografinę medžiagą bei renka ir sistemina informaciją apie su Lietuva susijusius dokumentus ar jų kompleksus, kuriuos Lietuvos tyrinėtojai jau yra identifikavę užsienio archyvuose.
 15. Tvarko Lietuvoje saugomų užsienio lietuvių archyvų aprašymo duomenis.
 16. Pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant.
 17. Pagal kompetenciją atstovauja LVAT Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, kuriuose svarstomi dokumentų skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo, dokumentų naudojimo klausimai.
 18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – istorija;

studijų kryptis – komunikacija;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. darbo patirtis – darbo valstybės archyvuose patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – C1.

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-03-16 09:02