Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Liudvikas Šimkus

2020-09-28

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka valstybės archyvų informacijos (dokumentų) kaupimo, tvarkymo, saugojimo ir prieinamumo LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų priemonėmis, procesų ir poreikių analizę;
 • atlieka LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų tarpusavio integracijų sąveikos analizę;
 • identifikuoja LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų programinės įrangos trūkumus;
 • rengia ir vertina teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimu, kūrimu, modernizavimu ar likvidavimu, projektus;
 • rengia arba dalyvauja rengiant valstybės archyvų informacijos (dokumentų) kaupimo, tvarkymo, saugojimo ir prieinamumo sprendimų aprašymus;
 • rengia LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų pakeitimų technines užduotis, jų projektus ir atlieka techninių užduočių stebėseną, priežiūrą ir kontrolę;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių atminties institucijų taikomus dokumentų (informacijos) kaupimo, saugojimo ir prieinamumo informacinių sistemų priemonėmis techninius sprendimus, teikia siūlymus dėl LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų integracijų ir (ar) plėtros;
 • pagal kompetenciją atstovauja LVAT valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių sudarytose komisijose ar darbo grupėse, Europos Sąjungos institucijų sudarytose darbo grupėse, kuriose svarstomi LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų techninių sprendimų klausimai;
 • teikia informaciją ir konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ir įmones bei nevalstybines organizacijas, privačius juridinius asmenis teisės aktų, reglamentuojančių valstybės archyvų informacijos (dokumentų) kaupimo, tvarkymo, saugojimo ir prieinamumo techninių sprendimų taikymo klausimais;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti 2 metų informacinių technologijų srities darbo patirtį;
 • žinoti informacinių technologijų valdymo ir saugumo užtikrinimo standartus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, elektroninių dokumentų valdymo taisykles ir elektroninių dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 
Informaciją atnaujino: Agnė Vilkišienė,
Informacija atnaujinta: 2023-03-16 08:43