Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Jurgita Radėnienė

2020-06-26

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
 4. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 7. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 10. Rengia ar dalyvauja rengiant valstybės archyvuose saugomų dokumentų tvarkymą, aprašymą ir apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų projektus.
 11. Kontroliuoja, kaip valstybės archyvai laikosi dokumentų apskaitos tvarkymo reikalavimų.
 12. Vertina ir aprobuoja EAIS priemonėmis pateiktus priskirtų valstybės archyvų saugomų dokumentų aprašus, jų atitikimą apskaitos duomenims ir teikia konsultacijas dėl skaitmeninių objektų pateikimo EAIS.
 13. Vertina apskaitos dokumentų (jų duomenų), kuriuos EAIS priemonėmis derina valstybės archyvai, atvaizdavimo korektiškumą EAIS Aprašų tvarkymo modulyje, teikia pastabas ir siūlymus.
 14. Koordinuoja dokumentų aprašymą ir pateikimą Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis.
 15. Pavaduoja už asmenų aptarnavimą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos atsakingą darbuotoją jo nesant.
 16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – istorija;

studijų kryptis – komunikacija;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirtis – dokumentų tvarkymo ir apskaitos patirtis;

 darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – rusų arba anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 
Informaciją atnaujino: Agnė Vilkišienė,
Informacija atnaujinta: 2023-03-16 08:59