Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Jolita Širkienė

2022-01-04

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. rengia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos (toliau – LVAT) finansų valdymą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

2. pagal kompetenciją prisideda prie teisės aktų projektų, susijusių su valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių  dokumentų tvarkymo funkcijos atlikimu, rengimo;

3. teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui LVAT buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus ir susijusią informaciją;

4. registruoja gautas sąskaitas faktūras ir perduoda Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

5. stebi ir kontroliuoja LVAT buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymą pagal naudojamas programas;

6. atlieka LVAT finansinių dokumentų einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

7. tvarko LVAT turto apskaitą;

8. apskaičiuoja valstybės biudžeto lėšų poreikį valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti;

9. analizuoja savivaldybių administracijų pateiktas ataskaitas;

10. analizuoja valstybės archyvų pateiktas metų ir ketvirčių etatų ir darbo užmokesčio plano įvykdymo ataskaitas, dalyvauja sudarant suvestines;

11. pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja valstybės archyvus;

12. rengia pažymas apie buvusių darbuotojų, kurių asmens sąskaitų kortelės apie darbo užmokesčio apskaičiavimą saugomos LVAT archyve, draudžiamąsias pajamas valstybinio socialinio draudimo pensijai apskaičiuoti;

13. dalyvauja rengiant LVAT strateginį veiklos planą – suveda valstybės archyvų pateiktų lėšų poreikio apskaičiavimus;

14. vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;

3. išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;

4. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), buhalterinės apskaitos programa DB „Apskaita“, standartizuota Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS) pagal VSAFAS reikalavimus, AB „Swedbank“ elektroninių paslaugų programa ir kt.)

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą.

 

 
 
Informaciją atnaujino: Agnė Vilkišienė,
Informacija atnaujinta: 2023-03-16 10:37